GarageBand voor iOS: geen audio-invoer met Apogee Jam

Als u iOS 4 gebruikt en een Apogee Jam aansluit, kan GarageBand een bericht weergeven waarin u wordt gevraagd een microfoon of ander invoerapparaat aan te sluiten. Als u op ‘Neem op’ drukt, ziet u mogelijk een bericht waarin wordt gemeld dat het apparaat geen audio-invoer heeft en dat u niet kunt opnemen.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Dit probleem is verholpen in iOS 5.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: