Als u geen geluid of vervormd geluid hoort uit de luidspreker van een iPhone, iPad of iPod touch

Als u iemand niet goed kunt verstaan, gekraak of ruis hoort of problemen hebt met de geluidskwaliteit, leest u hier wat u moet doen.

Volg deze stappen

  1. Als het apparaat een belsignaalschakelaar heeft, schuift u deze naar voren, in de richting van het beeldscherm, zodat er geen oranje meer te zien is bij de knop. Als u een iPad gebruikt, kunt u ook vanuit de rechterbovenhoek omlaag vegen om het bedieningspaneel te openen en controleren of de stille modus uitgeschakeld is. 
    Belsignaalschakelaar op een iPhone
  2. Ga naar 'Instellingen' > 'Focus' > 'Niet storen' en controleer of 'Niet storen' is uitgeschakeld.

Contact opnemen met Apple Support

Als u de geluidsinstellingen hebt gecontroleerd en het apparaat nog steeds geluidsproblemen vertoont, neemt u contact op met Apple Support om de serviceopties te bespreken.

Als u zelf nog andere stappen wilt proberen

Hieronder vindt u nog enkele stappen die u desgewenst zelf kunt proberen. Na het uitvoeren van deze stappen moet u mogelijk nog steeds contact opnemen met Apple Support om de serviceopties te bespreken.

  1. Verwijder alle schermbeschermers, folie of hoesjes van uw apparaat. 
  2. Controleer of de luidsprekeropening niet verstopt of vuil is. Op de iPhone controleert u ook nog of de ontvanger niet verstopt of vuil is. 
  3. Reinig indien nodig de opening van de luidspreker of ontvanger met een zacht borsteltje. Het borsteltje moet schoon en droog zijn.
  4. Ga naar 'Instellingen' > 'Geluiden' (of 'Instellingen' > 'Horen en voelen') en schuif de regelaar 'Beltoon en meldingen' een paar keer heen en weer. Als u geen geluid hoort, of als de luidsprekerknop op de schuifregelaar 'Beltoon en meldingen' grijs is, heeft de luidspreker mogelijk service nodig.
  5. Als u wel geluid hoort, probeert u te bellen met uw iPhone en zet u de telefoonluidspreker aan. Op de iPad of iPod touch start u een FaceTime-gesprek. Als u nog steeds niets hoort, of alleen ruis of gekraak, ligt het mogelijk aan het netwerk of de ontvangst. Probeer op een later tijdstip of vanaf een andere locatie opnieuw te bellen.

FaceTime is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Publicatiedatum: