Pakketondertekening uitschakelen voor SMB 2- en SMB 3-verbindingen

Lees hoe u pakketondertekening in- of uitschakelt op uw Mac.

In macOS 10.13.4 en hoger is pakketondertekening standaard uitgeschakeld. Pakketondertekening voor SMB 2- en SMB 3-verbindingen wordt automatisch ingeschakeld als dit nodig is, indien de server dit ondersteunt. De instructies in dit artikel zijn van toepassing op macOS 10.13.3 en lager.

Als u een SMB 2- of SMB 3-verbinding gebruikt, is pakketondertekening standaard ingeschakeld. In de volgende gevallen kunt u pakketondertekening beter uitschakelen:

 • Als de prestaties achteruitgaan wanneer u verbinding maakt met een server van een andere leverancier.
 • Als u geen verbinding kunt maken met een server die geen pakketondertekening ondersteunt.
 • Als u een apparaat van een andere leverancier niet kunt verbinden met uw macOS SMB-server.

Als u pakketondertekening uitschakelt, verlaagt u het beveiligingsniveau van de SMB-verbinding. Schakel pakketondertekening alleen uit als zowel de client als de server zich in een beveiligd netwerk bevinden.

Pakketondertekening uitschakelen op een macOS-client

Controleer of het bestand /etc/nsmb.conf aanwezig is op uw macOS-computer.

Als het bestand /etc/nsmb.conf op uw macOS-computer aanwezig is

 1. Open het bestand /etc/nsmb.conf.
 2. Stel de waarde van signing_required in op 'no', als volgt:
  [default]
  signing_required=no

 3. Bewaar het bestand '/etc/nsmb.conf'.
 4. Om de wijziging te activeren, moet u eerst de verbinding met alle SMB-shares verbreken en vervolgens weer herstellen.

Als het bestand '/etc/nsmb.conf' niet op uw macOS-computer aanwezig is

 1. Open Terminal.
 2. Gebruik deze commando's om een bestand /etc/nsmb.conf te maken waarin de waarde van signing_required is ingesteld op 'no':
  sudo -s
  echo "[default]" >> /etc/nsmb.conf
  echo "signing_required=no" >> /etc/nsmb.conf
  exit

 3. Om de wijziging te activeren, moet u eerst de verbinding met alle SMB-shares verbreken en vervolgens weer herstellen.

Pakketondertekening uitschakelen op een macOS-computer waarop SMB-shares worden gedeeld

Volg de stappen voor macOS of voor macOS Server.

Voor macOS

 1. Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Delen'.
 2. Schakel het aankruisvakje 'Bestandsdelen' uit en sluit het venster 'Delen'.
 3. Gebruik dit commando in Terminal:
  sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server SigningRequired -bool FALSE
 4. Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Delen'.
 5. Schakel het aankruisvakje 'Bestandsdelen' in en sluit het venster 'Delen'.

Voor macOS Server

 1. Open Terminal.
 2. Geef de volgende commando's in Terminal om pakketondertekening voor clients optioneel te maken:
  sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server SigningRequired -bool FALSE

  sudo /usr/libexec/smb-sync-preferences
Publicatiedatum: