Wi-Fi: clients van een gastnetwerk kunnen onderling communiceren maar kunnen geen verbinding met het internet maken

Computers en apparaten (Wi-Fi-clients) die zijn verbonden met een gastnetwerk kunnen onderling communiceren maar kunnen geen verbinding met het internet maken.

Dit kan gebeuren als het AirPort-basisstation dat het gastnetwerk voorziet, is geconfigureerd om een DNS-server te gebruiken in het lokale netwerk.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Het basisstation moet een externe DNS-server gebruiken, zoals de server die door de internetaanbieder ter beschikking wordt gesteld.

Ga als volgt te werk om de DNS-instellingen te wijzigen: 

  1. Open AirPort-configuratieprogramma (in de map Hulpprogramma’s).
  2. Selecteer het AirPort-basisstation.
  3. Klik op Wijzig.
  4. Klik op het tabblad ‘Internet’.
  5. Verwijder de handmatige IP-adressen die zijn ingesteld voor DNS-servers en IPv6 DNS-servers.
  6. Klik op Werk bij.

Het AirPort-basisstation gebruikt nu de externe DNS-server en apparaten in het gastnetwerk kunnen verbinding maken met het internet.

Publicatiedatum: