Een firmwarewachtwoord instellen op een Mac

Wanneer u een firmwarewachtwoord instelt, kunnen gebruikers die het wachtwoord niet weten, alleen opstarten vanaf de toegewezen opstartschijf.

Voor deze functie is een Mac met Intel-processor vereist. Voor een gelijkwaardig beveiligingsniveau op Mac-computers met Apple silicon hoeft u alleen FileVault in te schakelen. Als de Mac wordt beheerd door MDM (Mobile Device Management), kunnen MDM-beheerders de Mac ook op afstand vergrendelen.

Een firmwarewachtwoord inschakelen

  1. Start op met macOS-herstel.
  2. Wanneer het venster 'Hulpprogramma's' wordt weergegeven, klikt u op 'Hulpprogramma's' in de menubalk en kiest u vervolgens 'Opstartbeveiligingsprogramma' of 'Firmwarewachtwoordprogramma'.
  3. Klik op 'Schakel firmwarewachtwoord in'.
  4. Type een firmwarewachtwoord in de daarvoor bestemde velden en klik op 'Stel wachtwoord in'. Onthoud dit wachtwoord.
  5. Stop het hulpprogramma en kies het Apple-menu  > 'Herstart'.

U wordt alleen gevraagd om een firmwarewachtwoord in te voeren op de Mac als u probeert op te starten van een ander opslagapparaat dan het door u geselecteerde apparaat in de voorkeuren voor Opstartschijf of wanneer u opstart via macOS-herstel. Voer het firmwarewachtwoord in wanneer u het hangslot en het wachtwoordveld ziet:

Opstartscherm met hangslotsymbool en wachtwoordveld

Een firmwarewachtwoord uitschakelen

  1. Start op met macOS-herstel. Tijdens het opstarten wordt u gevraagd om het firmwarewachtwoord in te voeren.
  2. Wanneer het venster 'Hulpprogramma's' wordt weergegeven, klikt u op 'Hulpprogramma's' in de menubalk en kiest u vervolgens 'Opstartbeveiligingsprogramma' of 'Firmwarewachtwoordprogramma'.
  3. Klik op 'Schakel firmwarewachtwoord uit'.
  4. Voer het firmwarewachtwoord opnieuw in als u hierom wordt gevraagd.
  5. Stop het hulpprogramma en kies het Apple-menu  > 'Herstart'.

Als u het firmwarewachtwoord bent vergeten

Als u het firmwarewachtwoord bent vergeten, maakt u een persoonlijke serviceafspraak met een Apple Store of een erkende Apple serviceprovider. Neem de Mac mee naar de afspraak en de originele aankoopbon of factuur als aankoopbewijs.

Publicatiedatum: