De iPad of iPhone gebruiken om tekeningen te maken of markeringen aan te brengen in uw Mac-documenten

Met Continuïteitstekening en Continuïteitsmarkeringen kunt u op uw iPad of iPhone eenvoudig tekeningen invoegen in uw Mac-documenten of rechtstreeks markeringen toevoegen aan pdf-bestanden of afbeeldingen op de Mac.

Uw apparaten configureren

Continuïteitstekening en Continuïteitsmarkeringen werken als uw compatibele apparaten bij elkaar in de buurt zijn en als volgt zijn geconfigureerd:

Deze functies werken met alle apps van Apple of andere leveranciers die zijn ontworpen om de functionaliteit te ondersteunen, zoals Pages, Numbers, Keynote, Mail, Berichten, Notities en Teksteditor.


Continuïteitstekening gebruiken

Met Continuïteitstekening kunt u vanaf uw Mac verzoeken een tekening te maken op uw iPad of iPhone en deze tekening vervolgens invoegen in een document op uw Mac.

 1. Open een document op uw Mac.
 2. Kies in het menu 'Archief' of het menu 'Voeg in' (afhankelijk van uw app) de optie 'Voeg in vanaf iPhone of iPad' > 'Voeg tekening toe'.
 3. Op uw apparaat wordt een tekenvenster geopend waarin u een tekening kunt maken met uw Apple Pencil of uw vinger:
  Continuïteitstekening op de iPad Pro
 4. Wanneer u klaar bent met tekenen, tikt u op het apparaat op 'Gereed'. De tekening verschijnt vervolgens in het document op uw Mac:
 5. Keynote-document met Continuïteitstekening


Continuïteitsmarkeringen gebruiken

Met Continuïteitsmarkeringen kunt u vanaf uw Mac verzoeken om markeringen in een document aan te brengen via uw iPad of iPhone. Terwijl u markeringen aanbrengt op uw apparaat, ziet u ze live verschijnen op uw Mac. Dit is erg handig als u bijvoorbeeld documenten moet ondertekenen, werkstukken moet corrigeren of bepaalde belangrijke details wilt omcirkelen. 

 1. Zoek in de Finder op uw Mac het pdf-bestand of de afbeelding die u wilt markeren. Vervolgens voert u een van de volgende acties uit:
  • Selecteer het document en druk op de spatiebalk om een voorvertoningsvenster te openen. Klik op de knop 'Markeringen'  bovenaan het venster. 
  • Of Control-klik (klik rechts) op het document en kies vervolgens 'Snelle taken' > 'Markeringen' in het contextuele menu.
 2. Klik in de markeringsknoppenbalk bovenaan het voorvertoningsvenster op de knop 'Annoteer'  of klik op  en selecteer een apparaat  :
  voorvertoningsvenster met apparaatkeuzemenu in markeringsknoppenbalk
 3. Er wordt een markeervenster geopend op uw apparaat. U kunt nu een Apple Pencil of uw vinger gebruiken in combinatie met de tekentools, of u kunt tikken op het plusteken  en de markeertools gebruiken om tekst, een handtekening, een vergrootglas of vormen en pijlen toe te voegen.
  iPad met teken- en markeertools
 4. Terwijl u werkt op uw apparaat, ziet u de wijzigingen live verschijnen op uw Mac:
  Voorvertoningsvenster op Mac waarop de wijzigingen zichtbaar zijn die op de iPad zijn aangebracht
 5. Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van markeringen in het document, tikt u op het apparaat op 'Gereed'.
 6. Klik op uw Mac op 'Gereed' om de wijzigingen te bewaren.
Publicatiedatum: