Open Directory als identiteitscontrole bij VPN in OS X Server gebruiken

De inloggegevens van Active Directory kunnen niet worden gebruikt voor de identiteitscontrole bij VPN-verbindingen in OS X Server (Yosemite).

Bij de configuratie van VPN-voorzieningen in OS X Server (Yosemite) gebruikt u Open Directory om inloggegevens voor VPN-gebruikers aan te maken. Als een client de identiteitscontrole voor uw VPN-verbinding probeert uit te voeren met Active Directory-inloggegevens, zal de identiteitscontrole bij VPN mislukken. 

Nadat een client een VPN-verbinding tot stand heeft gebracht, kan de client Active Directory gebruiken om de identiteitscontrole bij andere voorzieningen op de server uit te voeren.

Publicatiedatum: