De objectenlijst gebruiken om objecten op Keynote-dia‘s te beheren

Lees hoe u de objectenlijst gebruikt om objecten te selecteren, naar boven en naar beneden te verplaatsen in de lagenvolgorde, te groeperen of te verwijderen.

Als u de objectenlijst wilt bekijken, klikt u op  en selecteert u 'Toon objectenlijst'.

Alle objecten op de geselecteerde dia's worden weergegeven in de lijst.1 Klik op  om de objectenlijst te filteren op objecttype.

Gebruik het zoekveld om te filteren op objectnaam. Selecteer alle dia's die u wilt doorzoeken en typ vervolgens de naam (of een deel van de naam) in het zoekveld.

Als u de naam van een object wilt wijzigen, dubbelklikt u op de naam en voert u de nieuwe naam in.

Als een object niet in de objectenlijst staat terwijl u dat wel zou verwachten, controleert u of het object niet gefilterd is.

Selecteer meerdere objecten door de Command-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt. Als u meerdere objecten hebt geselecteerd, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u 'Lijn objecten uit' of 'Verdeel objecten'. Als u de objecten wilt groeperen, selecteert u meerdere objecten en klikt u met de rechtermuisknop. Kies 'Groepeer'.

Als u een object in de lagenvolgorde wilt verplaatsen, sleept u het object boven of onder een ander object in de lijst. U kunt een object ook naar een andere dia slepen.

Als u een object wilt vergrendelen, beweegt u met de muisaanwijzer over het object in de objectenlijst en klikt u op . Klik op  om te ontgrendelen.

Lees hier meer over het maken en gebruiken van objecten in uw dia's.

1Objecten van de masterdia die geen plaatsaanduidingen, audio-objecten en zwevende commentaren zijn, worden niet weergegeven in de objectenlijst.

Publicatiedatum: