Beveiligingsvereisten voor bedrijven in iOS 9 en OS X El Capitan

Als u de serverbeheerder of appontwikkelaar van een bedrijf bent, zorgt u ervoor dat gebruikers van iOS 9 en OS X El Capitan uw internetvoorzieningen en apps kunnen gebruiken.

Een sterke groepsgrootte voor Diffie-Hellman-sleuteluitwisseling instellen

Als de voorziening Diffie-Hellman-sleuteluitwisseling gebruikt, stelt u de groepsgrootte op minimaal 1024 bits in. Een groepsgrootte van 2048 bits of hoger wordt aanbevolen.

Als de app of voorziening niet aan deze vereiste voldoet, maken apparaten met iOS 9 of OS X El Capitan er mogelijk geen verbinding mee. In Safari wordt bijvoorbeeld mogelijk gemeld dat er geen veilige verbinding kan worden gemaakt.

Meer informatie

Lees meer over het gebruik van moderne cryptografie bij de configuratie van SSL- en TLS-voorzieningen.

Op Mac-computers met OS X El Capitan verschijnt het bericht SSLHandshake failed (-9850) in het programma Console wanneer ze verbinding proberen maken met een voorziening die niet aan deze vereisten voldoet.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: