Als er een foutbericht over 'Windows Installer-pakket' wordt weergegeven wanneer u Apple software probeert te verwijderen of opnieuw wilt installeren

Probeer het probleem op te lossen en de software te herstellen via het Configuratiescherm van Windows en verwijder vervolgens het Apple programma of installeer het opnieuw.

Wanneer u iTunes, iCloud voor Windows of gerelateerde Apple software opnieuw probeert te installeren op uw pc, krijgt u mogelijk een foutbericht over 'Windows Installer-pakket'. Als u iTunes, iCloud voor Windows of gerelateerde Apple software eerder op uw computer hebt geïnstalleerd en vervolgens verwijderd, zijn bepaalde programmaonderdelen mogelijk niet correct verwijderd.

Dit foutbericht wordt mogelijk ook weergegeven wanneer u de software voor de eerste keer probeert te verwijderen.

Om het probleem op te lossen, repareert u de software en verwijdert u deze vervolgens. Daarna kunt u de software opnieuw installeren.

De software repareren

 1. Open 'Een programma verwijderen' in het Windows-configuratiescherm (Windows 10-stappen).
 2. Selecteer het programma dat u wilt verwijderen en selecteer vervolgens 'Herstellen'. Volg de aanwijzingen om het herstelproces te voltooien.
 3. Probeer het programma te verwijderen. 
 4. Herhaal stappen 2 tot en met 4 voor elk programma dat u opnieuw wilt installeren of verwijderen.
 5. Wanneer alle Apple software is verwijderd, kunt u iTunes of iCloud voor Windows opnieuw installeren.

Meer hulp

Als u het foutbericht nog steeds ziet, probeert u het Microsoft-hulpprogramma voor het installeren en verwijderen van programma's te gebruiken.

 1. Zorg ervoor dat u de nieuwste Windows-updates hebt geïnstalleerd. 
 2. Ga naar website voor het Microsoft-hulpprogramma voor het installeren en verwijderen van programma's .
 3. Klik op 'Download' en klik vervolgens op 'Openen'. Als het hulpprogramma niet automatisch wordt gestart of als u klikt op 'Opslaan' in plaats van 'Openen', kunt het programma openen vanuit de map 'Downloads'. De naam van het hulpprogramma begint met 'MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall'. 
 4. Klik in het eerste scherm van het hulpprogramma op 'Volgende'.
 5. Wanneer u wordt gevraagd of er een probleem is met het installeren of verwijderen van een programma, selecteert u 'Verwijderen'.
 6. Selecteer het programma dat u wilt verwijderen en klik op 'Volgende'.
 7. Selecteer 'Ja, probeer te verwijderen' wanneer u wordt gevraagd of u de software wilt verwijderen en opschonen.
  Het hulpprogramma probeert het programma te verwijderen. Afhankelijk van de grootte van het softwarepakket dat u probeert te verwijderen en de snelheid van uw computer, kan het verwijderproces vijf minuten of langer duren. Als het hulpprogramma met succes is uitgevoerd, verschijnt een scherm met de melding dat de probleemoplossing is voltooid.
 8. Sluit het hulpprogramma.
 9. Herhaal stappen 2 tot en met 8 voor elk programma dat u niet kunt verwijderen.
 10. Wanneer alle Apple software is verwijderd, kunt u iTunes of iCloud voor Windows opnieuw installeren.

Neem contact op met Apple Support als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: