Bladwijzers toevoegen aan uw document in Pages

Lees hoe u bladwijzers toevoegt en koppelingen maakt naar secties van uw document.

Een bladwijzer identificeert een deel van uw document waarnaar u wilt verwijzen. Wanneer u bladwijzers hebt toegevoegd aan uw document, kunt u koppelingen maken die lezers met één klik toegang geven tot die informatie. Als u alineastijlen gebruikt in uw document, stelt Pages automatisch bladwijzers voor en stroomlijnt het proces.

Bladwijzers en koppelingen in Pages voor Mac gebruiken

Werk voordat u begint Pages bij naar de meest recente versie die in de Mac App Store beschikbaar is.

Een bladwijzer toevoegen

 1. Klik om uw invoegpunt te plaatsen daar waar u een bladwijzer wilt toevoegen in de hoofdtekst, of selecteer de hoofdtekst waarvan u een bladwijzer wilt maken.
 2. Klik op  en klik op het tabblad 'Bladwijzers'.
  Als u het tabblad 'Bladwijzers' niet ziet, is uw document mogelijk een paginalay-outdocument, dat geen bladwijzers kan gebruiken.
 3. Klik op 'Voeg bladwijzer toe'. De bladwijzer wordt weergegeven in de lijst Bladwijzers. 

Elke keer dat een lezer klikt op een bladwijzer in de lijst Bladwijzers, brengt Pages hem automatisch naar die plaats in het document.

Wanneer u tekst bewerkt in uw document met bladwijzers, wordt de naam van de verwante bladwijzer automatisch bijgewerkt. Als u een bladwijzer een bijnaam wilt geven, dubbelklikt u op de bladwijzer in de lijst Bladwijzers en voert u de nieuwe naam in.

Als u een bladwijzer wilt verwijderen, klikt u op de bladwijzer en drukt u op Delete op het toetsenbord.

Een koppeling maken naar een bladwijzer

 1. Selecteer de tekst waarvan u een koppeling wilt maken. 
 2. Control-klik op de geselecteerde tekst. Kies 'Voeg koppeling toe' > 'Bladwijzer'.
 3. Controleer of 'Bladwijzer' is geselecteerd in het venstermenu.
 4. Klik op het venstermenu Bladwijzer en kies de bladwijzer waarnaar u een koppeling wilt maken. Pages stelt bladwijzers voor op basis van de alineastijlen die u hebt gebruikt in uw document.
 5. Klik op 'Ga naar bladwijzer'. Het document springt naar de locatie van de gekoppelde bladwijzer.

U kunt de koppeling naar elke bladwijzer bijhouden in de lijst Bladwijzers. Control-klik op de bladwijzernaam en kies 'Ga naar koppeling'.

Als u een koppeling wilt verwijderen, control-klikt u op de koppeling en kiest u 'Wijzig koppeling'. Klik op 'Verwijderen'.
 

De alineastijl gebruikt voor voorgestelde bladwijzers wijzigen

 Pages stelt bladwijzers voor op basis van de alineastijlen die u gebruikt in uw document. U kunt uw alineastijlen van voorkeur aangeven, zodat Pages de beste suggesties doet voor uw document. 

 1. Selecteer de tekst waarvan u een koppeling wilt maken. 
 2. Control-klik op de geselecteerde tekst. Kies 'Voeg koppeling toe' > 'Bladwijzer'.
 3. Controleer of 'Bladwijzer' is geselecteerd in het venstermenu.
 4. Klik op het venstermenu' Bladwijzer' en kies 'Stel suggesties in'. Als u eerder suggesties hebt ingesteld, kiest u 'Beheer suggesties'.
 5. Selecteer de alineastijlen die Pages automatisch moet voorstellen in het venstermenu 'Bladwijzer'. Klik op 'Gereed'.

Bladwijzers en koppelingen gebruiken in Pages voor iPhone, iPad of iPod touch

Werk voordat u begint Pages bij naar de meest recente versie die in de Mac App Store beschikbaar is.

Een bladwijzer toevoegen

Tik om uw invoegpunt te plaatsen daar waar u een bladwijzer wilt toevoegen in de hoofdtekst, of selecteer de hoofdtekst waarvan u een bladwijzer wilt maken. 

 • Tik op 'Voeg in' op uw iPhone of iPod touch. U moet mogelijk op  tikken om 'Voeg in' te zien. Kies 'Bladwijzer'.
 • Tik op de iPad op  en tik vervolgens op 'Bladwijzer'. 

Wanneer u tekst met bladwijzers bewerkt in uw document, wordt de naam van de verwante bladwijzer automatisch bijgewerkt. Als u de bladwijzer een bijnaam wilt geven of deze volledig wilt verwijderen, tikt u op  > 'Bladwijzer' en vervolgens op 'Wijzig'. Tik op een bladwijzer om de naam te wijzigen of tik op  om de bladwijzer te verwijderen. Tik op 'Gereed' om uw wijzigingen te bewaren.

Een koppeling maken naar een bladwijzer

 1. Selecteer de tekst waarvan u een koppeling wilt maken.
 2. Tik op 'Koppel'. U moet mogelijk op  tikken om deze optie te zien.
 3. Tik op 'Koppel met' en kies Bladwijzer.
 4. Tik op 'Bladwijzer' en kies de bladwijzer waarnaar u een koppeling wilt maken. Pages stelt bladwijzers voor op basis van de alineastijlen die u hebt gebruikt in uw document.
 5. Tik op  op de iPhone of iPod touch.
  Tik de waarschuwing op de iPad weg.
   

De alineastijl gebruikt voor voorgestelde bladwijzers wijzigen

 Pages stelt bladwijzers voor op basis van de alineastijlen die u gebruikt in uw document. U kunt uw alineastijl van voorkeur aangeven, zodat Pages de beste suggesties doet voor uw document. 

 1. Selecteer de tekst waarvan u een koppeling wilt maken.
 2. Tik op 'Koppel'. U moet mogelijk op [pijl naar rechts] tikken om deze optie te zien.
 3. Tik op 'Koppel met' en kies Bladwijzer.
 4. Tik op 'Bladwijzer' > 'Stel suggesties in'. Als u eerder suggesties hebt ingesteld, tikt u op 'Beheer suggesties'.
 5. Selecteer de alineastijlen die Pages automatisch moet voorstellen in het venstermenu 'Bladwijzer'. Als u een  ziet, is die alineastijl geselecteerd.
 6. Tik terug en rond de instelling van de koppeling af.
   
Publicatiedatum: