Als een draadloze muis, draadloos toetsenbord of draadloos trackpad van Apple niet zoals verwacht werkt

Probeer deze stappen om problemen met een draadloze muis, draadloos toetsenbord of draadloos trackpad van Apple op te lossen.

Het apparaat wordt niet herkend door de Mac

De muis, het toetsenbord of het trackpad reageert afwisselend niet meer

De muis scrolt niet omhoog, omlaag of zijdelings

De muis of het trackpad werkt niet zoals verwacht

Een of meer toetsen van het toetsenbord reageren niet

Het apparaat wordt niet herkend door de Mac

Volg deze stappen als een muis, toetsenbord of trackpad niet door de Mac wordt herkend.

Zorg ervoor dat de draadloze muis, het draadloze toetsenbord of het draadloze trackpad is ingeschakeld

De Magic Mouse en Magic Mouse 2 hebben een zijschakelaar op de onderkant van het apparaat. Verschuif de schakelaar om het apparaat in te schakelen. Op de Magic Mouse gaat het groene LED-lampje kort oplichten. Op de Magic Mouse 2 ziet u een groene markering.

Het Magic Keyboard en Magic Trackpad 2 hebben een schuifschakelaar op de achterkant van het apparaat. Verschuif de schakelaar om het apparaat in te schakelen (u ziet een groene markering). Oudere modellen van het Apple Wireless Keyboard hebben een aan/uit-knop op de rechterkant van het apparaat. Als u op de knop drukt, wordt dicht bij de knop een groen LED-lampje geactiveerd op de bovenkant van het apparaat.

Wanneer u deze apparaten inschakelt, verschijnen deze als Verbonden in het onderdeel Bluetooth van Systeemvoorkeuren. Als een apparaat er niet verschijnt, zorgt u ervoor dat het is opgeladen of vervangt u de batterijen en zorgt u ervoor dat het met de Mac is gekoppeld.

Zorg ervoor dat het apparaat is geconfigureerd om met de Mac te werken

Lees meer over de koppeling van een Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Trackpad 2 (en oudere modellen van draadloze Apple-apparaten) met een Mac.

Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld

Kies het menu Apple > Systeemvoorkeuren > Bluetooth en zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.

Raadpleeg de tabel hieronder voor meer informatie over de Bluetooth-status. Als het Bluetooth-symbool niet verschijnt of als de status in de menubalk blijft aangeven dat Bluetooth is uitgeschakeld, start u de computer opnieuw op en probeert u Bluetooth opnieuw in te schakelen.

Bluetooth-symbool in menubalk Bluetooth-status
BT-symbool Bluetooth is ingeschakeld maar er zijn geen apparaten verbonden met de Mac. Raadpleeg het onderdeel Zorg ervoor dat de draadloze muis of het draadloos toetsenbord is ingeschakeld van dit artikel.
BT-symbool Bluetooth ingeschakeld en minstens één draadloos apparaat is verbonden.
 Als dit symbool knippert, heeft minstens één apparaat een batterij die bijna leeg is. Klik op het Bluetooth-symbool om het desbetreffende apparaat te identificeren en laad het apparaat opnieuw op of vervang de batterijen.
BT-symbool Bluetooth is uitgeschakeld. Klik op het Bluetooth-symbool met een USB-muis of ingebouwde trackpad en selecteer ‘Schakel Bluetooth in’.
BT-symbool Bluetooth is offline of niet beschikbaar. Start de Mac opnieuw op. Als de Bluetooth-status niet wijzigt, koppelt u alle USB-apparaten los en start u de Mac opnieuw op.

Zorg ervoor dat de apparaten zijn opgeladen

Magic Mouse 2, Magic Keyboard en Magic Trackpad 2 hebben een ingebouwde, oplaadbare batterij. U kunt deze apparaten opladen door ze op een Mac of USB-lichtnetadapter aan te sluiten met behulp van een Lightning-naar-USB-kabel. Om de batterij zo snel mogelijk op te laden, zorgt u ervoor dat het apparaat is ingeschakeld wanneer de Lightning-naar-USB-kabel erop is aangesloten.

Als u het batterijniveau van deze apparaten wilt bekijken, klikt u in de menubalk van de Mac op het Bluetooth-symbool en selecteert u de naam van het apparaat. Als het batterijniveau van een van deze apparaten laag is, laadt u het apparaat opnieuw op. Als het apparaat niet verschijnt, zorgt u ervoor dat het apparaat is ingeschakeld door de bovenstaande stappen uit te voeren.

De muis of het toetsenbord reageert afwisselend niet meer

Volg deze stappen als een muis of toetsenbord soms tijdelijk niet meer reageert. 

Klik of druk op een toets

 • Klik met de muis of het trackpad of druk op een toets van het toetsenbord om het apparaat opnieuw te verbinden met de computer. Het kan even duren voordat het apparaat reageert.

Controleer of het signaal wordt verstoord

 • Draadloze netwerken die werken met een 2,4 GHz-frequentie kunnen interferentie veroorzaken. Verplaats draadloze telefoonstations, magnetrons en andere elektrische apparatuur met een frequentie van 2,4 GHz uit de buurt van de Mac als u storing vermoedt.
 • Houd draadloze apparatuur binnen 10 meter (ongeveer 33 voet) van de Mac.
 • Zet geen metalen objecten tussen het draadloze apparaat en de Mac.

De muis scrolt niet omhoog, omlaag of zijdelings

De muis of het trackpad werkt niet zoals verwacht

Een Apple Wireless Mouse, Magic Mouse en Magic Mouse 2 kunnen op de meeste gladde oppervlakken worden gebruikt. Als u echter problemen ondervindt bij het bewegen van de muis, probeert u deze opties:

 • Kies Systeemvoorkeuren in het menu Apple en kies Muis. Stel de schuifbalk voor de aanwijzer in om de snelheid van de aanwijzer aan te passen bij het bewegen van de muis.
 • Probeer een ander oppervlak om te zien of de muis beter beweegt.
 • Draai de muis om en controleer het sensorvenster. Gebruik perslucht om het sensorvenster voorzichtig te reinigen als u stof of vuildeeltjes ziet.
 • Als meerdere draadloze Bluetooth-apparaten zich dichtbij bevinden, schakelt u ze één voor één uit om te controleren of het probleem verbetert. Apparaten die veel bandbreedte verbruiken kunnen de prestaties beïnvloeden.

Lees meer over wat u moet doen als een trackpad niet naar behoren werkt.

Een of meer toetsen van het toetsenbord reageren niet

Gebruik de Toetsenbordweergave om te testen of de toetsen van het toetsenbord correct reageren wanneer ze worden ingedrukt.

 1. Kies Systeemvoorkeuren in het menu Apple en selecteer Taal en regio.
 2. Kies Invoerbronnen.
 3. Selecteer het aankruisvak Toetsen- en tekenweergave.
 4. Schakel de invoerbron in voor de toetsenbordindeling die u gaat testen door het aankruisvak ernaast te selecteren.
 5. Zorg ervoor dat ‘Toon invoermenu in menubalk’ is ingeschakeld.
 6. Kies Toon toetsenbordweergave in het invoermenu in de menubalk.  
 7. De Toetsenbordweergave met de toetsenbordindeling verschijnt op het scherm.
 8. Druk op de toets van het toetsenbord die niet reageert en kijk of de overeenkomstige toets oplicht in de Toetsenbordweergave. Als dit het geval is, werkt die toets correct.

Opmerkingen:

 • Als de functie muistoetsen is ingeschakeld in het paneel Universele toegang in Systeemvoorkeuren, kunnen vele toetsen van het toetsenbord niet reageren zoals verwacht.
 • Als het probleem aanhoudt, start u de Mac in de modus voor één gebruiker op om na te gaan of het probleem wordt veroorzaakt door een softwareprobleem.
Laatst gewijzigd op: