De Escape-toets gebruiken op een MacBook Pro met Touch Bar

Lees hoe u de Esc-toets (Escape), of alternatieven voor die toets, gebruikt op een MacBook Pro met Touch Bar.

De MacBook Pro (15-inch, 2016) en nieuwer en MacBook Pro (13-inch, 2016, vier Thunderbolt 3-poorten) en nieuwer zijn uitgerust met de Touch Bar, die automatisch wordt aangepast op basis van de gebruikte app om vertrouwde tools en regelaars weer te geven wanneer ze van pas komen. De Esc-toets wordt op deze modellen aan de linkerkant van de Touch Bar weergegeven, op dezelfde plek waar de Esc-toets zich bevindt op een traditioneel toetsenbord. MacBook Pro (16-inch, 2019) heeft een speciale Esc-toets, los van de Touch Bar.


 

Soms worden tools in de Touch Bar tijdelijk over de Esc-toets heen weergegeven:

Als u op of de knop 'Gereed' tikt, verschijnt de Esc-toets weer.

Een andere toets als Esc gebruiken

U kunt een fysieke toets kiezen die (tijdelijk of permanent) dienst doet als Esc:

  1. Kies het menu Apple () > 'Systeemvoorkeuren'.
  2. Selecteer 'Toetsenbord'.
  3. Klik in de voorkeuren voor Toetsenbord op 'Speciale toetsen'.
  4. Gebruik een van de venstermenu's om een andere toets te kiezen die u als Esc-toets wilt gebruiken.

U kunt bijvoorbeeld 'Escape' kiezen rechts naast het label van de Control-toets (^). Als u nu op Control drukt, heeft dit hetzelfde resultaat als drukken op Esc: de geopende menu's worden gesloten, en als u op Control-Option-Command drukt, wordt het venster 'Stop programma's geforceerd' weergegeven.

U herstelt de oorspronkelijke werking door op 'Standaardinstellingen' te klikken.

Apps geforceerd stoppen met alternatieve Esc-toetsen

Mogelijk kunt u de Esc-toets in de Touch Bar niet gebruiken als de app die u gebruikt, niet meer reageert.

Als u Esc moet gebruiken om een app geforceerd te stoppen, kunt u naar een ander programma schakelen en dan Option-Command-Escape proberen. U kunt ook klikken op het Apple-menu > 'Forceer stop'.

Als dat niet werkt, of als de Touch Bar in geen enkel programma reageert, herstart u de Mac. Kies het Apple-menu > 'Herstart' of, als de Mac niet reageert, houd de Touch ID (aan/uit-knop) ingedrukt totdat de Mac wordt uitgeschakeld.

Esc gebruiken in Windows

Wanneer u Windows 10 gebruikt via Boot Camp op de MacBook Pro, bevindt Esc zich op dezelfde plaats op de Touch Bar als onder macOS.

U kunt Esc ook bedienen via het schermtoetsenbord van Windows. Selecteer 'Toegankelijkheid' in het Windows-menu. Selecteer vervolgens 'Schermtoetsenbord'.

Publicatiedatum: