Uw Apple Watch configureren

Lees hier hoe u uw iPhone gebruikt om uw nieuwe Apple Watch te configureren.

Wat u nodig hebt

U hebt een iPhone 8 of nieuwer met iOS 16 of hoger nodig om een nieuwe Apple Watch te configureren en gebruiken. Lees hoe u het model van uw iPhone bepaalt en hoe u een iPhone bijwerkt naar de nieuwste versie van iOS.

Voordat u begint

Als u de Apple Watch al hebt geconfigureerd, maar deze wilt gebruiken met een andere iPhone, kunt u uw Apple Watch en de inhoud ervan overzetten naar uw nieuwe iPhone.

 

Schakel uw Apple Watch in en doe deze om

Om uw Apple Watch in te schakelen, houdt u de zijknop ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt. Doe de Watch daarna om uw pols.

De zijknop op de Apple Watch.

Houd uw Apple Watch dicht bij uw iPhone

Wacht tot de melding 'Gebruik je iPhone om deze Apple Watch te configureren' op uw iPhone wordt weergegeven en tik vervolgens op 'Ga door'. Als dit bericht niet wordt weergegeven, opent u de Apple Watch-app op uw iPhone, tikt u op 'Alle Apple Watches' en vervolgens op 'Voeg Watch toe'.

Als dit uw Apple Watch is, tikt u op 'Configureer voor mezelf'. Of tik op 'Configureer voor een gezinslid' en volg de stappen om de Watch voor iemand in uw gezin te configureren.

Houd uw Apple Watch en uw iPhone dicht bij elkaar tot u de volgende stappen hebt voltooid.

iPhone en Apple Watch met koppelingsscherm

Houd uw iPhone boven de animatie

Centreer de wijzerplaat in de zoeker van uw iPhone. Wacht tot het bericht wordt weergegeven dat uw Apple Watch is gekoppeld.

Als u de camera niet kunt gebruiken, of als de koppelingsanimatie niet verschijnt of uw iPhone deze niet kan lezen, tikt u op 'Koppel handmatig' en volgt u de aanwijzingen.

iPhone met Apple Watch in de zoeker

Configureer als nieuw of herstel met een reservekopie

Als dit uw eerste Apple Watch is, tikt u op 'Configureer als nieuwe Apple Watch'. Werk de Apple Watch bij naar de nieuwste versie van watchOS als u hierom wordt gevraagd.

Als u een andere Apple Watch hebt geconfigureerd met uw huidige iPhone, verschijnt er een scherm met de tekst 'Maak van deze Apple Watch je nieuwe Apple Watch'. Tik op 'Apps en gegevens' en 'Instellingen' om te zien hoe de Express-configuratie uw nieuwe Watch configureert. Tik vervolgens op 'Ga door'. Als u wilt kiezen hoe uw nieuwe Watch wordt geconfigureerd, tikt u op 'Pas instellingen aan'. Kies vervolgens een reservekopie van een eerder geconfigureerde Apple Watch om deze terug te zetten. Of tik op 'Configureer als nieuwe Apple Watch' als u de configuratie van uw nieuwe apparaat volledig wilt aanpassen.

Uw Apple Watch heeft mogelijk ook een software-update op uw iPhone nodig voordat u de Watch kunt configureren. Als u een melding ziet op de iPhone met het bericht dat er een software-update beschikbaar is, tikt u op 'Werk nu bij' en wacht u tot het updateproces is voltooid.

Kies om welke pols u uw Apple Watch wilt dragen en tik vervolgens op 'Ga door'.

Lees de voorwaarden en tik op 'Akkoord'.

 

Log in met uw Apple ID

Voer uw Apple ID-wachtwoord in als daar om wordt gevraagd. Als u niet om uw wachtwoord wordt gevraagd, kunt u later inloggen vanuit de Apple Watch-app: tik op 'Algemeen' > 'Apple ID' en log dan in. Bepaalde functies die een mobiel telefoonnummer vereisen, werken niet op Cellular-modellen van Apple Watch tenzij u inlogt bij iCloud.

Als Zoek mijn niet is geconfigureerd op uw iPhone, wordt u gevraagd het activeringsslot in te schakelen. Als het scherm 'Activeringsslot' wordt weergegeven, is de Apple Watch al gekoppeld aan een Apple ID. U moet het e-mailadres en het wachtwoord van die Apple ID invoeren om door te gaan met de configuratie. Als uw Apple Watch tweedehands is, moet u mogelijk contact opnemen met de vorige eigenaar om het activeringsslot te verwijderen

 

Stel een toegangscode in

U kunt het aanmaken van een toegangscode overslaan, maar u hebt er een nodig voor functies zoals Apple Pay.

Tik op 'Maak code aan' of op 'Voeg lange toegangscode toe' op de iPhone en voer de nieuwe code in op de Apple Watch. Tik op 'Stel geen toegangscode in' om deze stap over te slaan.

iPhone met het scherm voor het configureren van de Apple Watch-toegangscode

Pas uw instellingen aan

Selecteer de gewenste tekstgrootte en of u vetgedrukte tekst wilt gebruiken.

Als u Express-configuratie niet hebt gebruikt, laat uw Apple Watch u zien welke instellingen de Watch deelt met uw iPhone. Als u functies zoals Zoek mijn, Locatievoorzieningen, Bellen via wifi en Diagnose op de iPhone hebt ingeschakeld, worden deze instellingen automatisch ook ingeschakeld op uw Apple Watch.

Voeg vervolgens gegevens als uw geboortedatum toe of werk deze bij om ervoor te zorgen dat uw conditie- en gezondheidsgegevens juist zijn. U kunt ook gezondheidsmeldingen, zoals geluidsniveaus, inschakelen. Er wordt vervolgens meer informatie weergegeven over SOS-noodmeldingen en valdetectie.

Configureer mobiele data en Apple Pay

Op Cellular-modellen van Apple Watch kunt u mobiele data configureren.

U wordt vervolgens gevraagd om Apple Pay te configureren door een kaart toe te voegen. Vervolgens leidt uw iPhone u door functies als 'Altijd aan' en de appweergave van uw voorkeur.

 

Houd uw apparaten dichtbij elkaar terwijl ze synchroniseren

Uw Apple Watch toont de wijzerplaat als de koppelingsprocedure is voltooid en uw Watch klaar is voor gebruik. Houd uw Apple Watch en iPhone dicht bij elkaar, zodat de apparaten op de achtergrond gegevens kunnen blijven synchroniseren.

 

Hulp krijgen

Zoek uw probleem hieronder om te lezen wat u moet doen. Neem contact op met Apple Support als u nog steeds hulp nodig hebt.

Als uw Apple Watch niet kan worden ingeschakeld

U moet mogelijk uw Apple Watch opladen

Als u wordt gevraagd om een toegangscode

Uw Apple Watch is nog gekoppeld met een andere iPhone. Als u de toegangscode niet meer weet, moet u uw Apple Watch wissen en vervolgens opnieuw configureren

Als er een scherm 'Activeringsslot' verschijnt

Uw Apple Watch is gekoppeld aan een Apple ID. U moet het e-mailadres en het wachtwoord van die Apple ID invoeren om door te gaan met de configuratie. Als uw Apple Watch tweedehands is, moet u mogelijk contact opnemen met de vorige eigenaar om het activeringsslot te verwijderen

Als u de Apple Watch niet kunt configureren of als u een foutmelding ziet

Publicatiedatum: