Als een draadloze muis, draadloos toetsenbord of draadloos trackpad van Apple niet werkt zoals verwacht

Probeer deze stappen om problemen met een draadloze muis, draadloos toetsenbord of draadloos trackpad van Apple op te lossen.

Het apparaat wordt niet herkend door de Mac

De muis, het toetsenbord of het trackpad reageert soms wel, soms niet

De muis scrolt niet omhoog, omlaag of zijwaarts

De muis of het trackpad werkt niet zoals verwacht

Een of meer toetsen van het toetsenbord reageren niet

Het apparaat wordt niet herkend door de Mac

Volg deze stappen als een muis, toetsenbord of trackpad niet door de Mac wordt herkend.

Controleren of de draadloze muis, het draadloze toetsenbord of het draadloze trackpad ingeschakeld is

De Magic Mouse en Magic Mouse 2 hebben een schuifschakelaar op de onderkant van het apparaat. Verschuif de schakelaar om het apparaat in te schakelen. Op de Magic Mouse gaat het groene ledlampje kort branden. Op de Magic Mouse 2 zie je onder de schakelaar een groene markering.

Het Magic Keyboard en Magic Trackpad 2 hebben een schuifschakelaar op de achterkant van het apparaat. Verschuif de schakelaar om het apparaat in te schakelen (je ziet een groene markering). Oudere modellen van het Apple Wireless Keyboard hebben een aan/uit-knop op de rechterkant van het apparaat. Als je op deze knop drukt, gaat er een groen ledlampje branden op de bovenkant van het apparaat, vlak bij de knop.

Wanneer je deze apparaten inschakelt, verschijnen ze als 'Verbonden' in het onderdeel 'Bluetooth' van Systeemvoorkeuren. Als een apparaat hier niet wordt vermeld, controleer je of het is opgeladen of vervang je de batterijen, en controleer je of het met de Mac is gekoppeld.

Controleren of het apparaat is geconfigureerd om met de Mac te werken

Lees meer over het koppelen van een Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Trackpad 2 (en oudere modellen van draadloze Apple apparaten) met een Mac.

Controleren of Bluetooth is ingeschakeld

Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Bluetooth'. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld.

Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie over de Bluetooth-status. Als het Bluetooth-symbool niet verschijnt of als de status in de menubalk blijft aangeven dat Bluetooth is uitgeschakeld, start je de computer opnieuw op en probeer je Bluetooth opnieuw in te schakelen.

Bluetooth-symbool in menubalk Bluetooth-status
BT-symbool Bluetooth is ingeschakeld maar er zijn geen apparaten verbonden met de Mac. Raadpleeg het onderdeel Controleren of de draadloze muis of het draadloos toetsenbord is ingeschakeld van dit artikel.
BT-symbool Bluetooth is ingeschakeld en minstens één draadloos apparaat is verbonden.
 Als dit symbool knippert, heeft minstens één van de draadloze apparaten een bijna lege batterij. Klik op het Bluetooth-symbool om te zien om welk apparaat het gaat en laad het apparaat opnieuw op of vervang de batterijen.
BT-symbool Bluetooth is uitgeschakeld. Klik op het Bluetooth-symbool met een USB-muis of ingebouwde trackpad en selecteer 'Schakel Bluetooth in'.
BT-symbool Bluetooth is offline of niet beschikbaar. Start de Mac opnieuw op. Als de Bluetooth-status niet verandert, koppel je alle USB-apparaten los en start je de Mac opnieuw op.

Controleren of de apparaten zijn opgeladen

Magic Mouse 2, Magic Keyboard en Magic Trackpad 2 hebben een ingebouwde, oplaadbare batterij. Je kunt deze apparaten opladen door ze op een Mac of USB-lichtnetadapter aan te sluiten met behulp van een Lightning-naar-USB-kabel. De batterij laadt het snelst op als het apparaat is ingeschakeld wanneer de Lightning-naar-USB-kabel erop is aangesloten.

Als je het batterijniveau van deze apparaten wilt bekijken, klik je in de menubalk van de Mac op het Bluetooth-symbool en selecteer je de naam van het apparaat. Als het batterijniveau van een van deze apparaten laag is, laad je het apparaat opnieuw op. Als het apparaat niet wordt vermeld, controleer je aan de hand van de bovenstaande stappen of het apparaat is ingeschakeld.

De muis, het toetsenbord of het trackpad reageert soms wel, soms niet

Volg deze stappen als een muis of toetsenbord soms tijdelijk niet meer reageert. 

Klik of druk op een toets

 • Klik met de muis of het trackpad of druk op een toets van het toetsenbord om het apparaat opnieuw te verbinden met de computer. Het kan even duren voordat het apparaat reageert.

Controleren of het signaal wordt verstoord

 • Draadloze netwerken die gebruikmaken van de 2,4 GHz-band, kunnen storing veroorzaken. Houd draadloze telefoonstations, magnetrons en andere elektrische apparaten die gebruikmaken van de 2,4 GHz-band, uit de buurt van de Mac als je denkt dat er sprake is van storing.
 • Plaats draadloze apparatuur niet verder dan 10 meter bij de Mac vandaan.
 • Zet geen metalen objecten tussen het draadloze apparaat en de Mac.

De muis scrolt niet omhoog, omlaag of zijwaarts

Als je niet met de muis kunt scrollen op een webpagina of in een document, raadpleeg je Basiskenmerken van de Mac: Multi-Touch-bewegingen op een Mac gebruiken om te controleren of de bewegingen correct zijn geconfigureerd. Je kunt ook proberen de voorkeuren voor de scrolsnelheid aan te passen.

De muis of het trackpad werkt niet zoals verwacht

De Apple Wireless Mouse, Magic Mouse en Magic Mouse 2 kunnen op de meeste gladde oppervlakken worden gebruikt. Als je toch problemen ondervindt bij het bewegen van de muis, probeer dan deze opties:

 • Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Muis'. Stel met de schuifbalk bij 'Snelheid aanwijzer' in hoe snel de aanwijzer beweegt bij het bewegen van de muis.
 • Probeer een ander oppervlak om te zien of de muis dan beter beweegt.
 • Draai de muis om en controleer het sensorvenster. Reinig het sensorvenster voorzichtig met perslucht als je stof of vuildeeltjes ziet.
 • Als er meerdere draadloze Bluetooth-apparaten in de buurt zijn, schakel je deze een voor een uit om te controleren of het probleem dan minder wordt. Apparaten die veel bandbreedte verbruiken, kunnen de prestaties beïnvloeden.

Lees wat je kunt doen als je trackpad niet naar behoren werkt.

Een of meer toetsen van het toetsenbord reageren niet

Gebruik de Toetsenbordweergave om te testen of de toetsen van het toetsenbord correct reageren wanneer ze worden ingedrukt.

 1. Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Taal en regio'.
 2. Klik op de knop 'Toetsenbordvoorkeuren'.
 3. Klik op de tab 'Invoerbronnen'.
 4. Controleer of aan de linkerkant de toetsenbordtaal die je gebruikt, wordt vermeld. Als dat niet het geval is, klik je op  en selecteer je de taal uit de lijst.
 5. Schakel het aankruisvak bij 'Toon invoermenu in menubalk' in.
 6. Kies 'Toon toetsenbordweergave' in het invoermenu  in de menubalk. De Toetsenbordweergave met de toetsenbordindeling verschijnt nu op het scherm.
 7. Druk op de toets van het toetsenbord die niet reageert en kijk of de overeenkomstige toets oplicht in de Toetsenbordweergave. Als dit het geval is, werkt die toets correct.

Als je de functie Muistoetsen hebt ingeschakeld, werken veel toetsen anders dan je zou verwachten. Zo schakel je Muistoetsen uit:

 • Kies in OS X versie 10.8 of hoger het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren'. Klik op 'Toegankelijkheid' en selecteer 'Muis en trackpad' links in de lijst. Schakel het aankruisvak bij 'Activeer muistoetsen' uit.
 • In OS X versie 10.7.5 of lager kies je het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren'. Klik op 'Universele toegang' en selecteer de tab 'Muis en trackpad'. Selecteer de 'Uit'-knop naast 'Muistoetsen'.

Als het probleem aanhoudt, start je de Mac op in de modus voor één gebruiker om na te gaan of het misschien een softwareprobleem is.

Publicatiedatum: