OS X Server: maximale berichtgrootte in de Mail-voorziening aanpassen

De maximale berichtgrootte kan worden verhoogd of uitgeschakeld via het gebruik van het commando serveradmin in Terminal.

In OS X Server (Mountain Lion) en OS X Server (Mavericks) beperkt de standaardconfiguratie van de Mail-voorziening verstuurde berichten tot 10 MB of minder. Berichten die groter zijn dan 10 MB worden afgewezen door de server.

Voer het volgende commando uit om de maximale berichtgrootte te wijzigen:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit = number

Het cijfer in het bovenstaande commando is gelijk aan de gewenste maximale berichtgrootte in byte.  Als u de juiste waarde voor de gewenste maximale berichtgrootte wilt berekenen, vermenigvuldigt u het aantal MB met 1048576. Voor bijvoorbeeld een maximale grootte van 20 MB is de berekening 20x1048576=20971520. Het cijfer in het bovenstaande commando is dus 20971520.

Opmerking: buitensporige kleine waarden leiden tot het verlies van meldingen dat het bericht niet is geleverd wanneer de grootte van een teruggestuurd bericht de maximale berichtgrootte van de lokale of externe MTA overschrijdt.

Meer informatie

Voer het volgende commando uit om de maximale berichtgrootte uit te schakelen:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit_enabled = no

Opmerking: de maximale berichtgrootte kan opnieuw worden ingesteld door hetzelfde commando te gebruiken met de waarde yes in plaats van no.

U kunt nagaan welke maximale berichtgrootte momenteel is ingesteld met dit commando:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit
Publicatiedatum: