Hulp bij het gebruik van Zoek mijn iPhone

U kunt hulp vragen bij het gebruik van Zoek mijn iPhone als u uw iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch of Mac niet ziet, u wordt gemeld dat het apparaat offline is of u een apparaat ziet dat u niet meer gebruikt.

Ik zie mijn apparaat niet in Zoek mijn iPhone

Als u uw apparaat niet ziet op iCloud.com of in de app Zoek mijn iPhone, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

 • iCloud is niet ingesteld op het apparaat. Kies 'Instellingen' > 'iCloud' en log in met uw Apple ID.
 • Zoek mijn iPhone is op het apparaat uitgeschakeld. Kies 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Zoek mijn iPhone' > schakel Zoek mijn iPhone in en tik op 'Sta toe'.
 • U bent op het iOS-apparaat met een andere Apple ID ingelogd bij iCloud. Log in bij Zoek mijn iPhone met uw andere accounts tot u het apparaat ziet.
 • Het apparaat is niet verbonden met een netwerk. Om een vermiste Mac of Apple Watch te lokaliseren, moet deze met het internet zijn verbonden vanaf een bekend Wi-Fi-netwerk. Als u toegang hebt tot het apparaat en het apparaat een actieve internetverbinding lijkt te hebben, schakelt u de vliegtuigmodus in en weer uit. Als u nog steeds problemen ondervindt, schakelt u het apparaat uit en opnieuw in. Als de Mac via een Ethernet-kabel is verbonden met het internet, kan Zoek mijn Mac de computer niet vinden.
 • De datum op het apparaat (iPhone, iPad of iPod touch) is niet juist. Kies 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' om dit te controleren en de datum in te stellen.

U kunt met één Apple ID maximaal 100 apparaten registreren. Als u meer dan 100 apparaten probeert toe te voegen aan Zoek mijn iPhone met uw iCloud-account, verschijnt het apparaat niet in de lijst 'Alle apparaten'. Als u al 100 apparaten hebt geregistreerd maar er nog een moet toevoegen, verwijdert u een van de bestaande apparaten om ruimte vrij te maken.

Ik zie mijn apparaat in Zoek mijn iPhone, maar het is offline

Als u 'Offline', 'Geen locatie beschikbaar' of 'Locatievoorzieningen uit' ziet, is het apparaat mogelijk om een van deze redenen offline:

 • Het apparaat is uitgeschakeld, de batterij is leeg of er is al meer dan 24 uur geen locatie naar Apple verstuurd (als 'Stuur laatste locatie' is ingeschakeld). Wanneer het apparaat met internet verbonden is, ziet u rechtsboven in het informatievenster de resterende batterijduur. 
 • De iPad, iPod touch, Apple Watch of Mac heeft geen verbinding met een bekend Wi-Fi- of datanetwerk. Wacht enkele minuten en probeer het opnieuw.
 • U bevindt zich in een land waar deze functie niet wordt aangeboden. Deze functie is in uw land mogelijk niet beschikbaar wegens technische beperkingen of de plaatselijke wetgeving.

U kunt met Zoek mijn iPhone wel een geluid afspelen op het iOS-apparaat, een bericht naar het apparaat versturen en het apparaat vergrendelen of wissen. Het apparaat ontvangt het commando zodra het wordt ingeschakeld en verbinding krijgt met internet.

Als u contact opneemt met uw draadloze aanbieder om te melden dat uw apparaat verloren is geraakt of is gestolen, wordt uw simkaart of account mogelijk gedeactiveerd. Hierdoor wordt de service voor de iPhone uitgeschakeld en kunt u deze niet meer vinden met Zoek mijn iPhone. U kunt er ook geen geluid op afspelen, een bericht ernaar versturen, of het apparaat vergrendelen of wissen. We helpen u echter uw gegevens te beschermen.

De laatst bekende locatie van een apparaat is gedurende één dag beschikbaar. Als het apparaat offline is of gedurende meer dan 24 uur geen verbinding heeft kunnen maken met Zoek mijn iPhone, kunt u de laatst bekende locatie niet zien.

De locatieaanduiding is zo ruim dat ik er niets aan heb

De locatieaanduiding is mogelijk te ruim wanneer uw apparaat nog bezig is de locatie nauwkeuriger te bepalen. Wacht enkele minuten en vernieuw de kaart nogmaals. Als de locatieaanduiding nog steeds ruim is, krijgt het apparaat mogelijk geen Wi-Fi- of GPS-signaal.

Ik zie een apparaat dat ik niet meer heb of gebruik

Voordat u uw iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch of Mac verkoopt of weggeeft, logt u uit bij iCloud en wist u alle inhoud en instellingen. Wanneer u op het apparaat uitlogt bij iCloud, wordt Zoek mijn iPhone uitgeschakeld en wordt het apparaat uit de lijst verwijderd.

Als het apparaat momenteel offline is, kunt u het verwijderen. Ga naar iCloud.com en klik op rechts van de naam van het apparaat of veeg in de app Zoek mijn iPhone op het iOS-apparaat over de naam van het apparaat en tik op 'Verwijder'.

Als het apparaat weer online gaat en Zoek mijn iPhone is ingeschakeld, verschijnt het automatisch opnieuw in de lijst met apparaten.

Mijn apparaat is gekoppeld aan de account van de vorige eigenaar

Als u bij de configuratie van de iPhone, iPad of iPod touch wordt gevraagd de Apple ID en het wachtwoord van de vorige eigenaar in te voeren of als u wordt gevraagd om de toegangscode wanneer u een Apple Watch inschakelt, is het apparaat nog steeds gekoppeld aan de account van deze persoon waarbij Activeringsslot in Zoek mijn iPhone is ingeschakeld. Neem contact op met de vorige eigenaar en vraag deze om Zoek mijn iPhone uit te schakelen en verwijder het apparaat uit zijn account.

Ik kan Zoek mijn Mac niet inschakelen

Probeer deze stappen als u Zoek mijn Mac niet kunt inschakelen:

 1. Ga in Systeemvoorkeuren naar iCloud. Als u 'Autorisatie door beheerder vereist' ziet, bent u geen beheerder van de Mac. Log uit bij de account, log opnieuw in met een beheerdersaccount en probeer Zoek mijn Mac in te schakelen.
 2. Controleer of het herstelsysteem up-to-date is. Als u in het voorkeurenpaneel iCloud 'Update van herstelsysteem vereist' ziet, moet u de Mac bijwerken. Kies in het Apple-menu de optie 'Software-update' en installeer de update voor de Mac OS X-herstelpartitie voor uw versie van OS X.
 3. Controleer of de herstelpartitie op de Mac niet beschadigd is. Probeer de partitie te controleren en te herstellen met 'Schijfhulpprogramma'.

Meer informatie

Als u een beheerde Apple ID gebruikt die is gekoppeld aan een onderwijsinstelling, is Zoek mijn iPhone niet beschikbaar als optie voor uw account. U vindt Zoek mijn iPhone ook niet wanneer u inlogt bij iCloud.com. Als uw apparaat zoek is, neemt u contact op met de beheerder van de instelling.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: