Hulp bij het gebruik van Zoek mijn iPhone

U kunt hulp vragen bij het gebruik van Zoek mijn iPhone als u het iOS-apparaat of de Mac niet ziet, u wordt gemeld dat het apparaat offline is of u een apparaat ziet dat u niet meer gebruikt.

Ik zie mijn apparaat niet in Zoek mijn iPhone

Mogelijk ziet u om een van deze redenen een apparaat niet op iCloud.com of in de app Zoek mijn iPhone:

 • iCloud is niet ingesteld op het apparaat. Kies Instellingen > iCloud en log in met uw Apple ID.
 • Zoek mijn iPhone is op het apparaat uitgeschakeld. Kies Instellingen > Zoek mijn iPhone > schakel Zoek mijn iPhone in en tik op Sta toe.
 • U bent op het iOS-apparaat met een andere Apple ID ingelogd bij iCloud. Log in bij Zoek mijn iPhone met uw andere accounts tot u het apparaat ziet.
 • Het apparaat is niet verbonden met een netwerk. Als u toegang hebt tot het apparaat en het apparaat blijkt een actieve internetverbinding te hebben, schakelt u de vliegtuigmodus in en uit. Als u nog steeds problemen ondervindt, schakelt u het apparaat uit en opnieuw in. Zoek mijn Mac kan de Mac alleen vinden als deze verbonden IS met het internet via een gekend Wi-Fi-netwerk. Als de Mac via een Ethernet-kabel is verbonden met het internet, kan Zoek mijn Mac de computer niet vinden.
 • De datum op het apparaat (iPhone, iPad of iPod touch) is niet juist. Kies Instellingen > Algemeen > Datum en tijd om dit te controleren en de datum in te stellen.

U kunt maximaal 100 apparaten registreren met dezelfde Apple ID. Als u meer dan 100 apparaten probeert toe te voegen aan Zoek mijn iPhone met uw iCloud-account, verschijnt het apparaat niet in de lijst Alle apparaten (iOS 7 of hoger). Als u al 100 apparaten hebt geregistreerd maar er nog een moet toevoegen, verwijdert u een van de bestaande apparaten om ruimte vrij te maken.

Ik zie mijn apparaat in Zoek mijn iPhone maar het is offline

Als u ‘Offline’, ‘Geen locatie beschikbaar’ of ‘Locatievoorzieningen uit’ ziet, is het apparaat mogelijk om een van deze redenen offline:

 • Het apparaat is uitgeschakeld, de batterij is leeggelopen of de laatste locatie is al langer dan 24 uur niet naar Apple verstuurd (als Stuur laatste locatie is ingeschakeld). Wanneer het apparaat met het internet is verbonden, ziet u rechts boven in het informatievenster de resterende batterij. 
 • De iPad, iPod touch of Mac bevindt zich in de sluimerstand en heeft geen verbinding met een gekend Wi-Fi-netwerk of datanetwerk. Wacht enkele minuten en probeer opnieuw.
 • U bevindt zich in een land waar we deze functie niet aanbieden. Deze functie is in uw land mogelijk niet beschikbaar wegens technische beperkingen of de plaatselijke wetgeving.

U kunt met Zoek mijn iPhone nog steeds een geluid afspelen op het iOS-apparaat, een bericht ernaar versturen en het apparaat vergrendelen of wissen. Het apparaat ontvangt het commando zodra het is ingeschakeld en met het internet is verbonden.

Als u contact opneemt met uw draadloze aanbieder om te melden dat uw apparaat verloren is geraakt of is gestolen, wordt uw simkaart of account mogelijk gedeactiveerd. Hierdoor wordt de service voor de iPhone uitgeschakeld en kunt u het iOS-apparaat niet vinden met Zoek mijn iPhone. U kunt er ook geen geluid op afspelen, een bericht ernaar versturen, of het apparaat vergrendelen of wissen. We helpen u echter uw gegevens te beschermen.

De laatst gekende locatie van een apparaat is gedurende één dag beschikbaar. Als het apparaat offline is of gedurende meer dan 24 uur geen verbinding kan maken met Zoek mijn iPhone, kunt u de laatst gekende locatie niet zien.

De locatie-aanduiding is te groot om nuttig te zijn

De locatie-aanduiding is mogelijk te groot als een iPhone, iPad, iPod touch of Mac nog steeds een nauwkeurigere locatie zoekt. Wacht enkele minuten en vernieuw de kaart opnieuw. Als de locatie-aanduiding nog steeds groot is, heeft het apparaat mogelijk geen toegang tot een Wi-Fi- of GPS-signaal.

Ik zie een apparaat dat ik niet meer heb of gebruik

Voordat u een iOS-apparaat of Mac verkoopt of weggeeft, logt u uit bij iCloud en wist u alle inhoud en instellingen. Wanneer u op het apparaat uitlogt bij iCloud, wordt Zoek mijn iPhone uitgeschakeld en wordt het apparaat uit de lijst verwijderd. 

Als het apparaat momenteel offline is, kunt u het verwijderen. Ga naar iCloud.com en klik op   rechts van de naam ervan of veeg in de app Zoek mijn iPhone op het iOS-apparaat over de naam van het apparaat en tik op Verwijder.

Als het apparaat opnieuw online gaat en Zoek mijn iPhone is ingeschakeld, verschijnt het automatisch opnieuw in de lijst met apparaten.

Mijn apparaat is gekoppeld aan de account van de vorige eigenaar

Als u bij de configuratie van de iPhone, iPad of iPod touch met iOS 7 of hoger wordt gevraagd de Apple ID en het wachtwoord van de vorige eigenaar in te voeren, is het apparaat nog steeds gekoppeld aan de account van deze persoon waarbij Activeringsslot in Zoek mijn iPhone is ingeschakeld. Neem contact op met de vorige eigenaar en vraag deze het apparaat zo snel mogelijk uit diens account te verwijderen.

I can't turn on Find My Mac

If you can't turn on Find My Mac, try these steps:

 1. Go to iCloud System Preferences. If you see "Administrative authorization required," you aren't an administrative user on your Mac. Log out of your account, log back in with an administrative user account, and then try to turn on Find My Mac.
 2. Check to see if your recovery system is up to date. If you see "Recovery system update required" in the iCloud System Preference, you'll need to update your Mac. From the Apple menu, choose Software Update, and make sure you install the Mac OS X Recovery HD Update for your version of OS X.
 3. Make sure the recovery partition on your Mac isn't damaged. Try to verify and repair the partition with Disk Utility.

Ik kan Zoek mijn Mac niet inschakelen

Probeer deze stappen als u Zoek mijn Mac niet kunt inschakelen:

 1. Ga in Systeemvoorkeuren naar iCloud. Als u ‘Autorisatie door beheerder vereist’ ziet, bent u geen beheerder van de Mac. Log uit bij de account, log opnieuw in bij een beheerdersaccount en probeer Zoek mijn Mac in te schakelen.
 2. Controleer of het herstelsysteem up-to-date is. Als u in het voorkeurenpaneel iCloud ‘Update van herstelsysteem vereist’ ziet, moet u de Mac bijwerken. Kies in het menu Apple de optie Software-update en installeer de update voor de Mac OS X-herstelpartitie voor uw versie van OS X.
 3. Zorg ervoor dat de herstelpartitie op de Mac niet wordt beschadigd. Probeer de partitie te controleren en te herstellen met Schijfhulpprogramma.

Learn more

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: