Als uw USB-C-lichtnetadapter uw Mac-notebook niet oplaadt

Lees wat u moet doen als de USB-C-lichtnetadapter die bij uw Mac-notebook is geleverd, stopt met opladen, warm wordt of vonkt.

Mac-notebooks worden geleverd met een USB-C-lichtnetadapter en -oplaadkabel. Hieronder leest u welke lichtnetadapter en -kabel bij uw Mac-notebook worden geleverd en vindt u tips voor probleemoplossing. Als u een probleem hebt met een lichtnetadapter die niet van Apple is, probeert u de Apple lichtnetadapter en -kabel die bij uw Mac-notebook zijn geleverd, te gebruiken.

USB-C-lichtnetadapter

USB-C-lichtnetadapter

 

Lichtnetstekker of 'duckhead'

 

USB-C-oplaadkabel

 

Als uw Mac-notebook met USB-C niet wordt opgeladen

Als uw USB-C-lichtnetadapter uw MacBook, MacBook Air of MacBook Pro niet oplaadt, haalt u eerst de lichtnetadapter uit het stopcontact, wacht u enkele seconden en sluit u de lichtnetadapter weer aan. Als dat niet helpt, controleert u het volgende.

De voeding controleren

Zorg ervoor dat de USB-C-lichtnetadapter die bij uw Mac-notebook is geleverd, is aangesloten op een goed werkend stopcontact. Sluit een lamp of een ander apparaat aan om te controleren of het stopcontact stroom levert. Als u de lichtnetadapter hebt aangesloten op een stekkerdoos, sluit de adapter dan rechtstreeks op het stopcontact aan. 

Als de lichtnetadapter zichzelf uitschakelt, kan er sprake zijn van storing die het door u gebruikte stopcontact beïnvloedt. Als de lichtnetadapter een tijdje werkt, maar dan stopt met opladen, haalt u hem tijdelijk uit het stopcontact. Wacht 30 seconden en steek de lichtnetadapter weer in het stopcontact.

Als de Mac-notebook begint met opladen nadat u de lichtnetadapter weer hebt aangesloten, kan dit duiden op een probleem met ruis (verstoring veroorzaakt door verdwaalde elektromagnetische signalen) die afkomstig is van het stopcontact. De lichtnetadapter schakelt zichzelf automatisch uit wanneer de ingebouwde overspanningsbeveiliging ruis detecteert die afkomstig is van het stopcontact.

Mogelijke bronnen van ruis zijn lampen met een voorschakelapparaat, koelkasten of minikoelkasten die aangesloten zijn op dezelfde groep als het stopcontact dat u gebruikt. Het kan helpen als u de lichtnetadapter aansluit op een noodstroomvoeding (UPS) of een stopcontact dat op een andere groep zit.

Als de lichtnetadapter zichzelf blijft uitschakelen wanneer deze is aangesloten op een goed werkend stopcontact, laat u de adapter nakijken bij een erkende Apple serviceprovider of Apple Store.

Bij de lichtnetadapter wordt een verwijderbare netstekker geleverd met de pinnen die u in een elektrisch stopcontact steekt. Als de Mac-notebook niet oplaadt wanneer de netstekker op de lichtnetadapter is aangesloten, probeert u het met een andere Apple netstekker of met een Apple verlengkabel voor de lichtnetadapter (afzonderlijk verkrijgbaar). 

De bekabeling controleren

Bij de Mac-notebook wordt een USB-C-kabel geleverd die de computer oplaadt. U kunt nagaan of deze kabel het oplaadprobleem veroorzaakt door een andere USB-C-kabel te gebruiken. Niet alle USB-C-kabels kunnen worden gebruikt om de MacBook, MacBook Air of MacBook Pro op te laden. Controleer dus of de kabel die u wilt gebruiken, ook is ontworpen voor opladen.

Als de Mac-notebook wel oplaadt met één USB-C-kabel, maar niet met een andere, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van de kabel die niet werkt en laat uw kabel en voeding nakijken.

Als de Mac-notebook pas begint op te laden wanneer u de USB-C-kabel of de verlengsnoer voor de Apple lichtnetadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) heen en weer beweegt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van de kabel en laat uw kabel en voeding nakijken.

Zoek naar updates

In sommige gevallen zijn er software- of firmware-updates beschikbaar voor de computer die de communicatie met de lichtnetadapter verbeteren. Als de MacBook, MacBook Air of MacBook Pro met USB-C niet oplaadt zoals u verwacht, controleert u of er software-updates zijn voor de Mac.

Als de adapter warm wordt

De USB-C-lichtnetadapter kan warm worden tijdens normaal gebruik. Zorg daarom voor voldoende ventilatie in de ruimte waar u deze gebruikt. Steek de lichtnetadapter altijd rechtstreeks in een stopcontact met een netstekker, of leg de adapter op een tafel of een ander goed geventileerd oppervlak wanneer u de (afzonderlijk verkrijgbare) verlengkabel voor de lichtnetadapter gebruikt.

Plaats de adapter niet op een slecht geventileerd oppervlak, zoals op een bank, op dik tapijt, op beddengoed of op een kussen. Bedek de adapter niet met een deken of ander isolerend materiaal.

De lichtnetadapter kan zichzelf uitschakelen wanneer deze te warm wordt. Als dit gebeurt, haalt u de USB-C-kabel uit de Mac-notebook en laat u de lichtnetadapter afkoelen voordat u deze aanraakt.

Als u een vonk ziet

Wanneer u de USB-C-lichtnetadapter in het stopcontact steekt, kunnen er soms vonken overspringen daar waar de pinnen in het stopcontact gaan. Dit gebeurt wel vaker wanneer u de stekker van een elektrisch apparaat in het stopcontact steekt, en is meestal geen reden tot ongerustheid.

Als u een van de volgende dingen ziet wanneer u de adapter in een stopcontact steekt, of als u andere vragen hebt over vonken, neemt u contact op met Apple:

  • Neem contact op met Apple als u ergens anders vonken ziet dan bij de pinnen van de stekker.
  • Neem contact op met Apple als u schade aan of verkleuring van de adapter bemerkt.

Uw Mac-notebook en voeding laten nakijken

Los van de vraag of er nog garantie is op uw Mac-notebook met USB-C, kunt u deze altijd laten nakijken bij een erkende Apple serviceprovider of Apple Store. Neem in dat geval altijd uw Mac mee, en uw USB-C-lichtnetadapter en alle USB-C-kabels die u voor het opladen gebruikt.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: