Exchange-uitnodigingen voor vergaderingen beheren op een iPhone, iPad of iPod touch

Lees hier hoe u Microsoft Exchange-uitnodigingen voor vergaderingen beheert met Agenda.

U kunt Agenda gebruiken om collega's uit te nodigen voor een vergadering, uitnodigingen voor vergaderingen door te sturen, nieuwe vergadertijden voor te stellen en meer.

Vereisten controleren

Wat hebt u nodig:

 • Een iPhone, iPad of iPod touch met iOS 10 of hoger of iPadOS
 • Een account voor Microsoft Exchange 2010 of hoger


Collega's voor een vergadering uitnodigen

 1. Open Agenda en tik op de knop 'Voeg toe'  om een nieuwe activiteit aan te maken. Voor een bestaande activiteit tikt u op de activiteit en vervolgens op 'Wijzig'.
 2. Tik op 'Genodigden'.
 3. Tik op 'Voeg toe'.
  Agenda-app op iPhone met de knop 'Voeg genodigden toe'.
 4. Voer de e-mailadressen in van de mensen die u wilt uitnodigen en tik vervolgens op 'Gereed'. Nadat u op 'Gereed' hebt getikt, ontvangt iedere genodigde een e-mail waarmee deze de uitnodiging kan aanvaarden, kan afwijzen of voorlopig kan aanvaarden.


Een uitnodiging voor een vergadering doorsturen

Met sommige Exchange-servers kan elke genodigde voor een activiteit andere genodigden uitnodigen.

 1. Open Agenda en tik op een activiteit.
 2. Tik op 'Genodigden'.
 3. Tik op 'Voeg toe'. 
 4. Voer de e-mailadressen in van de nieuwe genodigden en tik vervolgens op 'Gereed'.
 5. Tik op 'Gereed' in het scherm 'Genodigden'.
 6. Tik op 'Verstuur'. Als het een terugkerende vergadering betreft, tikt u op 'Wijzig alleen deze' of 'Wijzig alle herhalingen'.


Een nieuwe vergadertijd voorstellen

Iedere genodigde kan een nieuwe tijd* voor een vergadering voorstellen in Agenda.

 1. Open Agenda en tik op een activiteit.
 2. Tik op 'Stel nieuwe tijd voor'.
  Agenda-app op een iPhone met de knop 'Stel nieuwe tijd voor' op een uitnodiging voor een activiteit.
 3. Kies een nieuwe tijd in de lijst van beschikbare opties.
 4. Tik op 'Gereed'. 

Agenda verstuurt een melding naar de organisator over de voorgestelde tijd. De organisator kan de voorgestelde tijd aanvaarden of afwijzen of via e-mail een antwoord sturen. Als de organisator de nieuwe tijd aanvaardt, wordt de tijd van de vergadering verplaatst.


Een vergadering annuleren

 1. Open Agenda en tik op een activiteit.
 2. Tik op 'Verwijder activiteit'.
  Agenda-app op een iPhone met twee opties na het verwijderen van een activiteit: 'Verwijder activiteit' en 'Annuleer'.
 3. Tik nogmaals op 'Verwijder activiteit' om te bevestigen. 

Agenda verstuurt een bericht naar alle genodigden voor de vergadering met de melding dat deze is geannuleerd.


Meer informatie

Lees hier meer over het gebruik van Agenda op een iPhone, iPad en iPod touch.

* Voor deze functie is Office365 of Microsoft Exchange 2016 of hoger vereist.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: