Wifi-afvangnetwerken gebruiken op een iPhone, iPad of iPod touch

Lees hoe u wifi-afvangnetwerken gebruikt. Dit zijn openbare netwerken waarop u een abonnement neemt of waarvoor u betaalt.

Deze afvangnetwerken worden ook 'betaalde' netwerken of 'wifihotspots' genoemd. U vindt deze netwerken in cafés, internetcafés, hotels, luchthavens en andere openbare plaatsen. In sommige landen en regio's worden afvangnetwerken gesponsord en onderhouden door mobiele aanbieders.

Verbinding maken met een afvangwifinetwerk

Verbinding maken met een afvangwifinetwerk:

  1. Tik op 'Instellingen' > 'Wifi'.
  2. Tik op de naam van het netwerk en wacht tot een inlogscherm wordt weergegeven. Of tik op  naast de naam van het netwerk en tik vervolgens op 'Verbind met netwerk'.
  3. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord of een e-mailadres in of accepteer de algemene voorwaarden wanneer u hierom wordt gevraagd.

Nadat u bent ingelogd, hebt u toegang tot het internet. Bij het gebruik van wifi-afvangnetwerken zijn mogelijk tarieven en andere kosten van toepassing. Neem contact op met de netwerkaanbieder voor meer informatie.

Als u annuleert alvorens verbinding te maken met het netwerk

Als u in het inlogscherm op 'Annuleer' tikt, wordt het apparaat losgekoppeld van het wifi-afvangnetwerk.

Als u verbinding hebt gemaakt vanuit het wifischerm door op de knop  te tikken, wordt een bericht weergegeven dat het netwerk niet is verbonden met internet. U kunt een van deze opties kiezen:

  • Zonder internet: het welkomstscherm wordt gesloten en 'Log automatisch in' wordt uitgeschakeld voor het netwerk. Uw apparaat blijft gekoppeld met het netwerk en u kunt het netwerk op andere manieren gebruiken.
  • Ander netwerk: het welkomstscherm wordt gesloten en uw apparaat wordt losgekoppeld van het netwerk. U gaat terug naar het scherm met wifi-instellingen, waar u een ander netwerk kunt kiezen.
  • Annuleer: u gaat terug naar het welkomstscherm.

Automatisch verbinding maken met een wifinetwerk

De iPhone, iPad of iPod touch onthoudt het netwerk en de inloggegevens zodat u automatisch opnieuw verbinding kunt maken met dat netwerk wanneer u zich binnen het bereik ervan bevindt.

Volg deze stappen als een apparaat niet automatisch verbinding maakt met een ingesloten wifinetwerk:

  1. Tik op 'Instellingen' > 'Wifi'.
  2. Tik op  naast de naam van het netwerk.
  3. Zorg dat 'Verbind automatisch' is ingeschakeld.

Als u niet automatisch verbinding wilt maken, schakelt u 'Verbind automatisch' uit. Als u het welkomstscherm wilt zien wanneer u de volgende keer verbinding maakt met het netwerk, schakelt u 'Log automatisch in' uit. 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: