Als u na de upgrade van OS X Server de instellingen voor AirPort-poortkoppeling niet ziet

Gebruik Sleutelhangertoegang als u na de upgrade naar een nieuwe versie van OS X Server een bestaand AirPort-apparaat niet kunt beheren.

Na de upgrade of migratie naar een nieuwe versie van OS X Server kunt u mogelijk de instellingen van een AirPort Extreme-basisstation of een AirPort Time Capsule niet zien of beheren die eerder met het programma Server werden beheerd. Verwijder de vermelding van de sleutelhanger voor het desbetreffende basisstation via het hulpprogramma Sleutelhangertoegang om dit probleem op te lossen.

Verzeker u ervan dat u het wachtwoord voor uw basisstation weet alvorens deze stappen uit te voeren. Het wachtwoord dat wordt gebruikt om het apparaat te beheren kan verschillen van het wachtwoord dat wordt gebruikt voor het bijbehorende Wi-Fi-netwerk. Als u het wachtwoord niet weet, kunt u het vanaf het basisstation opnieuw instellen.

  1. Stop het programma Server als het is geopend.
  2. Open Sleutelhangertoegang in de map Hulpprogramma’s.
  3. Selecteer links in het venster Sleutelhangertoegang de sleutelhanger ‘Systeem’.
  4. Zoek het sleutelhangeronderdeel voor het AirPort-basisstation. Bij ‘Soort’ verschijnt ‘Wachtwoord AirPort-basisstation’.
  5. Selecteer dit sleutelhangeronderdeel.
  6. Kies Wijzig > Verwijder om dit onderdeel te verwijderen.
  7. Voer de naam en het wachtwoord van een beheerder in wanneer u hierom wordt gevraagd.
  8. Open het programma Server.

Nu kunt u klikken op het AirPort-basisstation in de linkerkolom van het programma Server en de identiteitscontrole succesvol uitvoeren. Hierdoor wordt een nieuwe vermelding van het wachtwoord in de systeemsleutelhanger gemaakt.

Publicatiedatum: