Als een bibliotheek niet kan worden gekopieerd of aangemaakt in Foto's

Volg deze instructies als u in de app Foto's een van deze waarschuwingsberichten ziet wanneer u Foto's voor het eerst opent of een bestaande iPhoto- of Aperture-bibliotheek migreert.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

'Foto's kon geen kopie van je bibliotheek maken alvorens deze voor te bereiden. Vanwege bestandssysteem- of hardwareproblemen...'

Deze waarschuwing betekent doorgaans dat de schijf waarop de fotobibliotheek zich bevindt een fysiek probleem heeft of dat de gegevens zijn beschadigd. 

Probeer een van de volgende opties:

  • Open de app Schijfhulpprogramma en analyseer en herstel de schijf. U doet er goed aan een reservekopie van de schijf te maken voordat u herstelacties uitvoert.
  • Kopieer de bibliotheek naar een andere schijf (bijvoorbeeld een externe schijf). 
  • Herstel de bibliotheek vanuit een betrouwbare reservekopie naar een andere schijf. 

Om te testen of een oplossing het probleem heeft verholpen, stopt u Foto's, houdt u de Option-toets ingedrukt en opent u Foto's. Wanneer u in Foto's wordt gevraagd een bibliotheek te kiezen, selecteert u de bibliotheek die u hebt hersteld of teruggezet.

'Foto's kon geen kopie van je bibliotheek maken alvorens deze voor te bereiden. Foto's heeft niet de benodigde bevoegdheden...'

Deze waarschuwing betekent doorgaans dat de map met de fotobibliotheek onjuiste bevoegdheden heeft.

Als de fotobibliotheek zich op de standaardlocatie in de map 'Afbeeldingen' bevindt, gebruikt u deze Terminal-commando's om nieuwe bevoegdheden in te stellen:

1. Open de app Terminal.

2. Typ het volgende commando en druk op Return. Vervang your_username door de naam van uw gebruikersaccount.

sudo chown -R your_username /Users/your_username/Pictures

3. Typ het wachtwoord van uw OS X-gebruikersaccount wanneer u hierom wordt gevraagd en druk op Return.

4. Typ het volgende commando en druk op Return.Vervang your_username door de naam van uw gebruikersaccount.

sudo chmod -R 700 /Users/your_username/Pictures

5. Stop Foto's, houd de Option-toets ingedrukt en open Foto's.

6. Probeer de bibliotheek opnieuw te migreren wanneer u in Foto's wordt gevraagd een bibliotheek te kiezen.

'De bibliotheek kan niet worden aangemaakt. Foto's heeft niet de benodigde bevoegdheden...'

Deze waarschuwing betekent doorgaans dat de map waarin u een nieuwe Foto's-bibliotheek probeert aan te maken, onjuiste bevoegdheden heeft. 

Als de Foto's-bibliotheek zich in de map 'Afbeeldingen' bevindt, gebruikt u deze Terminal-commando's om nieuwe bevoegdheden in te stellen:

1. Open de app Terminal.

2. Typ het volgende commando en druk op Return.Vervang your_username door de naam van uw gebruikersaccount.

sudo chown -R your_username /Users/your_username/Pictures 

3. Typ het volgende commando en druk op Return.Vervang your_username door de naam van uw gebruikersaccount.

sudo chmod -R 700 /Users/your_username/Pictures

5. Stop Foto's, houd de Option-toets ingedrukt en open Foto's. 

6. Probeer de bibliotheek opnieuw te migreren wanneer u in Foto's wordt gevraagd een bibliotheek te kiezen.

Publicatiedatum: