Als u bij de installatie van Windows op een iMac (Retina 4K, 21,5-inch, eind 2015) de knop ‘Volgende’ niet ziet

Als u Windows 10 op een iMac (Retina 4K, 21,5-inch, eind 2015) installeert, kunt u met toetscombinaties het Windows-installatieprogramma doorlopen als sommige onderdelen van het venster buiten het scherm verschijnen.

Tijdens de installatie verschijnt de knop Volgende mogelijk niet op het scherm voor taal en invoer van het programma Windows Setup. Gebruik deze stappen om naar het volgende scherm te gaan:

  1. Gebruik de wijzer om de notatie voor taal, tijd en valuta te selecteren alsook het toetsenbord of de invoermethode. 
  2. Druk op Alt-N om naar het volgende scherm te gaan.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: