Problemen met draadloze muis en draadloos toetsenbord oplossen

Probeer deze stappen als u problemen ondervindt met een draadloze muis of draadloos toetsenbord.

Muis of toetsenbord wordt niet herkend door de computer
Muis of toetsenbord reageert afwisselend niet meer
Muis scrolt niet omhoog, omlaag of zijdelings
Muis werkt niet zoals verwacht (springerig, traag, snel)
Muisknoppen werken niet zoals verwacht
Toetsenbord heeft een of meer toetsen die niet reageren

Probleem met draadloze verbinding

Volg deze stappen als een muis of toetsenbord niet wordt herkend door de computer.

Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld

Kies eerst het menu Apple > Systeemvoorkeuren > Bluetooth en controleer of Bluetooth is ingeschakeld.

Het Bluetooth-symbool in de menubalk kan in de volgende kleuren worden weergegeven:

 • Zwart: Bluetooth is ingeschakeld en er zijn geen apparaten verbonden.
 • Lichtgrijs met drie stippen: Bluetooth is ingeschakeld en minstens één draadloos apparaat is verbonden.
 • Lichtgrijs (of volledig verdwenen): Bluetooth is uitgeschakeld of de Mac kan niet communiceren met de Bluetooth-module.

Raadpleeg de tabel met Bluetooth-symbolen in de menubalk hieronder voor meer informatie over de Bluetooth-status. Als het Bluetooth-symbool niet verschijnt of als de status in de menubalk blijft aangeven dat Bluetooth is uitgeschakeld, start u de computer opnieuw op en probeert u Bluetooth opnieuw in te schakelen.

Bluetooth-symbool in menubalk Bluetooth-status
BT-symbool Bluetooth is ingeschakeld maar er zijn geen apparaten verbonden met de Mac. Raadpleeg het onderdeel Zorg ervoor dat de draadloze muis of het draadloos toetsenbord is ingeschakeld van dit artikel.
BT-symbool Bluetooth is ingeschakeld en minstens één draadloos apparaat is verbonden.  Raadpleeg het onderdeel Zorg ervoor dat de draadloze muis of het draadloos toetsenbord is ingeschakeld van dit artikel.
 Als dit symbool knippert, heeft minstens één apparaat een batterij die bijna leeg is. Klik op het Bluetooth-symbool om het desbetreffende apparaat te identificeren en vervang vervolgens de batterijen.
BT-symbool Bluetooth is uitgeschakeld. Klik op het Bluetooth-symbool met een USB-muis en selecteer ‘Schakel Bluetooth in’. Opmerking: Mac OS X schakelt Bluetooth niet uit tenzij een USB-muis is aangesloten.
BT-symbool Bluetooth is offline. Start de Mac opnieuw op. Als de Bluetooth-status niet wijzigt, koppelt u alle USB-apparaten los en start u de Mac opnieuw op.

Zorg ervoor dat de draadloze muis en het draadloze toetsenbord zijn ingeschakeld

Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat de muis of het toetsenbord is ingeschakeld.

Schakel de muis in

 • Verschuif de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de muis om deze in te schakelen. Opmerking: als het deksel van het batterijvak niet juist is geplaatst, werkt de aan/uit-schakelaar mogelijk niet naar behoren of is deze moeilijk te bedienen. Verwijder het deksel van het batterijvak en plaats het voorzichtig opnieuw.
 • Wanneer de muis is ingeschakeld en gekoppeld en de batterijen zijn opgeladen, licht het indicatielampje vast op.
 • Als de muis niet is gekoppeld met een Mac, knippert het indicatielampje om aan te geven dat de muis zich in de detecteerbare modus bevindt en klaar is voor de koppeling.
 • Als het indicatielampje niet oplicht, verzekert u zich ervan dat u twee goede batterijen hebt en dat ze correct geplaatst zijn

Schakel het toetsenbord in

 • Druk de aan/uit-schakelaar even in om het Apple Wireless Keyboard in te schakelen.
 • Wanneer het toetsenbord is ingeschakeld en gekoppeld, en de batterijen zijn opgeladen, licht het lampje enkele seconden onafgebroken op en dooft het vervolgens.
 • Als het draadloze toetsenbord niet is gekoppeld met de Mac, begint het indicatielampje te knipperen. Dit geeft aan dat het toetsenbord zich in de detecteerbare modus bevindt en klaar is voor de koppeling met de Mac.
 • Als de LED niet oplicht, verwijdert u de batterijen om u ervan te verzekeren dat ze opgeladen zijn en dat ze correct geplaatst zijn

Indicatielampje van toetsenbord

Controleer de voorkeuren

Kies in het menu Apple de optie Systeemvoorkeuren en vervolgens Bluetooth in het menu Weergave. Het voorkeurenpaneel Bluetooth vermeldt de Bluetooth-apparaten die zijn gekoppeld met de computer, de status van de apparaten (gekoppeld of verbonden), en het geeft aan indien Bluetooth-stroomvoorziening is in- of uitgeschakeld.

 • Klik op het tandwielsymbool en kies ‘Verbind’ om een ingeschakeld apparaat te verbinden.
 • Klik op het plusteken (+) en volg de Bluetooth-configuratie-assistent als u een nieuw apparaat wilt configureren.

Het voorkeurenvenster Bluetooth

 • Als het paneel Muis in de Systeemvoorkeuren is geopend en er is geen bedrade of draadloze muis aangesloten, begint de Mac onmiddellijk te zoeken naar een draadloze muis.

Het voorkeurenvenster Muis

Muis of toetsenbord reageert afwisselend niet meer

Volg deze stappen als een muis of toetsenbord soms tijdelijk niet meer reageert. 

Klik met de muis

 • Klik eenmaal met de muis om deze opnieuw te verbinden met de Mac. Het kan even duren voordat de muis reageert.
 • Controleer het batterijniveau van de muis. Kies in het menu Apple de optie Systeemvoorkeuren en kies Muis in het menu Weergave. De indicator voor het batterijniveau bevindt zich in de linkerbenedenhoek. Vervang de batterijen als deze bijna leeg zijn. 

Druk op een toets van het toetsenbord

 • Druk op een toets van het toetsenbord om het opnieuw te verbinden met de Mac. Het kan even duren voordat het toetsenbord reageert.
 • Controleer het batterijniveau van het toetsenbord. Kies in het menu Apple () de optie Systeemvoorkeuren en vervolgens Toetsenbord in het menu Weergave. Selecteer het tabblad Toetsenbord. De indicator voor het batterijniveau bevindt zich in de linkerbenedenhoek. Vervang de batterijen als deze bijna leeg zijn.

Controleer of het signaal wordt verstoord

 • Draadloze netwerken die werken met een 2,4 GHz-frequentie kunnen storing veroorzaken.
 • Verplaats draadloze telefoonstations, magnetrons en andere elektrische apparatuur met een frequentie van 2,4 GHz uit de buurt van de Mac als u storing vermoedt.
 • Houd draadloze apparatuur binnen 10 meter (33 voet) van de Mac.
 • Zet geen metalen objecten tussen het apparaat en de Mac.

Muis scrolt niet omhoog, omlaag of zijdelings

 • Maak de muis schoon.
 • Controleer de schuifbalk voor de scrolsnelheid bovenaan en zorg ervoor dat het aankruisvak ‘Scrollen’ is ingeschakeld.
 • Controleer voor het zijdelings scrollen of het door u gebruikte programma zijdelings scrollen ondersteunt.
 • Denk eraan dat scrollen met één vinger gebeurt en navigeren met een zijdelingse veegbeweging met twee vingers.
 • Navigeren gidst u doorheen de pagina’s in een document of internetbrowser in tegenstelling tot scrollen.

Muis werkt niet zoals verwacht (springerig, traag, snel)

De Apple Wireless Mouse kan worden gebruikt op de meeste gladde oppervlakken. Als u echter problemen ondervindt bij het bewegen van de muis, probeert u deze opties:

 • Kies in het menu Apple de optie Systeemvoorkeuren en kies Muis in het menu Weergave. Stel de schuifbalk voor de aanwijzer in om de snelheid van de aanwijzer aan te passen bij het bewegen van de muis.
 • Probeer een ander oppervlak om te zien of de muis beter beweegt.
 • Draai de muis om en controleer het sensorvenster. Gebruik perslucht om het sensorvenster voorzichtig te reinigen als u stof of vuildeeltjes ziet.
 • Als meerdere draadloze Bluetooth-apparaten zich dichtbij bevinden, schakelt u ze één voor één uit om te controleren of het probleem verbetert. Apparaten die veel bandbreedte verbruiken kunnen de prestaties beïnvloeden.

Muisknoppen werken niet zoals verwacht

Met het voorkeurenpaneel Muis kunnen gebruikers de muisfuncties naar wens aanpassen om aan hun behoeften te voldoen.

 • Kies in het menu Apple de optie Systeemvoorkeuren en kies Muis in het menu Weergave. Stel de schuifbalk voor de aanwijzer in om de snelheid van de aanwijzer aan te passen bij het bewegen van de muis.
 • Probeer een ander oppervlak om te zien of de muis beter beweegt.
 • Draai de muis om en controleer het sensorvenster. Gebruik perslucht om het sensorvenster voorzichtig te reinigen als u stof of vuildeeltjes ziet.
 • Als meerdere draadloze Bluetooth-apparaten zich dichtbij bevinden, schakelt u ze één voor één uit om te controleren of het probleem verbetert. Apparaten die veel bandbreedte verbruiken kunnen de prestaties beïnvloeden.

Toetsenbord heeft een of meer toetsen die niet reageren

Gebruik de Toetsenbordweergave om te testen of de toetsen van het toetsenbord correct reageren wanneer ze worden ingedrukt.

 1. Kies in het menu Apple de optie Systeemvoorkeuren en kies Taal en tekst in het menu Weergave.
 2. Kies Invoerbronnen.
 3. Schakel het aankruisvak Toetsen- en tekenweergave in.
 4. Schakel de invoerbron in voor de toetsenbordindeling die u gaat testen door het aankruisvak ernaast in te schakelen.
 5. Zorg ervoor dat ‘Toon invoermenu in menubalk’ is ingeschakeld.
 6. Kies Toon toetsenbordweergave in het invoermenu in de menubalk, zoals weergegeven.  
 7. De Toetsenbordweergave toont de toetsenbordindeling.
 8. Druk op de toets van het toetsenbord die niet reageert en kijk of de overeenstemmende toets oplicht in de Toetsenbordweergave. Als dit het geval is, werkt de specifieke toets correct. In het bovenstaande voorbeeld worden de Shift- en Command-toetsen ingedrukt.
 9. Als de functie muistoetsen is ingeschakeld in het paneel Universele toegang in Systeemvoorkeuren, reageren mogelijk vele toetsen van het toetsenbord niet zoals verwacht.
 10. Probeer op te starten in de modus voor één gebruiker om na te gaan of het probleem wordt veroorzaakt door een softwareprobleem.
Laatst gewijzigd op: