Macs met Fusion Drive: BOOTCAMP-partitie vinden in Windows-installatieprogramma

Nadat u de Boot Camp-assistent hebt uitgevoerd, de Fusion Drive hebt gepartioneerd en de computer hebt opgestart met het Windows-installatieprogramma, vindt u de BOOTCAMP-partitie mogelijk niet in de lijst met beschikbare partities waarop Windows kan worden geïnstalleerd.

Scrol omlaag met de scrolbalk aan de rechterkant om de BOOTCAMP-partitie in de lijst te laten verschijnen. Selecteer deze en klik op Volgende om naar de volgende stap van de Windows-installatie te gaan.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: