Als Mail onverwacht wordt afgesloten bij het weergeven van bepaalde berichten

Mail sluit onverwacht af wanneer een bericht wordt weergegeven dat een verkeerd formaat heeft of beschadigd is. 

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Mail stopt mogelijk wanneer u een e-mailbericht weergeeft dat een verkeerd formaat heeft of beschadigd is. Het programma blijft mogelijk stoppen zolang het bericht geselecteerd blijft. Los het probleem op door deze stappen te volgen om het bericht te verwijderen:

  1. Open Mail en houd onmiddellijk de Shift-toets ingedrukt totdat Mail is geopend. Mail opent nu zonder dat er een bericht of postbus wordt geselecteerd.
  2. Verberg het berichtenvenstergedeelte van het venster door de dunne scheidingsbalk tussen dit gedeelte en de lijst met berichten voorzichtig te slepen. Blijf slepen tot Mail alleen nog de lijst met berichten weergeeft en niet meer het berichtenvenster. In deze weergave kunt u een bericht alleen bekijken door er dubbel op te klikken om het te openen.
  3. Klik eenmaal op het aangetaste bericht om het te selecteren zonder het te openen. Druk dan op 'Verwijder' of kies 'Bericht' > 'Verplaats naar' > 'Prullenmand'.
Publicatiedatum: