Als uw Mac opstart met fout -1008F

Uw Mac heeft zonder succes geprobeerd op te starten met macOS-herstel via internet.

Een wereldbol met een uitroepteken betekent dat uw Mac heeft geprobeerd op te starten met macOS-herstel via internet, maar dat dat niet is gelukt. Als u ook fout -1008F ziet, kunt u het volgende proberen om het probleem op te lossen.

Wereldbol met fout -1008F

Opstarten met Option-Command-R

  1. Houd de aan/uit-knop van de Mac tot 10 seconden ingedrukt totdat de Mac wordt uitgeschakeld.
    Elke Mac heeft een aan/uit-knop. Houd de Touch ID-knop ingedrukt op een laptop met Touch ID.
  2. Schakel uw Mac in en houd Option-Command-R onmiddellijk ingedrukt om op te starten met de nieuwste versie van macOS-herstel. Gebruik niet Shift-Option-Command-R, omdat uw Mac dan opstart met een eerdere versie van macOS-herstel en de fout opnieuw zal optreden.

Of het activeringsslot uitschakelen

Lees hoe u het activeringsslot uitschakelt

Nadat u het activeringsslot hebt uitgeschakeld, kunt u weer opstarten met macOS-herstel zonder de fout -1008F. Als u macOS-herstel niet meer hoeft te gebruiken, kunt u het activeringsslot weer inschakelen.

Publicatiedatum: