Een privaat netwerk voor Xsan-metagegevens gebruiken in macOS Server

Lees hier hoe u een privaat metagegevensnetwerk wijzigt nadat u een Storage Area Network (SAN) in macOS Server hebt gemaakt.

Wanneer u een SAN in OS X Yosemite of hoger maakt, gebruikt het metagegevensverkeer van de Xsan het openbare netwerk van de server. Nadat u de SAN hebt gemaakt, kunt u een Terminal-commando gebruiken om dit te wijzigen in een privaat netwerk als:

  • Alle Xsan-metagegevenscontrollers OS X Yosemite 10.10.2 of hoger gebruiken
  • Alle SAN-leden zijn aangesloten op het openbare netwerk en het private netwerk

Een privaat metagegevensnetwerk wijzigen

  1. Open Terminal in macOS Server.
  2. Gebruik dit sudo-commando:
    sudo xsanctl changeIP oldIP newIP

Vervang oldIP door het IP-adres van de metagegevenscontroller op uw openbare netwerk. Vervang newIP door het IP-adres van uw private metagegevensnetwerk.

Publicatiedatum: