iMovie op de Mac opnieuw instellen

Stel de iMovie-voorkeuren opnieuw in als projecten of gebeurtenissen niet correct worden weergegeven, als iMovie niet kan worden geopend of als de app onverwacht wordt afgesloten.

Uw bibliotheken opzoeken

Uw iMovie-bibliotheek staat standaard in de map 'Films' op uw Mac. Als dat niet het geval is, zoekt u waar uw bibliotheek wordt bewaard en maakt u daar een notitie van voordat u iMovie opnieuw instelt.

Als u iMovie kunt openen, houdt u de Control-toets ingedrukt terwijl u klikt in de navigatiekolom 'Bibliotheken' van iMovie. Vervolgens kiest u 'Toon in Finder'. De Finder wordt nu geopend en uw iMovie-bibliotheek staat geselecteerd. De locatie ervan wordt onderaan het venster weergegeven.

Als u iMovie niet kunt openen:

 1. Open de Finder en typ 'iMovie-bibliotheek' in het zoekveld in de hoek van het venster. 
 2. Klik in het venstermenu onder 'Soort' op 'iMovie Library' om alle iMovie-bibliotheken op uw Mac weer te geven.
 3. Klik op een iMovie-bibliotheek uit de lijst om deze te selecteren. De locatie van de bibliotheek wordt onderaan het Finder-venster weergegeven. Maak hier een notitie van.
 4. Als u meerdere iMovie-bibliotheken hebt, selecteert u elke bibliotheek afzonderlijk en noteert u waar deze staat.

Als de bibliotheek wordt bewaard op een andere locatie dan de map 'Films', moet u deze handmatig openen nadat u iMovie opnieuw hebt ingesteld.

Stel iMovie opnieuw in

 1. Stop iMovie als de app geopend is.
 2. Houd de toetsen Option en Command ingedrukt en open iMovie opnieuw.
 3. In het venster dat nu verschijnt, selecteert u 'Verwijder voorkeuren'.

Uw iMovie-voorkeuren worden nu opnieuw ingesteld en de app wordt met de standaardinstellingen geopend.

iMovie-bibliotheken handmatig openen

Als u iMovie-bibliotheken hebt die niet worden bewaard in de map 'Films', maar bijvoorbeeld op een externe schijf, opent u deze als volgt opnieuw:

 1. Kies in het Archief-menu 'Open bibliotheek' > 'Andere'.
 2. Klik op 'Zoek'.
 3. Zoek uw iMovie-bibliotheek op en selecteer deze.
 4. Klik op 'Open'.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: