Gegevens overzetten naar uw nieuwe Mac met Mountain Lion en oudere versies

Gebruik Migratie-assistent in OS X Lion of Mountain Lion om belangrijke gegevens van de ene Mac naar de andere over te zetten. De gegevens die worden overgezet zijn onder andere gebruikersaccounts, programma’s, documenten, netwerk- en computerinstellingen.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Belangrijk: de stappen in dit artikel zijn van toepassing voor de migratie naar OS X Lion of Mountain Lion. Raadpleeg Gegevens naar een nieuwe Mac migreren voor hulp met nieuwere versies van OS X. Als u de migratie vanaf een Windows-pc naar een Mac uitvoert, gebruikt u de Windows-migratie-assistent.

Migratie-assistent en configuratie-assistent

De instructies in dit artikel gebruiken de term migratie-assistent maar zijn ook van toepassing op migraties die worden uitgevoerd met de configuratie-assistent. De configuratie-assistent wordt geopend wanneer u een nieuwe Mac voor het eerst opstart. Het helpt u bij het invoeren van de netwerkgegevens en begeleidt u bij het instellen van een gebruikersaccount op de computer. Als u de configuratie-assistent niet gebruikt om gegevens over te zetten wanneer u de nieuwe Mac voor het eerst configureert, kunt u dit op een later tijdstip doen met behulp van de migratie-assistent, zoals in dit artikel wordt beschreven.

Voordat u de migratie start

 • Als u een Mac-notebook gebruikt, zorgt u ervoor dat de lichtnetadapter is aangesloten op de computer en een stopcontact.
 • Gebruik Software-update op zowel de bron- als de doelcomputer om te bevestigen dat de nieuwste updates zijn geïnstalleerd.
 • Zorg ervoor dat u de software van andere fabrikanten op de broncomputer (originele Mac) hebt bijgewerkt alvorens de migratie te starten.
 • Open Systeemvoorkeuren op de broncomputer, kies ‘Delen’ en zorg ervoor dat het veld ‘Computernaam’ is ingevuld.
 • Als u Ethernet wilt gebruiken voor de migratie, verbindt u de twee computers met één enkele Ethernet-kabel. U hoeft de computers niet op een hub, switch of router aan te sluiten. Dit is mogelijk sneller dan een draadloze verbinding. U behaalt de beste prestaties door de bron- en doelcomputers met elkaar te verbinden voordat u de migratie start.
 • Als u kiest voor een draadloze migratie, zorgt u ervoor dat u de beste beschikbare draadloze verbinding gebruikt. Met behulp van de signaalsterktemeter in de rechterbovenhoek van het scherm kunt u een locatie zoeken die het beste signaal voor de broncomputer biedt. U wilt wellicht ook potentiële storingsbronnen verwijderen.

Nadat de migratie is voltooid

Een verbindingsmethode kiezen

Met Migratie-assistent kunt u op verschillende manieren informatie overzetten van een computer naar een andere. Selecteer een methode om te weten hoe u gegevens overzet:

Migreren via FireWire of ThunderBolt

Opmerking: als u de migratie vanaf Mac OS X v10.4 naar OS X Lion uitvoert, raadpleegt u het hieronder vermelde onderdeel met extra informatie. De migratie vanaf OS X Tiger v10.4 of lager naar OS X Mountain Lion v10.8 of hoger met de Migratie-assistent wordt niet ondersteund. Raadpleeg het hieronder vermelde onderdeel met extra informatie.

 1. Zorg ervoor dat beide computers via FireWire of ThunderBolt zijn verbonden voordat u aan de slag gaat. Als u de kabels aansluit nadat Migratie-assistent is gestart, wordt de broncomputer mogelijk niet naar behoren gedetecteerd.
 2. Start de broncomputer (originele Mac) opnieuw op terwijl u de ‘T’-toets ingedrukt houdt.
 3. Open Migratie-assistent (in /Programma’s/Hulpprogramma’s/) op de doelcomputer en klik vervolgens op ‘Ga door’.
 4. Selecteer ‘Vanaf een andere Mac, pc, schijf of Time Machine-kopie’ en klik op ‘Ga door’ wanneer u op de doelcomputer wordt gevraagd een migratiemethode te selecteren.
 5. Voer het beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op ‘OK’.
 6. Selecteer ‘Vanaf een Time Machine-reservekopie of andere schijf’.
 7. Selecteer het systeem dat u wenst te migreren.
 8. De doelcomputer vraagt u de onderdelen te selecteren die u wilt migreren.
 9. U kunt de selectie aanpassen door te klikken op de openvouwdriehoekjes om deze uit te vouwen.
 10. Als u klikt op ‘Ga door’, begint de migratie-assistent de bestanden over te zetten naar de nieuwe Mac. De benodigde tijd om de migratie te voltooien, is afhankelijk van het gegevensvolume dat wordt overgezet.

Opmerking: als u de gemigreerde documenten wilt bekijken, kiest u Log uit in het menu Apple () en logt u vervolgens in als de gemigreerde gebruiker. De gemigreerde documenten bevinden zich in de thuismap van de gemigreerde gebruiker.

Migreren via een draadloos netwerk (Wi-Fi) of Ethernet-netwerk

 1. Zorg ervoor dat zowel de broncomputer als de doelcomputer met hetzelfde netwerk zijn verbonden, hetzij draadloos hetzij via Ethernet. (U kunt de twee Macs rechtstreeks via een Ethernet-kabel aansluiten als beide Ethernet ondersteunen. Als u op een MacBook Air Ethernet wilt gebruiken, gebruikt u de Apple USB Ethernet-adapter.)
 2. Open Migratie-assistent (in /Programma’s/Hulpprogramma’s/) en klik vervolgens op ‘Ga door’ als Migratie-assistent niet wordt uitgevoerd op de doelcomputer (nieuwe Mac).
 3. Selecteer ‘Vanaf een andere Mac, pc, schijf of Time Machine-kopie’ op de doelcomputer.
 4. Voer het beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op ‘OK’.

 5. Selecteer ‘Vanaf een andere Mac of pc’ en klik op ‘Ga door’ wanneer u op de doelcomputer wordt gevraagd een migratiemethode te selecteren.

 6. U ziet een scherm waarin wordt gezocht naar andere computers.

 7. Open Migratie-assistent op de broncomputer (in /Programma’s/Hulpprogramma’s/), selecteer ‘Naar een andere Mac’ en klik op ‘Ga door’.
 8. Voer het beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op ‘OK’.
 9. Stop op de doelcomputer alle andere programma’s en klik vervolgens op ‘Ga door’ om de migratie-opties te starten.
 10. Op de doelcomputer verschijnt een toegangscode in het scherm ‘Computers op elkaar aansluiten’ zoals hieronder wordt weergegeven.
 11. Bevestig op de broncomputer dat het wachtwoord overeenstemt en klik op ‘Ga door’.
 12. Stop alle andere programma’s op de broncomputer en klik vervolgens op ‘Ga door’ om de migratie-opties te starten.
 13. De doelcomputer vraagt u onderdelen te selecteren om te migreren.
 14. U kunt de selectie aanpassen door te klikken op de openvouwdriehoekjes om deze uit te vouwen.
 15. Als u klikt op ‘Ga door’, begint de migratie-assistent de bestanden over te zetten naar de doelcomputer. De benodigde tijd om de migratie te voltooien, is afhankelijk van het gegevensvolume dat wordt overgezet en van de snelheid van het netwerk.

Opmerking: als u de gemigreerde documenten wilt bekijken, kiest u Log uit in het menu Apple () en logt u vervolgens in als de gemigreerde gebruiker. De gemigreerde documenten bevinden zich in de thuismap van de gemigreerde gebruiker.

Migreren via Time Machine of een andere schijf

 1. Open Migratie-assistent (in /Programma’s/Hulpprogramma’s/), selecteer ‘Vanaf een andere Mac, pc, schijf of Time Machine-kopie’ en klik vervolgens op ‘Ga door’ als Migratie-assistent niet wordt uitgevoerd op de doelcomputer (nieuwe Mac).
 2. Sluit een externe harde schijf zo nodig aan.
 3. Voer het beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op ‘OK’.

 4.  Selecteer ‘Vanaf een Time Machine-reservekopie of andere schijf’ en klik op ‘Ga door’ wanneer u op de doelcomputer wordt gevraagd een migratiemethode te selecteren.
 5. Selecteer de schijf, Time Machine-reservekopie of Time Capsule. Als u Time Capsule selecteert, wordt u gevraagd het wachtwoord van Time Capsule in te voeren. Als u het wachtwoord hebt ingevoerd, selecteert u de Time Machine-reservekopie.
 6. Stop alle andere programma’s op de broncomputer en klik op ‘Ga door’ om de migratie-opties te starten.
 7. De broncomputer vraagt u onderdelen te selecteren om te migreren.
 8. U kunt uw selectie aanpassen door te klikken op de openvouwdriehoekjes om deze uit te vouwen.
 9. Als u klikt op ‘Ga door’, begint de migratie-assistent de bestanden over te zetten naar de doelcomputer. De benodigde tijd om de migratie te voltooien, is afhankelijk van het gegevensvolume dat wordt overgezet en van de snelheid van het netwerk.

Opmerking: als u de gemigreerde documenten wilt bekijken, kiest u Log uit in het menu Apple () en logt u vervolgens in als de gemigreerde gebruiker. De gemigreerde documenten bevinden zich in de thuismap van de gemigreerde gebruiker.

Meer informatie

   

Migreren vanaf Mac OS X v10.4 Tiger naar OS X Lion

Migreren vanaf computers met Mac OS X v10.4 naar OS X Lion via Wi-Fi of een bekabeld netwerk wordt niet ondersteund. Als beide Macs echter een FireWire-poort hebben, kunt u de Doelschijfmodus gebruiken om gegevens over te zetten:

 1. Controleer of beide Macs een FireWire-poort hebben. Verschillende Mac-modellen kunnen verschillende FireWire-connectors hebben waarvoor een geschikte kabel vereist is, zoals FireWire 400-naar-800.
 2. Start de Mac met de gegevens die u wilt overzetten opnieuw op en houd hierbij de T-toets ingedrukt.
 3. Wacht tot het FireWire-logo op het scherm verschijnt.  Als het niet verschijnt, start u de computer opnieuw op en probeert u het opnieuw.
 4. Sluit beide Macs aan via de FireWire-kabel.
 5. Open het programma Migratie-assistent op de Mac waarnaar u de gegevens wilt overzetten.
 6. Selecteer de optie ‘Vanaf een andere Mac, pc, schijf of Time Machine-kopie’ en klik op ‘Ga door’.
 7. Selecteer de optie ‘Vanaf een Time Machine-reservekopie of andere schijf’ en klik op ‘Ga door’.
 8. Selecteer het volume van de andere Mac, zoals ‘Macintosh HD’, in de lijst en klik op ‘Ga door’.

Migratie vanaf Mac OS X Tiger v10.4 naar OS X Mountain Lion v10.8 of hoger

De migratie vanaf OS X Tiger v10.4 naar OS X Mountain Lion v10.8 of hoger wordt niet ondersteund en kan niet worden voltooid via Migratie-assistent. Voor upgrades vanaf OS X Tiger of hoger naar OS X Mountain Lion of hoger, kunt u een standaardverbinding voor bestandsdeling tot stand brengen en de bestanden handmatig kopiëren. Hieronder ziet u de mappen die u wordt aanbevolen over te zetten van de thuismap op de oude computer naar de nieuwe computer:

 • Documenten
 • Muziek
 • Films
 • Afbeeldingen
 • Bureaublad

Kopieer deze mappen en alle andere mappen die u wilt overzetten naar dezelfde locatie op de nieuwe computer. Voor meer informatie over bestandsdeling in OS X raadpleegt u Mac ABC: bestandsdeling. Opmerking: het kopiëren van gegevensbestanden van de map Bibliotheek naar de nieuwe computer kan tot onverwachte resultaten leiden.

Als u problemen ondervindt bij het migreren via een Ethernet- of Wi-Fi-verbinding

Probeer te migreren met behulp van internetdeling op de broncomputer.

 1. Stel de thuisverbinding in vanuit de broncomputer.
 2. Kies ‘Systeemvoorkeuren’ in het menu Apple () en vervolgens ‘Delen’ in het menu Weergave.
 3. Kies ‘Internetdeling’.
 4. Selecteer een netwerkvoorziening in het menu ‘Deel de verbinding via’. Kies niet Wi-Fi in deze stap.
  Opmerking: u kunt bijvoorbeeld de ingebouwde FireWire- of ThunderBolt-connector gebruiken.  U hoeft geen verbinding met het internet te hebben om gegevens voor gegevensmigratie te verzenden.
 5. Kies ‘Wi-Fi’ in het menu ‘Met computers die gebruikmaken van’ om de internetverbinding te delen.
 6. Klik op ‘Wi-Fi-opties’ en geef het netwerk een naam en wachtwoord.
 7. Maak op de doelcomputer verbinding met het Wi-Fi-netwerk dat u hebt gemaakt.

Lees hier wat u moet doen als een gemigreerd programma  niet start of niet correct werkt.

Als FileVault is ingeschakeld op de broncomputer, moet u FileVault opnieuw inschakelen op de doelcomputer na de migratie.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: