De feestdagen voor andere regio’s bekijken

Gebruik de voorkeuren Taal en regio op uw Mac zodat Agenda de feestdagen voor een andere regio of ander land weergeeft.

Als u de instelling Toon feestdagen inschakelt in de Agenda-voorkeuren, geeft Agenda nationale feestdagen voor uw regio weer. Als u uw regio wilt wijzigen, gebruikt u het pop-upmenu Regio in Taal en regio. Als u bijvoorbeeld de feestdagen voor Japan wilt weergeven, kiest u Japan in het menu Regio.*

Agenda kan de feestdagen van een regio alleen in de taal van die regio weergeven. De feestdagen voor Japan wordt bijvoorbeeld alleen in het Japans weergegeven. U kunt dus de feestdagen voor een regio alleen bekijken als de taal voor die regio in de lijst met voorkeurstalen staat. Als u een taal wilt toevoegen aan de lijst, klikt u op de knop Voeg toe Plus-teken in Taal en regio. U hoeft van die taal niet de primaire taal te maken, behalve als u de weergegeven taal in menu’s en dialoogvensters wilt wijzigen.

Nadat u deze wijzigingen hebt aangebracht, moet u de feestdagen in Agenda mogelijk opnieuw instellen. Kies Agenda > Voorkeuren, klik op Algemeen en schakel Toon Feestdagen uit. Sluit het voorkeurenvenster, open het weer en schakel de instelling voor feestdagen weer in.

* Als u de regio wijzigt, wordt de indeling van datums, tijden, nummers en valuta ook gewijzigd.

 

Publicatiedatum: