Als na de upgrade naar El Capitan geen aangepaste waarschuwingssignalen verschijnen

Als u de aangepaste waarschuwingssignalen voor Mail, Agenda of andere apps wilt blijven gebruiken, moet u de geluiden wellicht in een andere map plaatsen.

Als u de upgrade naar OS X El Capitan hebt uitgevoerd en een app ziet de aangepaste waarschuwingssignalen niet meer, plaatst u de geluiden in de map Sounds (Geluiden) van de map Bibliotheek. In El Capitan kunt u een van deze bibliotheekmappen gebruiken:

  • De map Bibliotheek op het bovenste niveau van de opstartschijf.
  • De map Bibliotheek in de thuismap. Om deze map te openen, houdt u de Option-toets ingedrukt en kiest u Ga > Bibliotheek in de menubalk.

Als u de map Sounds (Geluiden) niet ziet in de map Bibliotheek, maakt u er een aan door in het menu Archief de optie Nieuwe map te kiezen. Schrijf ‘Sounds’ met een hoofdletter S. U wordt mogelijk gevraagd het beheerderswachtwoord in te voeren wanneer u de map aanmaakt of geluiden ernaar verplaatst.

Start de computer opnieuw op wanneer u klaar bent. Open vervolgens de app en kies nogmaals het aangepaste waarschuwingssignaal. Als de app de geluiden nog steeds niet ziet, controleert u of de geluiden de juiste structuur voor de app hebben. Bijvoorbeeld: Agenda ondersteunt alleen AIFF-audio.

Publicatiedatum: