Feedback bij typen gebruiken op de iPhone, iPad of iPod touch

Met feedback bij typen kan uw iOS- of iPadOS-apparaat u tijdens het typen feedback, tekstcorrecties en woordsuggesties geven.

Feedback bij typen instellen

Ga op uw apparaat naar 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' > 'Gesproken materiaal' > 'Feedback bij typen'. Vanaf hier kunt u het volgende inschakelen:

  • 'Tekenfeedback': schakel 'Tekens' in om uw apparaat letters te laten uitspreken terwijl u typt. Schakel 'Tekenaanwijzingen' in om uw apparaat de fonetische naam van de letter te laten uitspreken.
  • 'Spreek woorden uit': laat uw apparaat een woord uitspreken terwijl u dat typt.
  • 'Spreek invultekst uit': laat uw apparaat automatische correcties en automatische hoofdletters uitspreken wanneer deze worden weergegeven.  
  • 'Laat suggesties uitspreken': u kunt een woord ingedrukt houden om tekstvoorspellingen te horen terwijl u typt.
Publicatiedatum: