Als Voorvertoning onverwacht wordt afgesloten bij het openen van documenten

Het lettertype dat in Voorvertoning wordt gebruikt voor markeringen, is mogelijk niet meer geïnstalleerd. Ook kan het document beschadigd zijn.

In OS X Yosemite kan het verwijderen of uitschakelen van het lettertype dat in Voorvertoning wordt gebruikt voor markeringen, ertoe leiden dat Voorvertoning wordt afgesloten wanneer documenten worden geopend. Als u zo'n wijziging in uw document hebt aangebracht, zijn er een aantal mogelijke oplossingen:

  • Werk de computer bij naar OS X El Capitan of hoger.
  • U kunt ook het lettertype terugzetten. Nadat u dat hebt gedaan, kunt u Voorvertoning openen en het lettertype voor markeringen wijzigen: kies 'Weergave' > 'Toon markeringsknoppenbalk', klik op Tekststijl knop en selecteer dan een ander lettertype in het contextuele menu. U kunt het eerdere markeringenlettertype nu veilig verwijderen of uitschakelen.
  • U kunt het probleem ook oplossen met behulp van Terminal: sluit Voorvertoning en open Terminal. U vindt deze app in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's. Plak dit commando in Terminal en druk vervolgens op Return:
defaults delete ~/Library/Group\ Containers/com.apple.Preview/Library/Preferences/com.apple.Preview.plist com.apple.AnnotationKit.font

Als geen van de hierboven genoemde oplossingen werkt, of als u Yosemite niet gebruikt, is het mogelijk dat het document beschadig is. Als u een Time Machine-reservekopie hebt, kunt u proberen een eerdere versie van het document terug te zetten via Time Machine.

Publicatiedatum: