De functietoetsen gebruiken op de MacBook Pro met Touch Bar

Houd de Fn-toets (Function) ingedrukt om F1 tot en met F12 te zien in de Touch Bar.

De functietoetsen weergeven

Houd de Fn-toets (Function) op uw toetsenbord ingedrukt om F1 tot en met F12 te zien in de Touch Bar.

U kunt de functietoetsen ook automatisch laten weergeven wanneer u specifieke apps gebruikt:

 1. Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Toetsenbord'.
 2. Klik op 'Toetscombinaties' bovenaan het venster en selecteer vervolgens 'Functietoetsen' in de lijst aan de linkerkant.
 3. Klik op de knop 'Voeg toe' (+), selecteer een app en klik op 'Voeg toe'. Voor elke app die u toevoegt, verschijnen de functietoetsen automatisch in de Touch Bar wanneer u die app gebruikt.

Of het schermtoetsenbord gebruiken

Als alternatief voor het weergeven van de functietoetsen in de Touch Bar kunt u ook de functietoetsen op het schermtoetsenbord gebruiken.

 1. Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toetsenbord' en voer een van deze stappen uit:
  • Als u macOS Big Sur of nieuwer gebruikt, selecteert u 'Toon invoermenu in menubalk' in het paneel 'Invoerbronnen’.
  • Als u macOS Catalina of eerder gebruikt, selecteert u 'Toon toetsenbord- en emojiweergave in menubalk' in het paneel 'Toetsenbord'.
 2. Klik op het weergavesymbool  in de menubalk en kies 'Toon Toetsenbordweergave'.
  Het macOS Big Sur-invoermenu met 'Toon Toetsenbordweergave' gemarkeerd
 3. Klik op de Fn-toets op het schermtoetsenbord om alle functietoetsen weer te geven.

 


De functietoetsen weergeven als u Microsoft Windows gebruikt

Houd de Fn-toets (Function) op uw toetsenbord ingedrukt om F1 tot en met F12 te zien in de Touch Bar.

U kunt de functietoetsen ook continu in de Touch Bar laten weergeven:

 1. Klik in het systeemvak aan de rechterkant van de Windows-taakbalk op de pijl-omhoog  om verborgen symbolen weer te geven.
 2. Klik op het Boot Camp-symbool en kies vervolgens 'Boot Camp-configuratiescherm' in het menu.
  Boot Camp-menu met Boot Camp-configuratiescherm geselecteerd
 3. Als u wordt gevraagd of u deze app toestemming wilt geven om wijzigingen aan te brengen, klikt u op 'Ja'. 
 4. Klik op de tab 'Toetsenbord'.
 5. Selecteer 'Gebruik de toetsen 'F1', 'F2', enzovoort, als standaardfunctietoetsen'.

Of het schermtoetsenbord gebruiken

Als alternatief voor het weergeven van de functietoetsen in de Touch Bar kunt u het schermtoetsenbord gebruiken:

 1. Selecteer 'Toegankelijkheid' in het Windows-menu.
 2. Klik op 'Schermtoetsenbord'.
 3. Klik op de Fn-toets op het schermtoetsenbord om alle functietoetsen weer te geven.

Meer informatie over het schermtoetsenbord in Windows.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: