iBooks: ongeldige URI-fouten

Een URI (Uniform Resource Identifier) beschrijft de naam en de locatie van een bestand, net zoals de URL voor een website. Als u een ongeldige URI-fout in een EPUB ziet, betekent dit dat één of meerdere tekens in de identificatie niet als geldig worden herkend. Alle tekens van de URI moeten alfanumeriek zijn.

Als een boek bijvoorbeeld een URI met spaties bevat, zoals ‘maak het bestand zichtbaar.xhtml’, ziet u de fout: FOUT ITMS-9000: ‘Ongeldige URI in maak het bestand zichtbaar.xhtml: Ongeldig teken in pad bij index 3: het bestand.xhtml.’

Deze fout wijst op ongeldige tekens (in dit voorbeeld zijn dit spaties) in de identificatie.

  1. Als u dit probleem wilt oplossen, pakt u de EPUB uit en zoekt u de URI die in het foutbericht wordt beschreven. Deze bevindt zich mogelijk in het OPF of in een andere map.
  2. Nadat u de ongeldige URI hebt gevonden, verwijdert u alle spaties of niet-alfanumerieke tekens in de bestandsnamen. U kunt het bovenstaande voorbeeld oplossen door de spatie te coderen: maak%20het%20bestand%20zichtbaar.xhtml.
     
Publicatiedatum: