De instellingen van uw AirPods aanpassen

Lees hoe u de naam van uw AirPods kunt wijzigen, kunt wijzigen wat er gebeurt als u dubbel tikt op een AirPod, en meer.

Open de AirPod-case en ga vervolgens op uw iOS-apparaat naar 'Instellingen' > 'Bluetooth'. Tik naast de AirPods in de apparatenlijst op . Dit is wat u kunt doen:

AirPods een naam geven

Tik op de huidige naam. Voer vervolgens een nieuwe naam in voor de AirPods en tik op 'Gereed'.

De actie van dubbel tikken wijzigen

Selecteer de linker- of rechter-AirPod in het Bluetooth-scherm en kies wat u wilt dat er gebeurt wanneer u dubbel tikt op de AirPod:

  • Siri gebruiken om uw audiomateriaal te bedienen, het volume aan te passen of iets anders te doen met de functies van Siri
  • Audiomateriaal afspelen, pauzeren of stoppen
  • Naar het volgende nummer gaan
  • Naar het vorige nummer gaan

Automatische oordetectie in- of uitschakelen

AirPods detecteren standaard of u ze al dan niet in uw oren draagt en ontvangen de audio van het apparaat. Als u een van de AirPods uit uw oor haalt, wordt het afspelen gepauzeerd en hervat. Als u beide AirPods uit uw oren haalt, wordt het afspelen gestopt en niet meer hervat. Als Automatische oordetectie is ingeschakeld en u de AirPods niet draagt, wordt de audio via de luidsprekers van uw apparaat afgespeeld.

Als u Automatische oordetectie uitschakelt, worden deze functies gedeactiveerd en wordt alle audio via de AirPods afgespeeld, of u ze nu draagt of niet.

De microfoon instellen op 'Links', 'Rechts' of 'Automatisch'

Elke AirPod heeft een ingebouwde microfoon waarmee u kunt bellen en Siri kunt gebruiken. De microfoon staat standaard ingesteld op 'Automatisch' zodat beide AirPods als microfoon optreden. Als u maar één AirPod gebruikt, dan fungeert deze als microfoon.

U kunt de microfoon ook instellen op 'Altijd links' of 'Altijd rechts'. Hiermee wordt de microfoon ingeschakeld op de linker- of rechter-AirPod. Die AirPod fungeert dan als microfoon, zelfs als u deze uit uw oor verwijdert of in de case stopt.

Publicatiedatum: