Informatie over iCloud Mail voor postmasters

Dit artikel is bedoeld voor systeembeheerders die e-mailservers beheren waarmee e-mails naar iCloud Mail worden verstuurd.

Voer deze stappen uit als u iCloud-e-mail gebruikt en hulp nodig hebt bij het versturen of ontvangen van e-mail.

Wat zijn de aanbevolen procedures voor het verzenden van bulkmail?

Wanneer u bulkmail naar gebruikers van iCloud Mail verstuurt, volgt u deze aanbevolen procedures:

 • Verstuur de e-mails alleen naar ontvangers die er zich uitdrukkelijk voor hebben ingeschreven (geen gekochte of gehuurde lijsten of adressen die verkregen zijn via 'email appending').
 • Neem een koppeling op waarmee het abonnement kan worden opgezegd, zodat de ontvanger dit onmiddellijk kan doen.
 • Zorg ervoor dat de e-mails voldoen aan RFC 5322.
 • Publiceer een omgekeerde DNS met uw domein om uw IP-adressen te helpen identificeren.
 • Gebruik consistente IP-adressen en domeinen voor het versturen van bulkmail maar segmenteer de markt en gebruik transactionele e-mailstreams.
 • Gebruik altijd dezelfde naam en hetzelfde adres voor de afzender om uw merk duidelijk te identificeren.
 • Gebruik SPF (Sender Policy Framework) en DKIM (DomainKeys Identified Mail) om uw e-mails te verifiëren.
 • Traceer de tijdelijke en permanente SMTP-fouten bij onze e-mailservers en handel dienovereenkomstig.
 • Hanteer een standaardbeleid voor de behandeling van adressen die geen berichten kunnen ontvangen.
 • Verwijder periodiek inactieve abonnees uit uw lijst.
 • Activeer e-mailadressen die al voorkomen in uw lijst met uitgeschreven of verwijderde abonnees niet opnieuw.

U kunt ook naar de website Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M3AAWG) gaan en hun aanbevolen communicatieprocedures raadplegen.

Biedt iCloud Mail een witte lijst voor afzenders van bulkmail?

Nee. We controleren de reputatie van afzenders op verschillende manieren zoals de reputatie van het IP-adres en het domein, controles van de inhoud en gebruikersfeedback. Vervolgens nemen we onze beslissingen voor het filteren.

Heeft iCloud Mail een feedbacklusvoorziening?

Wij bieden geen feedbacklus (FBL). We raden afzenders van bulkmail wel aan om de lijst met abonnees te beheren, zodat alleen ingeschreven gebruikers de e-mails blijven ontvangen. Hier vindt u enkele manieren om een lijst met abonnees bij te houden:

 • Verwijder periodiek inactieve of uitgeschreven abonnees uit uw lijst.
 • Verwijder adressen die continu geen e-mails ontvangen.
 • Behandel afmeldingsverzoeken zo snel mogelijk.

E-mailverificatie

Lees meer over e-mailverificatie in iCloud Mail.

Welke IP-adressen worden gebruikt voor het versturen via iCloud Mail?

Alle iCloud Mail-domeinen (mac.com, me.com en icloud.com) hebben een gepubliceerde SPF-record. Raadpleeg onze SPF-record om de huidige IP-bereiken te zien die we voor uitgaande post gebruiken.

Gebruikt iCloud Mail e-mailverificatie?

iCloud Mail verifieert alle inkomende e-mails via SPF en DKIM. We publiceren ook SPF-records voor onze domeinen en ondertekenen al onze uitgaande e-mails met DKIM.

Ondersteunt iCloud Mail DMARC?

Als een versturend domein een 'Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance'-beleid (DMARC) heeft gepubliceerd, respecteert iCloud Mail het beleid van dat domein. Alle iCloud Mail-domeinen hanteren tevens een DMARC ("p=quarantine")-beleid*, waarmee aan een mailprovider kenbaar wordt gemaakt dat een e-mail van een iCloud-e-mailadres dat niet voldoet aan de SPF- en DKIM-e-mailidentificatie, in de map 'Ongewenste reclame' van de ontvanger moet worden geplaatst.

*Dit beleid is op 2 juli 2018 van kracht geworden.

Problemen met de aflevering

Volg de onderstaande aanbevelingen om er zeker van te zijn dat uw e-mails worden ontvangen.

Waarom worden onze berichten niet afgeleverd in de postbus voor inkomende berichten van de ontvanger?

Volg de aanbevolen procedures voor het versturen van bulkmail om te zorgen dat uw e-mails niet als ongewenste reclame worden beschouwd. iCloud Mail detecteert en blokkeert automatisch ongewenste reclame nog voordat deze de postbus voor inkomende berichten kan bereiken. We doen ons best om ervoor te zorgen dat alle echte en gewenste e-mails onze gebruikers bereiken, maar soms worden die berichten als ongewenste reclame gefilterd.

Als u iCloud Mail gebruikt, kunt u deze stappen volgen om ongewenste reclame in uw iCloud Mail-account te verwijderen.

Hoe kan ik problemen met de aflevering via iCloud Mail oplossen?

Wanneer SMTP-transacties worden geweigerd, genereren onze e-mailservers SMTP-fouten met informatie over de reden waarom de verbinding of het bericht is geweigerd. Zoek het foutbericht op in de logbestanden voor e-mail. Bij de meeste fouten wordt ook een URL vermeld met meer informatie.

Contact met ons opnemen

Als u onze aanbevolen procedures hebt gevolgd en meer informatie in de logbestanden voor e-mail hebt gezocht maar de problemen met de levering nog steeds niet kunt vaststellen en oplossen, kunt u contact opnemen met ons postmasterteam door een e-mail te sturen naar icloudadmin@apple.com en de volgende informatie te vermelden:

 • De naam van uw bedrijf
 • Uw e-maildomein
 • De IP-adressen van de betrokken e-mailservers
 • De SMTP-fouten die u van de iCloud-e-mailservers ontvangt
 • Een gedetailleerde omschrijving van het probleem, inclusief wanneer het is begonnen

We hebben alle hierboven vermelde informatie nodig om u te helpen.

Publicatiedatum: