Voorkomen dat apparaten onder supervisie bètasoftware van Apple installeren

Met Apple Configurator of MDM (Mobile Device Management) kunt u voorkomen dat bètasoftware van Apple wordt geïnstalleerd op apparaten die onder supervisie staan.

iOS-bètasoftware is beschikbaar voor gebruikers die deelnemen aan een Apple Beta Software Program

Met Apple Configurator of Profielbeheer kunt u ervoor zorgen dat gebruikers geen bètasoftware kunnen installeren op apparaten die onder supervisie staan.

  1. Open in Apple Configurator of Profielbeheer het payloadvenster 'Beperkingen' voor iOS. 
  2. Hef de selectie van 'Sta installatie van configuratieprofielen toe (alleen beheerd)' op.

Als u een MDM-oplossing van een andere aanbieder gebruikt, zoekt u naar de sleutel 'allowUIConfigurationProfileInstallation'.

Als u deze beperking instelt, kunnen gebruikers geen profielen uit e-mailberichten of vanaf websites installeren. Dat geldt ook voor het profiel waarmee het apparaat wordt ingeschreven voor het iOS-bètaprogramma. Met Apple Configurator of MDM kunt u wel nog profielen installeren op de apparaten die u beheert.

Publicatiedatum: