Statussymbolen op Apple Watch

Lees hier meer over de symbolen en knoppen die bovenaan uw Apple Watch en in het bedieningspaneel worden weergegeven.

Apple Watch met oplaadsymbool bovenaan het scherm

   

Uw Apple Watch wordt opgeladen.

Apple Watch met het symbool van een bijna lege batterij bovenaan het scherm

Uw batterij is bijna leeg. Lees hoe u uw Apple Watch oplaadt.

Apple Watch met het symbool van de vliegtuigmodus bovenaan het scherm

  

Vliegtuigmodus is ingeschakeld. Draadloze functies werken pas als u deze instelling hebt uitgeschakeld, maar andere functies kunt u nog wel gebruiken.

Apple Watch met het symbool 'Niet storen' bovenaan het scherm

   

'Niet storen' is ingeschakeld. Gesprekken en meldingen geven pas geluid en verlichten het scherm pas als u deze instelling uitschakelt. U hoort nog wel alarmen. Als u nog een focus hebt geconfigureerd op uw iPhone, zoals een focus voor wanneer u aan het werk bent, wordt dat symbool hier weergegeven wanneer de focus actief is.

Apple Watch met het symbool van de theatermodus bovenaan het scherm

De theatermodus is ingeschakeld. De stille modus is ook ingeschakeld, en het scherm blijft donker totdat u op het scherm tikt, op een knop drukt of aan de Digital Crown draait. In deze modus blijft het scherm ook donker, zelfs wanneer u de functie 'Altijd aan' gebruikt. U schakelt de theatermodus uit door het bedieningspaneel te openen en op het symbool te tikken.

Apple Watch met het wifisymbool bovenaan het scherm

Wanneer uw Apple Watch verbinding maakt met een wifinetwerk in plaats van met uw iPhone, wordt het wifisymbool  weergegeven in het bedieningspaneel.

Apple Watch met de sterkte van het mobiele signaal bovenaan het scherm

Uw Apple Watch (GPS + Cellular) is verbonden met een mobiel netwerk. Het aantal balkjes geeft een indicatie van de signaalsterkte. 

Apple Watch met het symbool 'Geen verbinding' bovenaan het scherm

Uw Apple Watch is niet verbonden met uw iPhone. Plaats uw apparaten dichter bij elkaar of schakel de vliegtuigmodus uit.

Apple Watch met het symbool 'Geen verbinding met mobiel netwerk' bovenaan het scherm

Uw Apple Watch (GPS + Cellular) heeft geen verbinding meer met het mobiele netwerk.

 

Apple Watch met het symbool van het waterslot bovenaan het scherm

Waterslot is ingeschakeld en het scherm reageert niet op aanrakingen. Houd de Digital Crown ingedrukt om het waterslot uit te schakelen. Meer informatie over de waterbestendigheid van een Apple Watch.

Apple Watch met het meldingssymbool (rode stip) bovenaan het scherm

rode meldingssymbool op de Apple Watch

Het rode meldingssymbool geeft aan dat u een melding hebt ontvangen. Veeg omlaag op de wijzerplaat om de melding te lezen. Meer informatie over meldingen op uw Apple Watch.

Apple Watch met het locatiesymbool (blauwe pijl) bovenaan het scherm

Een app op uw Apple Watch heeft onlangs locatievoorzieningen gebruikt. Tik op de blauwe pijl om te zien welke app uw locatie heeft opgevraagd.

Apple Watch met het blauwe hangslotsymbool bovenaan het scherm

Uw Apple Watch is vergrendeld. Tik om uw toegangscode in te voeren en de Watch te ontgrendelen.

Apple Watch met het symbool van de slaapmodus bovenaan het scherm

Uw Apple Watch staat in de slaapmodus. Houd de Digital Crown ingedrukt om de slaapmodus te verlaten. Om de slaapmodus uit te schakelen, veegt u omhoog naar het bedieningspaneel en tikt u op het slaapsymbool. Als u nog een focus hebt geconfigureerd op uw iPhone, zoals een focus voor wanneer u aan het werk bent, wordt dat symbool hier weergegeven wanneer de focus actief is.

Symbolen voor actieve apps

Uw Apple Watch laat bovenaan de wijzerplaat symbolen zien voor bepaalde actieve apps, zoals Walkietalkie  of Telefoon . Tik op het symbool om terug te keren naar de app.

 

Apple Watch met het work-outsymbool bovenaan het scherm

Dit symbool wordt weergegeven wanneer u Work-out gebruikt. Als het work-outsymbool  nog steeds wordt weergegeven nadat u de work-out hebt beëindigd, herstart u de Watch.

Apple Watch met het walkietalkiesymbool bovenaan het scherm

Tik om Walkietalkie te openen, waarmee u direct contact kunt opnemen met vrienden.

 

Apple Watch met het symbool 'Huidige' bovenaan het scherm

In watchOS 8 en lager wordt het symbool 'Huidige'  bovenaan het scherm weergegeven wanneer u naar audio luistert op uw Apple Watch. In watchOS 9 en hoger wordt dit symbool niet weergegeven, maar wordt de app waarin de audio wordt afgespeeld, weergegeven bovenaan het Dock.

 

Apple Watch met het navigatiesymbool bovenaan het scherm

Dit wordt weergegeven wanneer u navigeert met een app van derden. Als het navigatiesymbool  nog steeds wordt weergegeven nadat u de navigatie hebt beëindigd, herstart u de Watch.

Apple Watch met het microfoonsymbool bovenaan het scherm

Het microfoonsymbool  geeft aan dat de microfoon van uw Apple Watch open staat. Het verschijnt wanneer u met Siri praat, een gesproken memo opneemt of een app gebruikt die de microfoon activeert, zoals Handenwassen of Walkietalkie.

Apple Watch met het symbool van de energiebesparingsmodus bovenaan het scherm

Een gele cirkel  geeft aan dat uw Apple Watch zich in de energiebesparingsmodus bevindt.

Publicatiedatum: