Markeringen gebruiken op uw iPhone, iPad of iPod touch

Met Markeringen kunt u schermfoto's en foto's bewerken, de ondoorzichtigheid en dikte van lettertypen selecteren en zelfs handtekeningen toevoegen aan een pdf-bestand.

Apps en functies die Markeringen gebruiken

Hier vindt u enkele apps die u kunt gebruiken in combinatie met Markeringen en stappen om aan de slag te gaan:

 

Mail

 1. Open Mail en tik op de knop 'Maak aan'  om een nieuw bericht te beginnen. Of beantwoord een bestaande e-mail.
 2. Tik in de hoofdtekst van uw e-mail en tik dan op het grijze pijlsymbool  of tik op 'Terug' om de opmaakbalk te openen. U kunt ook in uw bericht tikken, dan op de cursor tikken en 'Voeg foto of video in' of 'Voeg bijlage toe' selecteren. U moet mogelijk op het pijlsymbool  tikken om door de opties te scrollen.
 3. Tik op de cameraknop  of de documentknop , en zoek dan de foto of pdf die u als bijlage wilt toevoegen en wilt markeren.
 4. Tik op de bijlage en tik vervolgens op het grijze pijlsymbool . Tik op de knop 'Markeringen'  om uw markeringen toe te voegen. Tik op de knop met het plusteken  om een handtekening, tekst en meer toe te voegen.
 5. Tik op 'Gereed' en verstuur uw e-mail.

 

Berichten

 1. Open Berichten en tik op de knop 'Maak aan'  om een nieuw gesprek te starten. Of ga naar een bestaand gesprek.
 2. Tik op de knop 'Foto's'  en selecteer een foto.
 3. Tik op de foto in het bericht en vervolgens op 'Markeringen'. Nu kunt u een schets toevoegen aan de foto of u kunt op de knop met het plusteken  tikken voor meer markeringsopties.
 4. Tik op 'Bewaar' en vervolgens op 'Gereed'.
 5. Tik op de knop 'Stuur' .

 

Foto's

 1. Ga naar 'Foto's' en selecteer de foto die u wilt gebruiken.
 2. Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op de knop 'Markeringen' . Tik op de knop 'Voeg toe'  om bijvoorbeeld tekst en vormen toe te voegen.
 3. Tik op 'Gereed' en vervolgens opnieuw op 'Gereed'.

 

Tekenen met Markeringen

Eerst kiest u een markeringstool, bijvoorbeeld de pen, de markeerstift of het potlood. Vervolgens selecteert u een kleur en begint u met tekenen. Tik opnieuw op dezelfde tool om de doorzichtigheid van de kleur te wijzigen of tik op een andere tool om de dikte te wijzigen. U kunt ook op de knop 'Kleur'  tikken om de kleurtinten te wijzigen.

Een tekening verplaatsen

Nadat u iets hebt getekend, kunt u dit verplaatsen. Tik op de knop 'Lasso' , teken een cirkel rondom de tekening die u wilt verplaatsen en versleep de selectie naar de gewenste locatie.

Een tekening wissen of ongedaan maken

Om een tekening opnieuw te maken, tikt u op de gumknop  en wrijft u uw vinger over het gedeelte dat u wilt wissen. U kunt markeringsacties ook herstellen door de knop 'Herstel'  te gebruiken. Als u per ongeluk een markering ongedaan maakt, kunt u het apparaat schudden en op 'Opnieuw' tikken.

Tekst, handtekeningen, vergrootglas en vormen toevoegen

Tik op de knop 'Voeg toe'  om andere markeringstools te kiezen:

 

Tik op de cirkel om een andere tekstkleur te kiezen. Tik vervolgens op de opmaakknop  om het lettertype, de lettergrootte en de uitlijning aan te passen.

 

Voeg snel handtekeningen toe aan een document of maak een handtekening.

Versleep de loep, gebruik de blauwe punt om de grootte van de loep aan te passen en gebruik de groene punt om de vergrotingsfactor groter of kleiner te maken.

Tik op een vorm om deze aan de schermafbeelding, foto of pdf toe te voegen. Sleep de vorm naar de gewenste plek en gebruik de blauwe punten om de grootte en vorm aan te passen. Gebruik de groene punten om de kromming van de pijl en het uiterlijk van de spraakballon aan te passen.

Meer doen met Markeringen

Publicatiedatum: