Een firmwarewachtwoord instellen op een Mac

Door een firmwarewachtwoord in te stellen voorkomt u dat de computer vanaf andere interne of externe opslagapparaten wordt opgestart dan de door u geselecteerde opstartschijf.

Voor de beveiliging van gegevens op een Mac kunt u een wachtwoord voor een gebruikersaccount instellen (inlogwachtwoord) om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers inloggen met uw gebruikersaccount. U kunt ook de opstartschijf coderen met FileVault zodat alleen gebruikers die bevoegd zijn om in te loggen op uw Mac, de gegevens op die schijf kunnen lezen.

U kunt voor extra beveiliging een firmwarewachtwoord instellen. Een firmwarewachtwoord voorkomt dat gebruikers die het wachtwoord niet weten de Mac opstarten vanaf een andere schijf dan de door u toegewezen opstartschijf. Hierdoor wordt ook de mogelijkheid geblokkeerd om de meeste toetscombinaties bij het opstarten te gebruiken.

Een firmwarewachtwoord instellen

Deze stappen zijn van toepassing voor OS X Mountain Lion of hoger:

  1. Start op via macOS Recovery door Command (⌘)-R ingedrukt te houden meteen nadat u de Mac inschakelt. Laat de toetsen los zodra u het Apple logo ziet. 
  2. Wanneer het venster voor hulpprogramma's verschijnt, kiest u 'Hulpprogramma's' > 'Firmwarewachtwoordprogramma' in de menubalk. Op iMac Pro kiest u Opstartbeveiliginghulpprogramma.
    Dit hulpprogramma is alleen beschikbaar op Mac-modellen die het gebruik van een firmwarewachtwoord ondersteunen.
  3. Klik op 'Schakel firmwarewachtwoord in'.
  4. Type een firmwarewachtwoord in de daarvoor bestemde velden en klik op 'Stel wachtwoord in'. Bewaar dit wachtwoord.
  5. Stop het hulpprogramma en kies het Apple-menu () > 'Herstart'.

U wordt alleen gevraagd om een firmwarewachtwoord in te voeren op de Mac als u probeert op te starten vanaf een ander opslagapparaat dan het door u geselecteerde in Systeemvoorkeuren voor Opstartschijf of wanneer u opstart via macOS Recovery. Voer het firmwarewachtwoord in wanneer u het hangslotsymbool en het wachtwoordveld ziet:

Om het firmwarewachtwoord uit te schakelen, herhaalt u de stappen hierboven, maar klikt u op 'Schakel firmwarewachtwoord uit' in stap 3.

Een firmwaretoegangscode instellen voor eenmalig gebruik

U kunt ook de verloren-modus van Zoek mijn Mac gebruiken om de Mac op afstand te vergrendelen met een firmwaretoegangscode voor eenmalig gebruik. De Mac ontvangt de vergrendelingsinstructie vanuit iCloud, start opnieuw op en vraagt vervolgens naar de pincode die u hebt aangemaakt om het systeem te vergrendelen. Wanneer u de toegangscode hebt ingevoerd, wordt de Mac vanaf de door u toegewezen opstartschijf opgestart en wordt de toegangscode uitgeschakeld.

De verloren-modus werkt ook als u een firmwarewachtwoord hebt ingesteld. Anders dan bij de toegangscode die is ingesteld via de verloren-modus, blijft een firmwarewachtwoord ingeschakeld totdat u het uitschakelt met het firmwarewachtwoordprogramma.

Als u het firmwarewachtwoord vergeet

Als u een firmwarewachtwoord of -toegangscode bent vergeten, maakt u een persoonlijke afspraak voor service in een Apple Store of bij een erkende Apple-serviceprovider. Breng de Mac mee alsook het originele ontvangstbewijs of factuur als aankoopbewijs.

Publicatiedatum: