Het NVRAM van de Mac opnieuw instellen

Als een of meer instellingen die in het NVRAM worden bewaard niet werken als verwacht op een Intel-Mac, kan het helpen om het NVRAM opnieuw in te stellen.

Is het nodig om het NVRAM opnieuw in te stellen?

Het NVRAM (of PRAM) is een klein stukje geheugen waarin bepaalde instellingen van de Mac (zoals het geluidsvolume, de beeldschermresolutie, de selectie van de opstartschijf en de tijdzone) worden bewaard en waaruit ze snel kunnen worden opgehaald. Deze instellingen verschillen per Mac en de apparaten die u gebruikt met uw Mac.

U kunt deze instellingen doorgaans beheren in Systeemvoorkeuren zonder het NVRAM opnieuw in te stellen. Als een of meer instellingen nog steeds niet werken zoals verwacht, kan het helpen om het NVRAM opnieuw in te stellen. Het opnieuw instellen van het NVRAM wordt ook aanbevolen als de laatste stap voordat u een Intel-Mac verkoopt, weggeeft of inruilt.

 


Als u een Mac met Apple silicon hebt

Controleren of u een Mac met Apple silicon hebt

De stappen om het NVRAM opnieuw in te stellen, zijn niet van toepassing op Mac-computers met Apple silicon en hoeven op die computers niet te worden uitgevoerd.

 


Als u een Intel-Mac hebt

Als uw Mac geen Apple silicon heeft, is het een Intel-Mac.

Het NVRAM opnieuw instellen

Option-toetsplusCommand-toetsplusP-toetsplusR-toets

  1. Schakel de Mac uit.
  2. Schakel de Mac in en houd direct daarna de volgende vier toetsen ingedrukt: Option, Command, P en R.
  3. Laat de toetsen na ongeveer 20 seconden los. In die tijd kan het lijken alsof de Mac opnieuw opstart. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u meerdere keren een opstartgeluid hoort of het Apple logo ziet.
  4. Wanneer de Mac volledig is opgestart, moet u mogelijk bepaalde systeeminstellingen aanpassen die opnieuw zijn ingesteld.

 


Meer informatie

  • Als uw Mac de toetscombinatie Option-Command-P-R niet lijkt te herkennen tijdens het opstarten, raadpleegt u de richtlijnen voor het gebruik van toetscombinaties tijdens het opstarten.
  • Als u een desktop-Mac gebruikt in plaats van een notebook en instellingen zoals het geluidsvolume of de tijdzone telkens opnieuw worden ingesteld wanneer u de Mac uitzet en loskoppelt, moet u de Mac mogelijk laten nakijken om de kleine batterij te vervangen die het NVRAM gebruikt om instellingen te bewaren wanneer uw Mac is losgekoppeld. 
Publicatiedatum: