Markeringen gebruiken in Mail op uw iPhone, iPad of iPod touch

In Mail kunt u Markeringen gebruiken om tekeningen, tekst, een handtekening en meer toe te voegen aan foto- en pdf-bijlagen.

Aan de slag

Bijlagen markeren

Met Markeringen kunt u een pdf ondertekenen en snel naar iemand anders versturen. U kunt ook een bericht schrijven of tekenen op een foto en de foto vervolgens versturen. U kunt Markeringen gebruiken wanneer u een bijlage toevoegt in een nieuw e-mailbericht of wanneer u een ontvangen bericht met Markeringen beantwoordt.

Markeringen kunnen alleen worden gebruikt voor foto's of pdf-documenten.

     

Een foto of pdf toevoegen als bijlage en bewerken met Markeringen

  1. Open Mail en tik op .
  2. Tik dubbel op het hoofdtekstgebied van de nieuwe e-mail en tik op 'Voeg foto of video in' of tik op 'Voeg bijlage toe'.
  3. Zoek de foto of pdf die u als bijlage wilt toevoegen en wilt markeren, en tik vervolgens op 'Kies'.
  4. Tik op de bijlage en tik vervolgens op 'Markeringen'.
  5. Kies een tool en markeer de bijlage. Tik vervolgens op 'Gereed'.
  6. Schrijf uw bericht en tik vervolgens op 'Stuur'.

Een ontvangen foto of pdf bewerken met Markeringen

Wanneer u een e-mail met een bijlage ontvangt, kunt u die wijzigen en terugsturen, zonder de Mail-app te verlaten. Dit doet u als volgt:

  1. Tik op de bijlage en tik vervolgens op .
  2. Kies een tool en markeer de bijlage. Tik vervolgens op 'Gereed'.
  3. Schrijf uw bericht en tik vervolgens op 'Stuur'.

Tools voor Markeringen

U kunt een tekening of een tekst toevoegen, inzoomen of uw handtekening toevoegen aan foto's en pdf-documenten in de Mail-app. Als u een foutje maakt, tikt u op  om de wijziging ongedaan te maken. Als u een markering wilt verwijderen, tikt u op en tikt u vervolgens op het gedeelte van de markering dat u wilt verwijderen.

Tekening

Met de Pen-tool kunt u rechtstreeks op een foto of pdf tekenen. Tik op , tik op een kleur en gebruik uw vinger om op de bijlage te tekenen. Tik op een andere Pen-tool om de lijndikte te wijzigen.

Inzoomen

Tik op en tik vervolgens op om in te zoomen op een gedeelte van een afbeelding of pdf. Sleep de blauwe stip aan de rand van de cirkel om het gebied dat u wilt uitvergroten, uit te breiden. Sleep de groene stip om in of uit te zoomen.

Tekst toevoegen

Tik op en tik vervolgens op om tekst toe te voegen. Kies een tekstkleur. Tik dubbel in het tekstvak om het toetsenbord weer te geven. Als u het lettertype of de lettergrootte wilt wijzigen, tikt u op . U verplaatst het tekstvak door te slepen.

Een document ondertekenen

Tik op  en tik vervolgens op . Gebruik uw vinger om uw handtekening te zetten en tik vervolgens op 'Gereed'. Als u al een handtekening hebt, tikt u op  en vervolgens op uw handtekening. Sleep uw handtekening naar de gewenste positie of sleep een hoek van het vak om het formaat te wijzigen. Als u handtekeningen wilt toevoegen of verwijderen, tikt u op  en vervolgens op 'Voeg handtekening toe of verwijder'.

Meer informatie

Publicatiedatum: