OS X Server (Mavericks): waarschuwing bij het toevoegen van Apple Developer-lidmaatschap aan Xcode-voorziening

Wanneer u een Developer Team probeert toe te voegen aan de Xcode-voorziening, ziet u mogelijk dit waarschuwingsbericht:

‘Er heeft zich een fout voorgedaan in de server met Apple Developer.
Probeer het later opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de technische ondersteuning van Apple Developer voor hulp.’

Oplossing

Als u een server aan een team wilt toevoegen, logt u in met de Apple ID van de agent, een beheerder of een geregistreerd Apple Developer Team. Neem contact op met Apple Developer Program Support om de leden en functies van een team te verifiëren.

Meer informatie

Het system.log bevat mogelijk meer informatie zoals: ‘U mag deze bewerking niet uitvoeren. Raadpleeg een van de beheerders van uw team of neem contact op met Apple Developer Program Support als u verdere assistentie nodig hebt.’

Publicatiedatum: