Over de VoiceOver-rotor van een iPhone, iPad en iPod touch

U kunt de VoiceOver-rotor gebruiken om de manier waarop VoiceOver werkt, te wijzigen. U kunt het volume of de spreeksnelheid van VoiceOver wijzigen, van het ene onderdeel op het scherm naar het andere gaan enzovoort.

De VoiceOver-rotor gebruiken

Om te beginnen schakelt u VoiceOver in (als dat niet al ingeschakeld is) in 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid'.

Om de rotor te gebruiken, draait u met twee vingers op het scherm van uw iOS- of iPadOS-apparaat, alsof u een draaiknop bedient. VoiceOver zegt de eerste rotoroptie. Blijf met uw vingers draaien totdat u meer opties hoort. Til uw vingers omhoog om een optie te kiezen.

Nadat u een optie hebt gekozen, veegt u met uw vinger omhoog of omlaag op het scherm om deze te gebruiken. Als u bijvoorbeeld 'Woorden' kiest wanneer een document is geopend, gaat VoiceOver naar het volgende of vorige woord wanneer u met uw vinger omhoog of omlaag veegt.

Hieronder vindt u een lijst met rotoropties en hun functie.

Opties voor navigatie

Met al deze opties kunt u van het ene onderdeel naar het andere gaan door met één vinger van boven naar onder op het scherm te slepen. U kunt VoiceOver naar het vorige onderdeel verplaatsen door met uw vinger van onder naar boven te slepen.

Tekst controleren tijdens het typen met Tekens, Woorden en Regels

 • Tekens: één teken per keer lezen.
 • Woorden: één woord per keer lezen.
 • Regels: één regel per keer lezen. 

Door de indeling van een pagina of scherm gaan

 • Containers: van de ene container op het scherm naar de andere gaan. Het Dock en het beginscherm bijvoorbeeld, zijn containers. 
 • Koppen: van de ene kop naar de andere gaan. Probeer deze rotor in 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda'.
 • Oriëntatiepunten: tussen banners, navigatie en knoppen in HTML-inhoud (zoals een webpagina of HTML-e-mail) verplaatsen.
 • Zelfde onderdeel: van het ene onderdeel naar het volgende van dezelfde soort gaan. Probeer dit met de koppelingen in de resultaten van een zoekactie in Safari.
 • Verticale navigatie: omhoog of omlaag bewegen door met één vinger verticaal te slepen. Probeer dit in het beginscherm.
 • Statische tekst: van de ene regel statische HTML-tekst naar de andere gaan. De statische tekst is de hoofdtekst op de pagina en niet bijvoorbeeld koppelingen of namen van knoppen.

Van de ene koppeling naar de andere gaan

 • Koppelingen: van de ene koppeling naar de andere gaan.
 • Bezochte koppelingen: van de ene koppeling naar de andere gaan maar alleen naar koppelingen waarop u al hebt geklikt.
 • Onbezochte koppelingen: van de ene koppeling naar de andere gaan maar alleen naar koppelingen waarop u nog niet hebt geklikt.
 • Koppelingen in pagina: op een webpagina van de ene koppeling in pagina naar de volgende gaan.

Andere manieren om door een pagina te gaan:

 • Tabellen: de VoiceOver-cursor naar het begin van een tabel op een webpagina verplaatsen.
 • Lijsten: de VoiceOver-cursor naar het begin van een lijst op een webpagina verplaatsen.
 • Knoppen: van de ene knop naar de andere in HTML-inhoud gaan.
 • Formulierregelaars: tussen knoppen en menu's bij een formulier verplaatsen.
 • Tekstvelden: van het ene tekstveld naar het andere in HTML-inhoud gaan.
 • Zoekvelden: van het ene zoekveld naar het andere in HTML-inhoud gaan.
 • Afbeeldingen: naar afbeeldingen gaan.

Uw manier van typen wijzigen

Gebruik de optie 'Typemethode' om te schakelen tussen Normaal typen, Blind typen en Directe aanraking. Veeg omhoog of omlaag met één vinger om tussen methoden te schakelen.

Als u de rotor niet wilt gebruiken, kunt u in 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Typen' een typstijl instellen.

Zo gebruikt u de typstijlen:

Normaal typen

Selecteer een toets op het toetsenbord door naar links of rechts te vegen en tik dubbel om het teken in te voeren. Of verplaats uw vinger over het toetsenbord om een toets te selecteren en terwijl u de toets ingedrukt houdt, tikt u op het scherm met een andere vinger.

VoiceOver spreekt de toets uit wanneer u deze selecteert en nogmaals wanneer u het teken invoert.

Typen met één tik

Raak een toets op het toetsenbord aan om deze te selecteren en til vervolgens uw vinger omhoog om het teken in te voeren. Als u de verkeerde toets aanraakt, sleept u met uw vinger naar de gewenste toets.

VoiceOver spreekt het teken van elke toets uit wanneer u deze aanraakt. VoiceOver voert een teken in wanneer u uw vinger omhoog tilt.

Direct typen met één tik

Typ hetzelfde als wanneer VoiceOver is uitgeschakeld. De modus schakelt VoiceOver alleen voor typen uit.

Opties kiezen

Sommige van de bovenstaande opties zijn in de rotor standaard ingeschakeld en andere zijn optioneel.

Om uw rotoropties te kiezen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor'. Selecteer vervolgens de opties die u in de rotor wilt laten verschijnen.

Sommige opties bevinden zich niet altijd in de rotor. Bijvoorbeeld: Typemethode is alleen in de rotor wanneer er een toetsenbord is.

Publicatiedatum: