E-mailinstellingen die u wellicht van uw e-mailaanbieder moet krijgen

Als u wordt gevraagd handmatig e-mailinstellingen op te geven in Mail, moet u mogelijk het accounttype, het adres van de mailserver en andere gegevens opgeven die in dit artikel worden vermeld.

Mail maakt automatisch gebruik van de juiste instellingen voor veel e-mailservices. Daarom hebt meestal niet meer nodig dan uw e-mailadres en wachtwoord om een e-mailaccount in te stellen op uw Mac of uw iPhone, iPad of iPod touch. Als Mail meer informatie nodig heeft, vraagt u de instellingen uit dit artikel op bij uw e-mailaanbieder. U kunt het artikel afdrukken en de kolom met instellingen invullen met de informatie die u nodig hebt.

Naam van instelling      Instelling      Beschrijving
Volledige naam   Kies de afzendernaam die voor u wordt weergegeven als u berichten verzendt. Bijvoorbeeld: Jan de Boer.
E-mailadres   Uw e-mailadres voor dit account, zoals jdeboer@voorbeeld.nl.
Serverinstellingen voor inkomende post
Deze instellingen zijn bedoeld voor het downloaden van berichten (het ontvangen van e-mail) van de mailserver van uw e-mailaanbieder.
Accounttype   Kies op aanwijzing van uw aanbieder uit ‘IMAP’*, ‘Exchange IMAP’ of ‘Exchange EWS1’. Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, bekijkt u de configuratie-instructies voor Exchange voor Mac of iPhone, iPad en iPod touch
Beschrijving   Kies de naam die u in Mail voor uw account gebruikt, zoals ‘Werk’, ‘School’ of ‘Yahoo’. 
Server inkomende e-mail (hostnaam)
  De hostnaam van de server voor inkomende e-mail, zoals mail.voorbeeld.nl.
Gebruikersnaam   Uw gebruikersnaam voor dit account, zoals ‘jdeboer’. Voor sommige e-mailaanbieders gebruikt u uw volledige e-mailadres als uw gebruikersnaam.
Wachtwoord   Het e-mailwachtwoord dat u gebruikt om in te loggen bij uw account.
Poort
  Het poortnummer dat wordt gebruikt door de server voor inkomende e-mail. Veelgebruikte poortnummers voor inkomende e-mail zijn 143 en 993 voor IMAP-accounts, en 110 en 995 voor POP-accounts.
Identiteitscontrole   Kies op aanwijzing van uw e-mailaanbieder ‘Wachtwoord’, ‘MD5’, ‘NTLM’, ‘Kerberos’ of ‘Geen’.
Gebruik SSL

 

Biedt de server voor inkomende e-mail ondersteuning voor codering via SSL (Secure Sockets Layer) of TLS (Transport Layer Security)? 
Instellingen van server voor uitgaande post (SMTP)
Deze instellingen zijn bedoeld voor het uploaden van berichten (het verzenden van e-mail) naar de mailserver van uw e-mailaanbieder.
Server uitgaande e-mail (SMTP)
  De hostnaam van de uitgaande SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol), zoals smtp.voorbeeld.nl.
Poort

 

Het poortnummer dat wordt gebruikt door de server voor uitgaande e-mail. Veelgebruikte poortnummers voor uitgaande e-mail zijn 25, 465 en 587.
Gebruik SSL   Biedt de server voor uitgaande e-mail ondersteuning voor codering via SSL of TLS?
Identiteitscontrole   Kies op aanwijzing van uw e-mailaanbieder ‘Wachtwoord’, ‘MD5’, ‘NTLM’, ‘Kerberos’ of ‘Geen’. Als u ‘Geen’ selecteert, hebt u mogelijk de onderstaande aanvullende instellingen nodig om e-mail te verzenden wanneer u een ander netwerk gebruikt, zoals dat van een Wi-Fi-hotspot of internetcafé.
Instellingen voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) wanneer u een ander netwerk gebruikt
Vraag deze instellingen voor andere netwerken alleen op als uw aanbieder geen identiteitscontrole voor uitgaande e-mail gebruikt.
Server uitgaande e-mail (SMTP)   De hostnaam van de server voor uitgaande e-mail, zoals smtp.voorbeeld.nl. 
Poort   Het poortnummer dat wordt gebruikt door de server voor uitgaande e-mail.
Gebruik SSL   Biedt de server voor uitgaande e-mail ondersteuning voor codering via SSL of TLS?
Identiteitscontrole   Kies op aanwijzing van uw e-mailaanbieder ‘Wachtwoord’, ‘MD5’, ‘NTLM’, ‘Kerberos’ of ‘Geen’.

* ‘IMAP’ (Internet Message Access Protocol) is de beste optie als u uw e-mail controleert op verschillende apparaten, omdat uw berichten worden opgeslagen bij uw e-mailaanbieder totdat u ze verwijdert. Zolang uw apparaten verbinding kunnen maken met uw e-mailservice, blijft uw e-mailpostvak hetzelfde op elk apparaat. Als u POP gebruikt (Post Office Protocol) op meer dan één apparaat, worden die wijzigingen niet op elk apparaat weergegeven. Nieuwe berichten die op het ene apparaat binnenkomen, komen mogelijk niet binnen op uw andere apparaten.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: