MacBook Pro (13-inch, eind 2012): vervormd of zwart scherm tijdens de installatie van Windows 8

Bij de installatie van Microsoft Windows 8 op een MacBook Pro (13-inch, eind 2012) met Boot Camp verschijnt mogelijk een zwart of vervormd scherm met een blauwe balk tijdens de installatie van Windows. Dit gebeurt omdat het installatieprogramma van Windows  niet beschikt over de noodzakelijke besturingsbestanden voor deze Mac.

U moet de installatie van Windows 8 opnieuw starten en de stappen hieronder volgen om dit probleem te verhelpen. Bij het uitvoeren van deze stappen moet u USB-media met de huidige Windows-ondersteuningssoftware (besturingsbestanden) voor Boot Camp aanmaken om tijdens de installatie verbinding te maken met de Mac.

 1. Kies Hulpprogramma’s in het menu Ga in OS X.
 2. Open Boot Camp-assistent.
 3. Klik op Ga door.
 4. Als u een gedownloade (ISO-)schijfkopie van Windows 8 gebruikt, schakelt u het aankruisvak ‘Maak een installatieschijf voor Windows 7 of hoger’ in.
 5. Schakel het aankruisvak ‘Installeer Windows 7 of een hogere versie’ in als u Windows wilt installeren.
 6. Schakel het aankruisvak ‘Download de meest recente Windows-ondersteuningssoftware van Apple’ in als u USB-media met het juiste ISO-installatieprogramma en de juiste besturingsbestanden voor de computer wilt aanmaken.
 7. Klik op Ga door. U wordt gevraagd de USB-media (stick of harde schijf) aan te sluiten waarop de Windows-ondersteuningssoftware (besturingsbestanden) kan worden geïnstalleerd. Opgelet: hierbij worden alle gegevens op de USB-media gewist. Volg de instructies op het scherm om het aanmaken van de media te voltooien. Als u eigen installatiemedia met besturingsbestanden wilt aanmaken zonder de Boot Camp-assistent te gebruiken, klikt u hier en volgt u de instructies op de downloadpagina.
 8. Volg de instructies op het scherm om de installatie van Windows 8 te voltooien. Voor meer informatie raadpleegt u de Installatiehandleiding van Boot Camp 5.

Meer informatie

Als u een externe optische USB-schijfeenheid hebt, kunt u ook een Windows 8-dvd gebruiken om Windows op de computer te installeren. Deze procedure vereist enkele stappen meer dan de bovenstaande.

 1. Sluit een externe optische schijfeenheid aan en plaats de installatie-dvd van Windows erin.
 2. Kies Hulpprogramma’s in het menu Ga wanneer de schijf op het bureaublad verschijnt.
 3. Open Boot Camp-assistent
 4. Klik op Ga door.
 5. Schakel de aankruisvakken ‘Download de meest recente Windows-ondersteuningssoftware van Apple’ en ‘Installeer Windows 7 of een hogere versie’ in. 
 6. Klik op Ga door. U wordt gevraagd de USB-media (stick of harde schijf) aan te sluiten waarop de Windows-ondersteuningssoftware (besturingsbestanden) kan worden geïnstalleerd. Opgelet: hierbij worden alle gegevens op de USB-media gewist. Volg de instructies op het scherm om het aanmaken van de media te voltooien. Als u eigen installatiemedia met besturingsbestanden wilt aanmaken zonder de Boot Camp-assistent te gebruiken, klikt u hier en volgt u de instructies op de downloadpagina.
 7. Laat de USB-media met de besturingsbestanden aangesloten op de USB-poort van de Mac.
 8. U wordt gevraagd een partitie aan te maken voor de installatie van Windows. Gebruik de schuifknop om de grootte van de partitie te selecteren en klik op Installeer.
 9. Nadat de schijf in partities is ingedeeld, wordt de Mac opnieuw opgestart.
 10. Wacht totdat u het opstartgeluid hoort en houd vervolgens de Option-toets ingedrukt totdat u de opties voor de opstartschijf hoort. Opmerking: de Option-toets ingedrukt houden is onontbeerlijk voor een succesvolle installatie vanaf een dvd. De MacBook Pro probeert op te starten met de USB-media en niet de dvd als de Option-toets niet wordt ingedrukt bij het opstartgeluid. Als u het opstartgeluid mist en het scherm zwart wordt, of u ziet bijvoorbeeld het bericht ‘Druk op een toets om van cd- of dvd-rom op te starten’, probeert u het volgende:
  • Zet de computer uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden. Wanneer de computer wordt uitgezet, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen. Wanneer u het opstartgeluid hoort, houdt u de Option-toets ingedrukt totdat u de opties voor de opstartschijf ziet.
 11. Klik op het symbool van de Windows-dvd en vervolgens op het onderstaande pijltje.
 12. De Mac wordt nu opgestart met het Windows-installatieprogramma. Volg de instructies op het scherm om de installatie van Windows te voltooien.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: