Een Windows-partitie op een Mac instellen

Voordat u Windows op een Mac kunt installeren, moet u eerst een Windows-partitie aanmaken en vervolgens formatteren.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Het instellen van een Windows-partitie is een van de stappen om Windows op een Mac te installeren. Gebruik Boot Camp-assistent om de partitie aan te maken en vervolgens het Windows-installatieprogramma om deze te formatteren.

De Windows-partitie aanmaken

Open Boot Camp-assistent en volg de instructies op het scherm om de Windows-partitie aan te maken. U vindt Boot Camp-assistent in de map Hulpprogramma’s van de map Programma’s. 

 • Maak de partitie enkel met Boot Camp-assistent aan. Als u een partitie met een ander programma aanmaakt en vervolgens Boot Camp-assistent gebruikt, kan de schijf met de partitie worden gewist.
 • Boot Camp-assistent maakt de partitie alleen aan als de schijf in de structuur Mac OS Uitgebreid (journaled) is geformatteerd en nog geen partitie heeft die door Boot Camp-assistent is aangemaakt. Als Boot Camp-assistent andere partities vindt, wordt u mogelijk gewaarschuwd dat de opstartschijf niet kan worden gepartioneerd.
 • Als u hulp nodig hebt om de beste grootte voor de partitie te bepalen, raadpleegt u de Windows-documentatie. Voor Windows 8 moet de partitie minstens 30 GB groot zijn. 
 • Als Boot Camp-assistent meldt dat de verificatie is mislukt, herstelt u de schijf met Schijfhulpprogramma. Als dat niet helpt, maakt u een reservekopie van de schijf en installeert u OS X opnieuw.
 • De schijf die u partitioneert, moet een interne schijf zijn. Als u meerdere interne schijven hebt en de schijf die u partitioneert zich niet in de eerste schijfnis bevindt, verwijdert u de schijven in de lagere schijfnissen en installeert u deze na de installatie van Windows opnieuw. Een Fusion Drive wordt als een schijf behandeld en de Windows-partitie wordt op de schijfeenheid aangemaakt en niet op de Flash-schijf (SSD).

De Windows-partitie formatteren

Gebruik het Windows-installatieprogramma om de Windows-partitie te formatteren die Boot Camp-assistent heeft aangemaakt. Selecteer de partitie ‘BOOTCAMP’ wanneer u wordt gevraagd waar u Windows wilt installeren:

Venster van Windows-installatieprogramma

Klik vervolgens op Formatteren om het formatteren van de partitie met het NTFS-bestandssysteem te starten. Als u Windows 7 of Windows 8.0 installeert, ziet u de optie Formatteren pas als u op ‘Stationsopties (geavanceerd)’ klikt:

Venster Windows-installatieprogramma met de knop Formatteren

 • Als in het installatieprogramma wordt gemeld dat geen nieuwe partitie kan worden aangemaakt of geen bestaande wordt gevonden, koppelt u alle Thunderbolt-opslagapparaten los die op de Mac zijn aangesloten. Sluit deze na de installatie van Windows opnieuw aan.
 • Als u bij het opstarten van de Mac ‘Geen opstartschijf aangesloten’ ziet, is de Windows-partitie mogelijk niet naar behoren geformatteerd. Verwijder de partitie en herhaal vervolgens de vorige stappen om een partitie aan te maken en te formatteren.

De Windows-partitie wijzigen

Verwijder de partitie of wijzig de grootte of naam ervan.

De partitie verwijderen

Gebruik Boot Camp-assistent om Windows en de Windows-partitie veilig te verwijderen van de Mac zodat de opstartschijf opnieuw een enkele Mac-partitie wordt. U wilt wellicht eerst een reservekopie van uw gegevens maken omdat alle gegevens op de partitie worden gewist wanneer u deze verwijdert.

 1. Open Boot Camp-assistent.
 2. Selecteer ‘Verwijder Windows 7 of hoger’ en klik vervolgens op Ga door.
 3. Kies een van de volgende opties:
  • Klik op Herstel als de Mac maar een enkele interne schijf heeft.
  • Als de Mac meerdere interne schijven heeft, selecteert u de Windows-schijf, selecteert u ‘Herstel schijf als één OS X-partitie’ en klikt u op Ga door.

De grootte van de partitie wijzigen

De grootte van de partitie kan na de installatie van Windows niet worden gewijzigd maar u kunt wel de partitie verwijderen en een nieuwe partitie met de juiste grootte aanmaken. Probeer de grootte van de partitie niet te wijzigen met Windows of een programma van een andere fabrikant.

De naam van de partitie wijzigen

U kunt de naam van de partitie in Windows zelf wijzigen. Raadpleeg de Windows-documentatie voor instructies.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: