Als een apparaat dat de internetverbinding van uw Mac gebruikt, geen internetverbinding krijgt

Mogelijk hebt u de instellingen voor Internetdeling gewijzigd terwijl andere apparaten de verbinding deelden via wifi.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Als u Internetdeling gebruikt om de internetverbinding van de Mac te delen met andere apparaten via wifi, kunnen wijzigingen in de instellingen voor Internetdeling ertoe leiden dat de internetverbinding op die apparaten wordt onderbroken. Volg deze stappen om de andere apparaten weer verbinding te laten maken met de nieuwe instellingen.

  1. Kies het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Delen'. Schakel het aankruisvak 'Internetdeling' uit.
  2. Start de Mac opnieuw op.
  3. Open nogmaals de voorkeuren voor Delen en schakel het aankruisvak 'Internetdeling' weer in.
  4. Selecteer het aankruisvak 'Wifi' in de lijst van poorten en klik vervolgens op 'Wifi-opties' en kies de gewenste netwerknaam, het gewenste kanaal en de beveiligingsinstellingen.
  5. Stop Systeemvoorkeuren. Uw andere apparaten moeten nu weer verbinding kunnen maken met de Mac via wifi en zo gebruik kunnen maken van de internetverbinding.
Publicatiedatum: