Postbussen gebruiken om uw e-mail te ordenen op uw iPhone of iPad

Leer hoe u uw e-mail kunt ordenen met aangepaste postbussen, de postbus 'Vip' en markeringen.

Postbussen gebruiken

Een postbus is een map die u kunt gebruiken om uw e-mail te ordenen. In de Mail-app kunt u standaard postbussen gebruiken, zoals 'Inkomend', 'Verzonden', 'Prullenmand', 'Herinnering', 'Vervolg' en 'Stuur later'. U kunt ook aangepaste postbussen aanmaken. U kunt ook Vip en markeringen gebruiken om bepaalde e-mailberichten op te laten vallen.

Een nieuwe postbus aanmaken in iOS 15

Aangepaste postbussen aanmaken

 1. In de lijst met postbussen tikt u rechtsboven op 'Wijzig' en vervolgens op 'Nieuwe postbus'.
 2. Geef een naam op voor de postbus. Als u op uw apparaat meerdere e-mailaccounts hebt, tikt u op 'Postbuslocatie' en kiest u de account waarin u de postbus aanmaakt.
 3. Tik op 'Bewaar' en vervolgens op 'Gereed'.

U vindt de nieuwe postbus in de lijst van postbussen onder de account waarvoor u de postbus hebt aangemaakt.

E-mails verplaatsen naar een nieuwe postbus in iOS 15

Uw e-mailberichten naar een postbus verplaatsen

 1. Ga naar uw postbus 'Inkomend' in Mail.
 2. Tik rechtsboven op 'Wijzig'.
 3. Selecteer de e-mailberichten en tik op 'Verplaats'.
 4. Kies een postbus waarnaar u de e-mailberichten wilt verplaatsen.

Postbussen verwijderen

Wanneer u een aangepaste postbus verwijdert, worden alle e-mailberichten in die postbus permanent verwijderd, ook uit uw account. U kunt uw e-mail verplaatsen naar een andere postbus voordat u een postbus verwijdert.

Een aangepaste postbus verwijderen:

 1. Ga naar de lijst van postbussen en tik rechtsboven op 'Wijzig'.
 2. Tik op de postbus die u wilt verwijderen.
 3. Tik op 'Verwijder postbus'.
 4. Tik op 'Verwijder' en vervolgens op 'Gereed'.

U kunt alleen aangepaste postbussen verwijderen. 

Meer informatie over hoe u afzonderlijke e-mails op uw iPhone of iPad verwijdert

De postbus 'Vip' gebruiken

In de Mail-app kunt u specifieke personen aanduiden als vips om de berichten die zij sturen bij te kunnen houden. Uw vips hebben een ster  naast hun naam in de berichtkop. De postbus 'Vip' staat in de lijst met uw postbussen.

Als u uw postbus 'Vip' niet kunt vinden, controleert u of deze is ingeschakeld. Ga naar 'Mail', tik op 'Wijzig' en controleer of 'Vip' is geselecteerd in de lijst met postbussen.

Een contactpersoon toevoegen aan uw viplijst in Mail in iOS 15

Een vip toevoegen

 1. Ga naar een e-mail.
 2. Tik op de naam of het e-mailadres van de afzender in de berichtkop.
 3. Tik op 'Voeg toe aan vip'.

Mail voegt de vip toe aan uw postbus 'Vip'.

Uw meldingsvoorkeuren voor vipmails aanpassen in iOS 15

Vipmeldingen wijzigen

 1. Open Mail.
 2. Tik op de Info-knop naast 'Vip'.
 3. Tik op 'Vipmeldingen'.
 4. Selecteer vervolgens de meldingen die u wilt instellen.

Uw e-mail markeren

U kunt uw e-mail markeren met een markering om uw berichten bij te houden. U kunt uw verschillende markeringen zelfs coderen met een kleur. Wanneer u een e-mail markeert, ziet u een markering  naast de e-mailreeks.

 

Een e-mail markeren binnen Mail in iOS 15

De standaardmarkering gebruiken:

 1. Ga naar de postbus waarin de e-mail staat die u wilt markeren.
 2. Veeg naar links over de e-mail.
 3. Tik op 'Markeer'.

Een markeringskleur kiezen om e-mails te markeren in Mail op iOS 15

De kleur van een markering wijzigen:

 1. Ga naar een berichtenreeks.
 2. Tik op de knop 'Antwoord' .
 3. Tik op 'Markeer' en selecteer de kleur die u voor de markering wilt gebruiken.

De gemarkeerde postbus selecteren in iOS 15

Uw gemarkeerde e-mail vinden

 1. Ga in de app Mail naar de lijst met uw postbussen.
 2. Tik rechtsboven op 'Wijzig'.
 3. Selecteer 'Gemarkeerd'.
 4. Tik op 'Gereed'. Uw gemarkeerde postbus wordt nu weergegeven in de lijst met uw postbussen.

Publicatiedatum: