Over de VoiceOver-rotor van een iPhone, iPad en iPod touch

U kunt de VoiceOver-rotor gebruiken om de manier waarop VoiceOver werkt te wijzigen. U kunt het volume of spreeksnelheid van VoiceOver wijzigen, van het ene onderdeel op het scherm naar het andere gaan en meer.

De VoiceOver-rotor gebruiken

Als u VoiceOver nog niet hebt ingeschakeld, schakelt u het eerst in Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid in.

Als u de rotor wilt gebruiken, draait u met twee vingers op het scherm van het iOS-apparaat alsof u een draaischijf bedient. VoiceOver zegt de eerste rotoroptie. Blijf met uw vingers draaien totdat u meer opties hoort. Til uw vingers omhoog om een optie te kiezen.

Nadat u een optie hebt gekozen, veegt u met uw vinger omhoog of omlaag op het scherm om deze te gebruiken. Als u bijvoorbeeld Woorden kiest wanneer een document is geopend, gaat VoiceOver naar het volgende of vorige woord wanneer u met uw vinger omhoog of omlaag veegt.

Hieronder vindt u een lijst met rotoropties en hun functie.

Opties voor navigatie

Met al deze opties kunt u van het ene onderdeel naar het andere gaan door met één vinger van boven naar onder op het scherm te slepen. U kunt VoiceOver naar het vorige onderdeel verplaatsen door met uw vinger van onder naar boven te slepen.

U kunt tijdens het typen tekst controleren met Tekens, Woorden en Regels:

 • Tekens: één teken per keer lezen.
 • Woorden: één woord per keer lezen.
 • Regels: één regel per keer lezen. 

Door de indeling van een pagina of scherm gaan met deze opties: 

 • Containers: van de ene container op het scherm naar de andere gaan. Het Dock en het beginscherm bijvoorbeeld, zijn containers. 
 • Koppen: van de ene kop naar de andere gaan. Probeer deze rotor in Instellingen > Mail, Contacten, Agenda te gebruiken.
 • Oriëntatiepunten: tussen banners, navigatie en knoppen in HTML-inhoud (zoals een webpagina of HTML-e-mail) verplaatsen.
 • Zelfde onderdeel: van het ene onderdeel naar het volgende van dezelfde soort gaan. Probeer dit met de koppelingen in de resultaten van een zoekactie in Safari.
 • Verticale navigatie: omhoog of omlaag bewegen door met één vinger verticaal te slepen. Probeer dit in het beginscherm.
 • Statische tekst: van de ene regel statische HTML-tekst naar de andere gaan. De statische tekst is de hoofdtekst op de pagina en niet bijvoorbeeld koppelingen of namen van knoppen.

Ga van de ene koppeling naar de andere met deze opties:

 • Koppelingen: van de ene koppeling naar de andere gaan.
 • Bezochte koppelingen: van de ene koppeling naar de andere gaan maar alleen naar koppelingen waarop u al hebt geklikt.
 • Onbezochte koppelingen: van de ene koppeling naar de andere gaan maar alleen naar koppelingen waarop u nog niet hebt geklikt.
 • Koppelingen in pagina: op een webpagina van de ene koppeling in pagina naar de volgende gaan.

Hier vindt u nog meer manieren om door een pagina te gaan:

 • Tabellen: de VoiceOver-cursor naar het begin van een tabel op een webpagina verplaatsen.
 • Lijsten: de VoiceOver-cursor naar het begin van een lijst op een webpagina verplaatsen.
 • Knoppen: van de ene knop naar de andere in HTML-inhoud gaan.
 • Formulierregelaars: tussen knoppen en menu’s bij een formulier verplaatsen.
 • Tekstvelden: van het ene tekstveld naar het andere in HTML-inhoud gaan.
 • Zoekvelden: van het ene zoekveld naar het andere in HTML-inhoud gaan.
 • Afbeeldingen: naar afbeeldingen gaan.

De manier waarop VoiceOver spreekt, leest en klinkt wijzigen

Spreeksnelheid: de snelheid waarmee VoiceOver spreekt wijzigen. Veeg omhoog of omlaag met één vinger om sneller of trager te spreken. Bij elke veegbeweging wordt vijf procent sneller of trager gesproken.

Volume: het volume van de VoiceOver-stem wijzigen. Dit volume is niet hetzelfde als het systeemvolume. Veeg omhoog of omlaag met één vinger om luider of stiller te spreken. Bij elke veegbeweging wordt vijf procent luider of stiller gesproken. 

Interpunctie: de manier waarop VoiceOver leestekens leest wijzigen. Veeg omhoog of omlaag met één vinger om te schakelen tussen alle, sommige of geen leestekens.

Geluiden: geluidseffecten van VoiceOver (geklik en cursor) in- of uitschakelen. Veeg omhoog of omlaag met één vinger.

Hints: hints in VoiceOver in- of uitschakelen. Veeg omhoog of omlaag met één vinger.

Audioducking: het volume van ander audiomateriaal verlagen wanneer VoiceOver spreekt. Veeg omhoog of omlaag met één vinger.

Uw manier van typen wijzigen

Gebruik de optie Typemethode om te schakelen tussen Normaal typen, Blind typen en Directe aanraking. Veeg omhoog of omlaag met één vinger om tussen methoden te schakelen.

In plaats van de rotor te gebruiken, kunt u gaan naar Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > VoiceOver > Typestijl om een typemethode te kiezen.

Zo gebruikt u de typemethoden:

Normaal typen

Selecteer een toets op het toetsenbord door naar links of rechts te vegen en tik dubbel om het teken in te voeren. Of verplaats uw vinger over het toetsenbord om een toets te selecteren en terwijl u de toets ingedrukt houdt, tikt u op het scherm met een andere vinger.

VoiceOver spreekt de toets uit wanneer u deze selecteert en nogmaals wanneer u het teken invoert.

Blind typen

Raak een toets op het toetsenbord aan om deze te selecteren en til vervolgens uw vinger omhoog om het teken in te voeren. Als u de verkeerde toets aanraakt, sleept u met uw vinger naar de gewenste toets.

VoiceOver spreekt het teken van elke toets uit wanneer u deze aanraakt. VoiceOver voert een teken in wanneer u uw vinger omhoog tilt.

Directe aanraking

Typ hetzelfde als wanneer VoiceOver is uitgeschakeld. De modus schakelt VoiceOver alleen voor typen uit.

Opties voor invoer, taken en zoomen

Handschrift: schrijf tekst met uw hand in plaats van tekst te typen met het toetsenbord.

Braille-invoer via scherm: schakelt het brailletoetsenbord op het scherm in.

Taken: kiest wat er gebeurt wanneer u met één vinger dubbel tikt. Bijvoorbeeld: in Mail kiest deze rotor uit Verwijder, Activeer onderdeel, Markeer als gelezen, Markeer en meer.

Zoomen: zoomt in en uit. Veeg met één vinger van boven naar onder of van onder naar boven. Probeer dit met de app Camera. Hiermee kunt u de toegankelijkheidsfunctie Zoomen niet bedienen.

Opties kiezen

Sommige van de bovenstaande opties zijn in de rotor standaard ingeschakeld en andere zijn optioneel.

Ga naar Instellingen > Algemeen > Toegankelijkheid > VoiceOver > Rotor om de rotoropties te kiezen. Selecteer vervolgens de opties die u in de rotor wilt laten verschijnen.

Sommige opties bevinden zich niet altijd in de rotor. Bijvoorbeeld: Typemethode is alleen in de rotor wanneer er een toetsenbord is.

Publicatiedatum: