Add citations to your Pages document with the EndNote plug-in

Learn how to install and use the Pages EndNote plug-in to add citations and build a list of references.

To use the EndNote plug-in, you must have EndNote X6 or later installed on your Mac. Learn how to get EndNote.

Before you download and install the EndNote plug-in, make sure you know what version of Pages you’re using. To check what version of Pages you have, open Pages, then choose Pages > About Pages.

If you’re using EndNote X9.3 or later, make sure that you have the right software versions installed:

If you’re using EndNote X9.2 or earlier, install the version of the Pages EndNote plug-in that works with your version of Pages:

Add a citation

  1. Open your EndNote library.
  2. Open the document you want to add a citation to in Pages.
  3. Select the text you want to cite, then choose the Insert menu button  > EndNote Citation. If EndNote Citation isn't available, go to the Document Inspector > Document tab and make sure Document Body is checked.
  4. In the EndNote Citation search window, search for the Author, Title or Year of the work you want to cite.
  5. Select the citation you want to add and preview the citation. If you don’t want an in-text citation, but want to add the source to your bibliography, make sure you select “Only insert into the bibliography.” Click Insert. 

Your citation is added after the selected text and the work is added to the Bibliography at the end of your document.

If you delete the only citation for a source, Pages automatically removes that source from your Bibliography.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: