Wi-Fi-basisstations: een roamingnetwerk (802.11 a/b/g/n) instellen en configureren

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u meerdere Wi-Fi-basisstations instelt om één enkel draadloos netwerk (gekend als ‘roamingnetwerk’) te maken met behulp van Ethernet.

Configuratie: Wi-Fi-basisstations met elkaar verbinden

Gebruik Ethernet voor de verbinding van een   LAN-poort van het primaire Wi-Fi-basisstation met de   WAN-poort van een basisstation met uitgebreid bereik. Het primaire basisstation is het basisstation dat rechtstreeks is verbonden met het internet.

➊ Primair Wi-Fi-basisstation
➋ Wi-Fi-basisstation met uitgebreid bereik

Een roamingnetwerk configureren

  1. Schakel alle 802.11n Wi-Fi-basisstations in en gun die even tijd om te verschijnen in het menu Extra van AirPort.
  2. Open het AirPort-configuratieprogramma (Op een Mac kiest u vanaf uw bureaublad Ga > Programma’s, klikt u op de map Hulpprogramma’s en opent u het AirPort-configuratieprogramma. In Microsoft Windows kiest u Start > Alle programma’s > AirPort om het AirPort-configuratieprogramma te starten).
  3. Als u het primaire Wi-Fi-basisstation configureert, stelt u Verbindingsdeling in op ‘Deel een publiek IP-adres’.

    Als u de Wi-Fi-basisstations met uitgebreid bereik configureert, stelt u Verbindingsdeling in op ‘Uitgeschakeld (brugmodus)’.

  4. Gebruik het AirPort-configuratieprogramma om de naam van het draadloze netwerk, de beveiliging en het wachtwoord van elk Wi-Fi-basisstation identiek te configureren.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: