iCloud-gegevens archiveren en kopiëren

Lees hier hoe u kopieën maakt van de gegevens die u met iCloud gebruikt.

U wilt wellicht een kopie maken van de gegevens die u met iCloud gebruikt en deze op een veilige plaats bewaren. Als u onopzettelijk een belangrijk contact, e-mailbericht of document verwijdert, kunt u dit gegeven in deze kopie terugvinden.

Volg de stappen hieronder om de gegevens van elke app te kopiëren. 

Documenten en iCloud Drive-bestanden

Gebruik de onderstaande stappen om documenten in OS X Mountain Lion of hoger, iCloud.com, Windows of programma’s van andere fabrikanten te kopiëren.

Documenten in OS X Mountain Lion of hoger kopiëren

 1. Open het programma waarmee u het document hebt gemaakt en kies Archief > Open.
 2. Klik op iCloud links boven in het dialoogvenster Open.
 3. Open het document dat u wilt kopiëren, houd vervolgens de Option-toets ingedrukt en kies Archief > Bewaar als.
 4. Kies waar u het document wilt bewaren en klik op Bewaar.

In OS X Mountain Lion en hoger kunt u in iCloud bewaarde bestanden van Voorvertoning of Teksteditor openen via de lijst iCloud in het dialoogvenster Open. Deze zijn niet beschikbaar op iCloud.com.

Als u de upgrade naar iCloud Drive hebt uitgevoerd en OS X Yosemite gebruikt, kunt u de bestanden kopiëren vanaf de map iCloud Drive in Finder. Als u een document met een programma van een andere fabrikant hebt gemaakt en het niet ziet in Finder, neemt u contact op met de ontwikkelaar van het programma om te weten te komen hoe u de gegevens van dat programma kopieert.

Documenten vanaf iCloud.com kopiëren

Als u de upgrade naar iCloud Drive hebt uitgevoerd, gebruikt u deze stappen om bestanden te downloaden die in iCloud Drive of de bètaversie van iWork voor iCloud zijn bewaard:

 1. Log in bij iCloud.com op een Mac of pc.
 2. Open het programma iCloud Drive, Pages, Numbers of Keynote.
 3. Selecteer het bestand.
 4. Klik op pijl omlaag of kies Download document in het actiemenu  tandwiel. Het document wordt gedownload naar de standaardlocatie voor downloads.

Als u de upgrade van de account voor het gebruik van iCloud Drive nog niet hebt uitgevoerd, ziet u de bestanden niet in het programma iCloud Drive op iCloud.com.

Documenten in Windows kopiëren

Als u de upgrade naar iCloud Drive hebt uitgevoerd en iCloud Drive via iCloud voor Windows hebt ingeschakeld op een pc met Windows 7 of hoger, kunt u de bestanden in de map iCloud Drive in Windows Verkenner kopiëren.

U kunt ook de bovenstaande stappen gebruiken om documenten vanaf iCloud.com te kopiëren.

Documenten kopiëren vanaf de app iCloud Drive in iOS 9

Als u de upgrade naar iCloud Drive hebt uitgevoerd, gebruikt u deze stappen om kopieën van de in iCloud Drive bewaarde bestanden te versturen.

 1. Open de app iCloud Drive op de iPhone, iPad of iPod touch.
 2. Open het bestand door erop te tikken.
 3. Tik in de linkerbenedenhoek op Deel.
 4. Kies de manier waarop u een kopie van het bestand wilt versturen.

Documenten kopiëren die met programma’s van andere fabrikanten zijn gemaakt

Voor in iCloud bewaarde documenten die met programma’s van andere fabrikanten zijn gemaakt, neemt u contact op met de fabrikant van het programma om te weten te komen hoe u de gegevens van dat programma kopieert.

Foto’s en video’s

Mogelijk hebt u al een kopie van de bibliotheek in de iCloud-fotobibliotheek en de foto’s van de laatste 30 dagen in Mijn Fotostream:

 • Als u iCloud-fotobibliotheek hebt ingeschakeld, worden de foto’s en video’s automatisch in volledige resolutie geüpload naar iCloud. Zo maakt u een kopie van deze foto’s en video’s:
  • Tik in iOS 8 of hoger op Instellingen > iCloud > Foto’s. Selecteer vervolgens ‘Download en bewaar originelen’ en importeer de foto’s naar de computer
  • Open in OS X Yosemite v10.10.3 of hoger de app Foto’s. Kies Foto’s > Voorkeuren en selecteer ‘Download originelen naar deze Mac’.
  • Als u enkele foto’s of video’s wilt downloaden, kunt u iCloud.com gebruiken om de meest recente versie van foto’s en video’s naar de computer te downloaden.
 • In OS X worden de foto’s in Mijn fotostream automatisch geïmporteerd in de Foto’s-, iPhoto- of Aperture-bibliotheek, tenzij ‘Mijn fotostream’ en ‘Importeer automatisch’ in de voorkeuren voor de app zijn uitgeschakeld. Als u iCloud-fotobibliotheek hebt ingeschakeld, vindt u de foto’s in de map Alle foto’s in plaats van in Mijn fotostream. 
  Voer deze stappen uit om de instellingen te controleren:
  • Ga in Foto’s naar Foto’s > Voorkeuren > iCloud.
  • Ga in iPhoto naar iPhoto > Voorkeuren > iCloud. 
  • Ga in Aperture naar Aperture > Voorkeuren > iCloud.
 • In Windows worden de foto’s in Mijn fotostream automatisch geïmporteerd als ‘Mijn fotostream’ is ingeschakeld in iCloud voor Windows.

U kunt ook de onderstaande stappen gebruiken om de foto’s en video’s handmatig te kopiëren. Alle opmerkingen of vind-ik-leuks van een gedeelde foto worden niet bewaard en de foto’s en video’s die worden bewaard vanaf gedeelde albums zijn niet in volledige resolutie.

De inhoud vanaf Mijn fotostream en iCloud-fotodelen op een iOS-apparaat kopiëren

Als u iCloud-fotobibliotheek niet hebt ingeschakeld, gebruikt u deze stappen om de inhoud vanaf Mijn fotostream in iOS 8.1 of hoger te kopiëren:

 1. Open Foto’s en tik achtereenvolgens op Albums en op Mijn fotostream.
 2. Bewaar de foto’s op een van de volgende manieren:
  • Tik op een foto om deze te openen en tik vervolgens op symbool Delen. Als u meerdere foto’s wilt selecteren, scrolt u de foto’s naar links of rechts en tikt u op de foto’s die u wilt bewaren. Tik op Bewaar afbeelding.
  • Tik op Selecteer en kies vervolgens de foto’s die u wilt bewaren. Tik achtereenvolgens op symbool Delen en op ‘Bewaar afbeelding’.
 3. Importeer de foto’s naar de computer.

Gebruik deze stappen om de inhoud vanaf een gedeeld album in iOS 8 of hoger te kopiëren:

 1. Open Foto’s, tik op Gedeeld > Delen en tik op de naam van het gedeelde album.
 2. Bewaar de foto’s op een van de volgende manieren:
  • Tik op een foto om deze te openen en kies vervolgens Deel. Als u meerdere foto’s wilt selecteren, scrolt u de foto’s naar links of rechts en tikt u op de foto’s die u wilt bewaren. Tik op Bewaar afbeelding.
  • Tik op Selecteer en kies vervolgens de foto’s die u wilt bewaren. Tik achtereenvolgens op symbool Delen en op ‘Bewaar afbeelding’.
 3. Importeer de foto’s naar de computer.

Gebruik deze stappen in iOS 7 om de inhoud van Mijn fotostream of een gedeeld album te kopiëren:

 1. Open Foto’s.
  • Tik achtereenvolgens op Albums en Mijn fotostream om de inhoud van Mijn fotostream te kopiëren.
  • Als u inhoud wilt kopiëren vanaf een gedeelde stream waarop u bent geabonneerd, tikt u achtereenvolgens op Gedeeld en op de naam van de gedeelde fotostream.
 2. Bewaar de foto’s op een van de volgende manieren:
  • Tik op een foto om deze te openen en tik vervolgens op symbool Delen. Als u meerdere foto’s wilt selecteren, scrolt u de foto’s naar links of rechts en tikt u op de foto’s die u wilt bewaren. Tik op ‘Bewaar in filmrol’. (Als u een iPhone 4S of iPhone 4 gebruikt, tikt u achtereenvolgens op Volgende en ‘Bewaar in filmrol’.)
  • Tik op Selecteer en kies vervolgens de foto’s die u wilt bewaren. Tik achtereenvolgens op Deel en op ‘Bewaar in filmrol’.
 3. Importeer de foto’s naar de computer.

De inhoud van iCloud-fotodeling in OS X Mountain Lion of hoger kopiëren

Volg deze stappen om foto’s en video’s in gedeelde streams handmatig te importeren in de Foto’s-bibliotheek: 

 1. Open Foto’s en selecteer het tabblad Gedeeld.
 2. Dubbelklik op een gedeelde stream.
 3. Klik rechts (of Control-klik) op een foto en kies Importeer.

Volg deze stappen om foto’s en video’s in gedeelde streams handmatig te importeren in de iPhoto-bibliotheek: 

 1. Open iPhoto en kies Gedeeld > iCloud in de bronlijst.
 2. Selecteer een gedeelde stream onder de streams van familie en vrienden.
 3. U kunt alle nieuwe inhoud importeren of kiezen wat u wilt importeren: 
  • Klik achtereenvolgens op Voeg toe en op Importeer om alle nieuwe inhoud te importeren.
  • Als u specifieke onderdelen wilt importeren, opent u de gedeelde stream, houdt u Command ingedrukt en selecteert u wat u wilt importeren. Klik achtereenvolgens op Voeg toe en op Importeer.

Volg deze stappen om foto’s en video’s in gedeelde streams handmatig te importeren in de Aperture-bibliotheek:

 1. Selecteer Fotostream in het infovenster Bibliotheek.
 2. Dubbelklik op een gedeelde stream.
 3. Selecteer de foto’s of video’s die u wilt importeren.
 4. Sleep de foto’s of video’s naar een project of album in het infovenster Bibliotheek om deze te importeren.

Nadat u de foto’s hebt geïmporteerd, kunt u het beste een reservekopie van de bibliotheek maken. Lees meer over het maken van reservekopieën met Foto’s, iPhoto of Aperture.

De inhoud van Mijn fotostream en iCloud-fotodelen in Windows kopiëren

Alle foto’s in Mijn fotostream worden automatisch bewaard op een Windows-pc en bewaarde foto’s zijn beschikbaar zelfs als u Foto’s uitschakelt in iCloud voor Windows. Als u foto’s en video’s uit een gedeelde stream wilt bewaren, moet u deze in een andere map op de harde schijf bewaren:

 1. Open iCloud voor Windows.
 2. Klik op de knop Opties naast Foto’s (of Fotostream). Noteer het pad dat vermeld wordt onder ‘Locatie iCloud-foto’s’.
 3. Open een venster van Bestandsverkenner (Windows 8) of Windows Verkenner (Windows 7).
 4. Ga naar de map iCloud-foto’s met behulp van het bovenstaande pad. Open de map Gedeeld.
 5. Selecteer de foto’s die u wilt bewaren en kopieer ze naar een andere map op de computer. Voeg deze map toe wanneer u een reservekopie van de computer maakt.

Voor informatie over hoe u een reservekopie maakt van een Windows-pc, raadpleegt u Microsoft Support.

Mail

Gebruik deze stappen om iCloud-e-mails te verplaatsen, verwijderen of kopiëren in OS X Mountain Lion of hoger.

Contacten

Gebruik de onderstaande stappen om contacten in OS X Mountain Lion of hoger, iCloud.com of Outlook 2007 tot en met Outlook 2016 te exporteren.

Contacten in OS X Mountain Lion of hoger exporteren

 1. Open Contacten.
 2. Kies Weergave > Toon groepen. Kies in OS X Mountain Lion het menu Weergave > Groepen.
 3. Selecteer Alle contacten in de lijst met groepen.
 4. Klik op een contact in de lijst met contacten.
 5. Kies Wijzig > Selecteer alles om alle kaarten te selecteren zodat u ze kunt exporteren.
 6. Kies Archief > Exporteer > Exporteer vCard.
 7. Kies waar u het bestand wilt bewaren en klik op Bewaar.

Als u Groepen gebruikt, moet u overwegen de gehele database van Contacten of Adresboek te archiveren alsook vCards te exporteren. De vCard-methode hierboven kopieert de contacten maar niet de groepen. Archieven zijn ingewikkelder maar u kunt de gegevens mogelijk niet terugzetten via Archieven terwijl u verbonden bent met internet en ingelogd bent bij iCloud.

Open Contacten en kies Archief > Exporteer > Contacten-archief om in OS X Mountain Lion of hoger een archief te exporteren.

Contacten in iCloud.com exporteren

Exporteer contactgegevens als vCard.

Contacten in Outlook 2007 tot en met Outlook 2016 exporteren

Raadpleeg de instructies van Microsoft om contacten te exporteren.

Agenda’s

Gebruik de onderstaande stappen om agenda’s in OS X Mountain Lion of hoger, iCloud.com of Outlook 2007 tot en met Outlook 2016 te exporteren.

Een agenda in OS X Mountain Lion of hoger exporteren

Raadpleeg hoe u agenda’s exporteert.

Een agenda downloaden vanaf iCloud.com

 1. Ga naar iCloud.com, log in met uw Apple ID en open Agenda.
 2. Deel de agenda met anderen.
 3. Kopieer de URL van de gedeelde agenda en plak deze in het adresveld van een browser. Druk niet op Enter of Return.
 4. Wijzig ‘webcal’ in ‘http’ en druk op Enter of Return. Een ICS-bestand wordt gedownload naar de standaardlocatie voor downloads.
 5. Voeg de agenda toe aan een agendaprogramma zoals Agenda op een Mac of Outlook op een Windows-computer.
 6. Stop met het delen van de agenda.

Een agenda in Outlook 2007 tot en met Outlook 2016 exporteren

 1. Open Outlook en ga naar de agenda.
 2. Selecteer de agenda die u wilt kopiëren in de agendalijst.
 3. Maak de selectie van alle andere agenda’s ongedaan.
 4. Kies in Outlook 2010 of hoger het menu Bestand > Agenda opslaan. Kies in oudere versies van Outlook het menu Bestand > Opslaan als.
 5. Klik op ‘Meer opties’ om het datumbereik en de hoeveelheid gegevens aan te passen die aan de agenda moeten worden toegevoegd. Dit verschilt afhankelijk van uw versie van Outlook.
 6. Klik op OK.
 7. Kies waar u de agenda wilt bewaren en klik op Opslaan.
 8. Herhaal het proces voor alle agenda’s die u wilt kopiëren.

Safari

Een kopie van de Safari-bladwijzers exporteren:

 1. Kies Archief > Exporteer bladwijzers.
 2. Kies waarnaar u het bestand wilt exporteren en klik op Bewaar. De bestandsnaam is Safari-bladwijzers.html tenzij u deze wijzigt.

Als u een kopie van de bladwijzers in Mozilla Firefox, Google Chrome of Microsoft Internet Explorer wilt exporteren, raadpleegt u de stappen voor het exporteren van bladwijzers in Mozilla, Google of Microsoft.

Opmerkingen

Open de app Notities op iCloud.com om notities te kopiëren. Kopieer de tekst van elke notitie en plak deze in een document op de computer, zoals een document van Pages of Teksteditor. Bewaar het document op de computer.

Als u de notities als PDF wilt exporteren, opent u de app Notities in OS X Mountain Lion of hoger. Selecteer de notitie, klik op Archief > Exporteer als pdf en kies een locatie.

Aankopen in de iTunes Store

Met iTunes hebt u op al uw apparaten toegang tot eerder aangeschafte muziek, films en tv-programma’s. Als u een volledige reservekopie wilt maken, wilt u wellicht een kopie van de iTunes-gegevens maken. Lees hoe u een reservekopie van een iTunes-bibliotheek maakt door deze te kopiëren naar een externe harde schijf.

Vergeet niet dat u een reservekopie moet maken

Als u kopieën van appgegevens bewaart op een computer, moet u regelmatig een reservekopie maken van de computer. U kunt ook het beste regelmatig een reservekopie van uw iOS-apparaten maken. Als u een reservekopie hebt, kunt u gegevens terugzetten als de computer of het iOS-apparaat wordt beschadigd of verloren raakt.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: